Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202029970 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
12:00
Gbely, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z202031119 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
08:42
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Z202031205 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
14:15
Senohrad, Krupina, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031300 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031380 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
08:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031567 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
10:30
Lužianky, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031035 Notebooky na dištančné vzdelávanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
13:50
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Z202031038 Notebooky na dištančné vzdelávanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
14:05
Vranov, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Z202031456 Notebooky na zabezpečenie dištančného vzdelávania.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
11:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031625 Notebooky s príslušenstvom a tablety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:45
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031369 Notebooky vrátane operačného systému
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
12:00
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Novácia technológie delenia materiálu a otryskávania
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
10:00
MIDOPO s.r.o., Robotnícka 4354, 017 01 Považská Bystrica
Z202031623 Obnova a doplnenie systému správy a zálohovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
13:10
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
43697-WYP Obnova dvorany/átria
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.01.2021
11:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43391-WYP Obnova materskej školy III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
10:00
Obec Kajal
43491-MST Obnova vozidlového parku – električky – 3. etapa
Verejná súťaž
UVO 22.12.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
43593-MSS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
12:00
Mesto Piešťany
41874-MST Obstaranie inovatívnej pražiarne
Verejná súťaž
UVO 01.12.2020
09:00
FIRE KOMFORT s.r.o.
Obstaranie marketingových služieb-CBS spol, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.12.2020
15:00
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
43022-MST Obstaranie novej technológie
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
JAVA NÁBYTOK, s.r.o.
42304-WYT Obstaranie technológie pre Odbor 34 Polygrafia a Odbor 26 Elektrotechnika
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
09:00
Stredná odborná škola technická
42209-MST Obuv
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie-NN, elektrických spotrebičov a ručného elektr.náradia
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
09:00
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
11:00
Mesto Humenné
Zobrazených: 426 - 450 / 830 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27