Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47010-MST Nákup univerzálneho kolesového traktora s prídavnými zariadeniami a lesníckeho mulčovača
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Z202214808 Nákup vernostných licencii´ a upgrade existujúceho antivírusového softvéru ESET a služby rozšírenej podpory kybernetickej bezpečnosti s aktívnym monitoringom EDR/XDR platformy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
11:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214999 Nákup vodárenského a kúrenárskeho materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
15:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Nákup výpočtovej techniky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
09:00
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
48366-MST Nákup zariadenia a vybavenia školskej kuchyne pre ZŠ v Šenkviciach
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
09:30
Obec Šenkvice
Napájací automat pre teľatá
Prieskum trhu
09.12.2022
23:59
Poľnohospodárske družstvo Hranovnica, Hviezdoslavova 303, 059 16 Hranovnica
47902-WNP Nemecká, Sklady, b. č. 5 - oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202214947 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
10:12
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202215017 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
09:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202215022 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
10:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202215023 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
10:35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214944 notebook 14" (HP Pavilion Plus 14, 73U76EA)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
09:59
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
SPR 1900/22 Notebooky s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 13.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
12.12.2022
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
47013-MSP Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202215027 Nové osobné motorové vozidlo Škoda KAMIQ alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
14:00
Ostrov, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202215012 Nové osobné motorové vozidlo v strednej triede 4x4.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
47617-WYP NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VOLKOVCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.12.2022
08:30
Obec Volkovce
Z202214858 Nový osobný automobil KIA STONIC 1.2 DPi, M6, Gold alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
10:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202214897 Obalový a jednorazový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:00
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
Obchodná verejná súťaž
07.12.2022
12:00
Mesto Nová Baňa
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
Obchodná verejná súťaž
04.01.2023
12:00
Mesto Nová Baňa
49156-WNP Obnova Kultúrneho domu v Uhorskej Vsi spôsobom tepelnej ochrany
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2022
09:00
Obec Uhorská Ves
Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 - zhotoviteľ (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 02.12.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 16.12.2022 do 12:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 05.12.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2022
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z202214859 Obrátkový tovar, tzv. Renovované tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 426 - 450 / 891 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27