Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup IKT pre potreby - Dekanát FEŠRR 30.5. 23
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Nákup IKT pre potreby FBP
Dynamický nákupný systém
12.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Nákup IKT pre potreby FBP 5.6.23
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 28 (nákup virtuálneho Wifi kontrolóra, Wifi prístupových bodov, 8 portových switchov, rozvodných panelov do racku, dátových úložísk, interných HDD, externých SSD, IP telefónov, mini PC, PC, bezdrôtových myší, ergonomických myší, setov bezdrôtových klávesníc s myšou)
Dynamický nákupný systém
21.06.2023
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 11/2023 (Frakcia 0 - 32 mm: 1 260 t; Frakcia 0 – 63 mm: 1 250 t; Frakcia 32 - 63 mm: 170 t; Frakcia 63 - 125 mm: 100 t)
Dynamický nákupný systém
12.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
18534-MST Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3
Verejná súťaž
UVO 20.06.2023
09:00
Mesto Žilina
18534-MST Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3
Verejná súťaž
eZakazky 20.06.2023
09:00
Mesto Žilina
Z20235537 Nákup motorového vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.06.2023
15:06
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Nákup náhradných dielov na nakladače JCB na obdobie 24 mesiacov
Verejná súťaž
14.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
17740-MST Nákup náhradných dielov na nakladače JCB na obdobie 24 mesiacov
Verejná súťaž
UVO 14.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup náhradných dielov pre električky EL02/2023
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
11:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Nákup nákladného vozidlo s chladiarenskou skriňovou nadstavbou
Prieskum trhu
19.06.2023
16:00
Mária Hájasová - H+H KVASIAREŇ, Hadovská cesta 1, 945 01 Komárno
17882-MST NÁKUP NOTEBOOKOV S PRÍSLUŠENSTVOM
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18293-MST Nákup osobných automobilov a SUV
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18261-MST Nákup osobných motorových vozidiel pre podporu terénnych sociálnych služieb
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19207-WNT Nákup podlahy do rekonštruovaných priestorov – výstavnej a kreatívnej miestnosti
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
19336-WNS Nákup podpory pre produkty SAS
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
12:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
19899-WYT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.06.2023
10:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
19068-MST Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Verejná súťaž
UVO 29.06.2023
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
Nákup poistných a regulačných ventilov - č. 23/3/3/30 (na obdobie rokov 2023-2024)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Z20235581 Nákup potravín: kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, ryby mrazené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
10:00
Nákup ručne vedených nízkozdvižných elektrických paletových vozíkov
Prieskum trhu
19.06.2023
16:00
Mária Hájasová - H+H KVASIAREŇ, Hadovská cesta 1, 945 01 Komárno
19601-WNT Nákup služobného vozidla
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
10:00
Obec Veľké Kostoľany
17079-MUT Nákup smetných košov, prepraviek a nádob a ich súčastí
Užšia súťaž
UVO 14.06.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 426 - 450 / 1146 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27