Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby (Dunajská Streda, oná pôda)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
23:59
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
28783-MST Obstaranie odpadkových košov, skladovacích jednotiek, kadí, škatúľ a boxov prostredníctvom nadlimitnej zákazky pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30275-WNT Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe.“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
15:00
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
26/2022 Odberové vaky na odber a spracovanie celej krvi vrátane prenájmu prístrojov
eZakazky 14.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z20227268 Odborná literatúra a časopisy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
30689-WNS Odborné prehliadky požiarnych systémov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
12:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
29702-WNS Odborné skúšky, odborné prehliadky a servis výťahov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
30314-WYP Odstránenie havarijného stavu mosta ev. č. 2426-01, Moštenica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
DPK/442/2022 Odstránenie havarijného stavu zatekania a podtekania prístavby s následkom jeho zavlhnutia
eZakazky 11.07.2022
10:00
Domov pri kríži
30181-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Jedľové Kostoľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30185-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Komárno, časť Nová Osada
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30184-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Šaľa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu - k. ú. Nové Mesto nad Váhom
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30898-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu – k. ú. Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu - k. ú. Považská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30892-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu – k. ú. Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30839-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Borský Svätý Jur
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30842-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Cerová-Lieskové
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30840-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Rybky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30838-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30835-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Senica (Výhybne)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30833-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Šajdíkove Humence
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30100-WNS Odvoz a likvidácia odpadu kategórie "O"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
12:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Z20226904 Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20227231 Ochranné pracovné odevy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 426 - 450 / 917 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27