Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
SD/19218-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Bytča – Moyzesova” (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
17.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/19405-RE „Rekonštrukcia plynovodov Zvolen – Zlatý potok„ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Servis diesel agregátov vo FN Nitra (1x ročne + štvrťročné kontroly)
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Servis optických prístrojov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.02.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202125283 Servis, údržba a opravy autobusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2022353 Skúmavky QNF - Plus 4 - Tubes set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
4510-MUS SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému RIAM
Užšia súťaž
UVO 22.02.2022
09:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
209-MSS SLA pre systém SlovRIS
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Dopravný úrad
Sledovanie veľkosti ožiarenia pacientov, Skúšky prevádzkovej stálosti, rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z2022494 Slepačie vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z2022495 Slepačie vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:00
Močiar, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022496 Slepačie vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:00
Veľká Ida, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
59766-MST Služby podpory, prevádzky SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
59670-MSS Služby technickej podpory pre licenčné softvérové produkty SAP
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
58892-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 14.02.2022
10:00
Obec Bernolákovo
59973-MSS SMS GATEWAY
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Softvér na úpravu fotografií a dokumentov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
Spotrebný materiál pre pracovníkov údržby - maliari FN Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
Spracované potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Spray coating systém
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.01.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
957-MST Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
09:00
ONGRID s.r.o.
4758-WYP Stavebná úprava sýpky na 8 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Horné Lefantovce
59916-WYP Stavebné a inštalačné úpravy pracoviska MR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
493-WYP Stavebné úpravy a zmena účelu využitia časti stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
13:00
Obec Lokca
2467-MSP Stavebné úpravy cesty II/533 Gemerská Poloma- SNV-Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov)
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
Zobrazených: 426 - 450 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26