Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20214285 počítač - laptop s operačnou pamäťou a OS Windows 10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20214166 Počítače s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
09:15
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
11350-MST POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.03.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
10:00
Mesto Žilina
12685-MSS Poskytnutie typizovaných SLA (Service Level Agreement) služieb prevádzky a údržby aplikačných modulov KIS SNAS a súborového úložiska
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Slovenská národná akreditačná služba
5793-MSS Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse CS350ST-MS1100-HDT a Cruse CS155ST-VR1100-HDM
Verejná súťaž
eZakazky 18.03.2021
10:00
Múzeum Slovenského národného povstania
obob-2/1/20201 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
eZakazky 15.03.2021
09:00
Mesto Lučenec
14853-WNS Poskytovanie strážnej služby pre objekty SVP, š. p, Podnikové riaditeľstvo Banská Štiavnica II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
11:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
14700-MST Potravinárska prevádzka na spracovanie drobného ovocia a zeleniny
Verejná súťaž
UVO 01.04.2021
10:00
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s., skrátene VÚOOD, a.s.
Potraviny - "Hydina, ryby, vajcia a mrazené výrobky"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
14:30
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Potraviny - "Chlieb a pečivo"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
14:30
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
13356-MST POTRAVINY - Pekárenské výrobky
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Z20213796 Pozáručný servis na multidetektorový počítačový tomograf Optima CT 660
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
11:10
Trstená, Tvrdošín, Žilinský, Slovenská republika
Z20214304 Pozáručný servis, opravy, kontrolné činnosti, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:07
Slovenská republika
1001-WNT Požičovňa e-bicyklov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
18:00
CoolTour.sk s.r.o.
Práce BPS na suchej fermentácii (zo dňa 25.2.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.03.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Z20214155 Pramenitá voda balená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
13481-MSS Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
10:00
Národný onkologický ústav
13567-MSS Pranie nemocničnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
Z20213919 Prenájom 4ks optického vlákna SP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
14:00
Stropkov, Stropkov, Prešovský, Slovenská republika
Z20213827 Prenájom- koberce, rohože a predložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.03.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20214179 Prenosný počítač - notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
12:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v rámci KR PZ a a OR PZ v Trenčíne a im podriadených útvarov
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14944-WYP Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
09:00
Mesto Púchov
13770-WYP Prestavba budovy súp.č. 88 na bytový dom, Trenčianske Mitice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
14:00
Obec Trenčianske Mitice
Zobrazených: 401 - 425 / 671 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27