Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
13768-WYP Prevádzková budova - hygienické zariadenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Pečeňady
14176-WYP Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodného toku – Obec Medzianky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
11:00
Obec Medzianky
Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyramíd
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Príprava a rozvoz balenej stravy pre testovacie tímy
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Z20214180 Prístrešok na bicykle
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
13477-MST Prístroj pre mimotelovú oxygenáciu krvi - ECMO
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
14133-MST Prístrojové vybavenie elektrofyziologického laboratória neurologických oddelení
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Prístrojové vyšetrenie drevín tomografom, resp. rezistografom
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Projekt, dodávka a inštalácia záložného napájania elektr.energiou na covid pavilon LDCH
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z20214328 projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
11:44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE PROJEKT “Rekonštrukcia posluchární pre FMFI a PRIF UK Bratislava”
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
14:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
11337-MST Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
13215-MSP Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Realizácia výťahu v Starej radnici
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
16:00
Mesto Pezinok
14992-WYP Rekonštrukcia a zateplenie strechy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
14441-WYP Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy v obci Mojmírovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Mojmírovce
13623-WYP Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
13:00
Mesto Dolný Kubín
12328 - WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.03.2021
10:00
ETRO
13713-WYP Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu prestupného bývania v meste Sládkovičovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
12722-WYP Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
11391-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12137-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 3. ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12150-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 4.ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazených: 426 - 450 / 671 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27