Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47258-MST NÁKUP AUTOBUSOV CNG
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Z202215046 Nákup britov na snežné radlice pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2022
09:00
Slovenská republika
47101-MST Nákup elektromobilov
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nákup infračervených panelov na vyhrievanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.12.2022
09:00
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
47498-MST Nákup koncových IT zariadení
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
47751-MST Nákup krabicového SW-HPC aplikácie
Verejná súťaž
eZakazky 12.12.2022
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia
Verejná súťaž
05.12.2022
10:00
Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
47100-MST Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
10:00
Slovenská akadémia vied (SAV)
Nákup Microsoft licencií pre roky 2023-2024 (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: jan.sokol@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 2.12.2022 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.)
Obchodná verejná súťaž
05.12.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
48616-MST Nákup motorových vozidiel SUV_2
Verejná súťaž
UVO 23.12.2022
09:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Z202214712 Nákup Notebookov a monitorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
08:41
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
49019-MST Nákup OOPP odevov
Verejná súťaž
UVO 09.01.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
369/2022/ZNL Nákup pohonných hmôt na r. 2023-2026
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.12.2022
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
48620-MST Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Verejná súťaž
UVO 09.01.2023
09:00
Prešovský samosprávny kraj
47505-MST Nákup polymérnych organických flokulantov
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
09:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup potravín - koláče (DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY Od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
48368-MST Nákup potravín pre SZSS v Nitre
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
12:00
Správa zariadení sociálnych služieb
48888-WNT Nákup pracovných prostriedkov pre občanov aktivovaných v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi spolu s rozvozom/distribúciou na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
10:00
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Z202214975 Nákup stolových počítačov pre vybavenie učebne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
10:00
Kežmarok, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Nákup strojno-technických zariadení (1ks Mostová váha, 1ks Stranový svahový mulčovač, 1ks Rozmetadlo priemyselných hnojív)
Prieskum trhu
06.12.2022
12:00
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy, Družstevná 618, 946 34 Bátorove Kosihy
Z202214779 Nákup techniky pre výskum, sanáciu a údržbu torzálnych murív, a pre výskum SH - fotoaparáty s vybavením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
09:28
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
48473-MST Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok II
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202214798 Nákup toaletného papiera, papierových utierok a tekutého mydla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
47982-MST Nákup tonerov a print spotrebného materálu pre potreby NDS, a.s.
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 401 - 425 / 891 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26