Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118848 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
10:30
Slovenská republika
42019-MST Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi: časť 1 – Stroje a technológie a časť 2 – Šijacie stroje a manipulácia
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
42861-WYP ODCHOVŇA HOVÄDZIEHO DOBYTKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2021
09:00
Eishken Estate Slovakia, spol. s r.o.
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ LESNÍCKA vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce (Predmetom obstarávania je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a inžinierska činnosť na účel získania právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Detailnejšie podmienky plánovaného investičného zámeru budú predmetnom osobnej obhliadky, ktorá sa uskutoční dňa 10.9.2021 o 10:00 na mieste, kde sa má investičný zámer realizovať. Verejný obstarávateľ odporúča jednotlivým uchádzačom, aby sa tejto obhliadky zúčastnili.)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
18:00
Prešovský samosprávny kraj
Z202118133 Odparovací zdroj (efúzna cela) pre depozíciu tenkých vrstiev.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
11:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
41922-WYP Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Domov sociálnych služieb
Odstránenie nezákonne uloženého odpadu - umiestneného v lokalite Gonzí, parc. č. 2545/4 " v k. ú. Suchohrad
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (cesta na štrkopiesky smerom na Čemický cintorín, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (garáže Štefánikova ulica, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Hybe)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (lokalita Rómska osada, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Palúdzka - pole)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Palúdzka)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Pavlova Ves)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (ul. Priehradná, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202118825 Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
14:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
43101-WYS On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.09.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
41128-MST OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare, ochranné štíty a kukly, bezpečnostné prilby
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
Z202118648 OP a OS VN transformátorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
09:00
Slovenská republika
Opakovací výcvik týkajúci sa Nariadenia komisie (EÚ) č. 1321/2014 požadovaný pre výkon funkcie riadenia zachovania letovej spôsobilosti a leteckých technikov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202118119 Operačná technika malá - zubná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:20
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
40681-MST Operačný mikroskop
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oplotenie vojenského cintorína vo Svidníku - 1. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Mesto Svidník
Oprava / Servis modulu monitora fyziologických funkcií Ultraview SL Model NO 9146, Serial NO 1496-047433, ND, doprava, práca
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z202118393 Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 426 - 450 / 934 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27