Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42331-WYP Obnova obecného úradu obce Prusy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.09.2021
09:00
Obec Prusy
Obnova pomníka padlým vojakom v 1. a 2. sv. vojne, 2 kolo
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Mesto Šaľa
42400-WYP Obnova školského klubu vo Vavrečke
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
08:30
Obec Vavrečka
Z202118274 Obrazové zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
09:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
41290-MST OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
38200-MSS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej au-tobusovej doprave (MHD) pre mesto Hlohovec
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
10:00
Mesto Hlohovec
42616-WYT Obstaranie IKT vybavenia pre HA Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
09:00
Hotelová akadémia
Obstaranie knižnično-informačného systému DAWINCI
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Zemplínska knižnica Trebišov
Obstaranie osobného motorového vozidla formou finančného leasingu s následnou kúpou auta
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
Mesto Kolárovo
Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 23.09.2021
10:00
RENOST, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok
42498-MST Obstaranie prístrojov do stolárskej dielne
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
ABEline s. r. o.
Obstaranie vozidiel do majetku a operatívneho leasing pre automobily skupiny M1, N1 a N2 (predmetom leasingu bude cca 150 vozidiel skupiny M1, N1 a N2)
Výzva na predkladanie ponúk
20.09.2021
08:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 21.09.2021
10:00
Obec Zemianska Olča
Z202118559 Očkovacia látka na prevenciu proti besnote
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202118563 Očkovacia látka proti žltej zimnici
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
13:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202118471 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia ostatných odpadov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118395 Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
08:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
AOS-300/24-117/2021 Odborná prehliadka komína
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-116/2021 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
42274-MSS Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov v rokoch 2021-2023
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
10:00
Mesto Prešov
Z202118836 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:00
Slovenská republika
Z202118841 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:30
Slovenská republika
Z202118842 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Slovenská republika
Z202118843 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:30
Slovenská republika
Z202118844 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
10:00
Slovenská republika
Zobrazených: 401 - 425 / 934 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26