Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
MB/Vis/2022 Obec Višňov – Kanalizácia- dostavba
eZakazky 25.07.2022
10:00
Obec Višňov
Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla značky Renault Fluence 1.6 16V techno Feel, e. č.: BL858DX
Obchodná verejná súťaž
15.08.2022
23:59
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
30557-WYP Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy- SC ŽSK Závod Kysuce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
29886-WYP Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy- SC ŽSK Závod Liptov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
30661-WYP Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy- SC ŽSK Závod Turiec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
30071-MSS Obnova aktívnej vrstvy počítačovej siete FEI STU
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
16566-MSP OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE - BLOK A
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.07.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
30848-WNP Obnova detského ihriska, K. Adlera Bratislava-Dúbravka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
30912-WYP Obnova fasády Divadla Jána Palárika v Trnave – časť z Divadelnej ulice, II.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.07.2022
10:00
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Obnova chráneného historického parku Topoľčianky
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Obnova IT infraštruktúry
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
15:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Z20227357 Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
13:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
10:00
Mesto Nitra
29889-WYP Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
12:00
Mesto Partizánske
Obnova ohrevov OH5,6 – výroba a dodávka kotla K3n (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 06.07.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2) najneskôr do 14.07.2022 do 12:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obnova RK2,3 – výroba a dodávka rekoncentračného kotla a výmenníkov / Restoration of RK2,3 - production and delivery of a TEG regenerator and exchangers (Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 07.07. 2022, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com) (The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (see “2”) at latest by 15 July 2022 at 10:00 am.)
Obchodná verejná súťaž
22.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obnova subskripcií pre potreby prevádzkovania projektu Objektívnej zodpovednosti
Zákazka s nízkou hodnotou
11.07.2022
09:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obnova ultrazvukového meradla ZS3 a Obnova ultrazvukového meradla ZS1 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 06.07.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2) najneskôr do 20.07.2022 do 12:00 hod.) (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je stanovený na 13.07.2022 so zrazom navrhovateľov na vrátnici CAG v Gajaroch o 9:30 hod. Poznámka: V prípade, že termín bude nevyhovujúci je možné dohovoriť aj termín obhliadky individuálne. Kontaktná osoba : Svetlana Ondrušková, e mail: svetlana.ondruskova@nafta.sk, mobil: +421 905 899 961. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu do areálu ZS1 a ZS3)
Obchodná verejná súťaž
26.07.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
31036-WNP Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
31037-WNP Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
31035-WNP Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch verejného obstarávateľa
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30711-WNS Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch verejného obstarávateľa.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
31004-MSS OBSLUHA TEPELNÝCH ZARIADENÍ V OBJEKTOCH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE OD 01.01.2023 DO 31.08.2026
Verejná súťaž
UVO 03.08.2022
10:00
Slovenská pošta, a.s.
30628-MST Obstaranie 3 ks univerzálneho podvozku kompatibilného s nadstavbami
Verejná súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zobrazených: 401 - 425 / 917 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26