Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Szm/2021/3 Odberový systém
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.06.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Odborné ošetrenie stromov pri DI Za hradbami
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
29043-MSS Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových
Verejná súťaž
UVO 07.07.2021
10:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z202112062 Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
28751-WNP Odstránenie stavby oceľovej haly
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
10:00
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
28772-WNS Odstránenie brečtanu z juhovýchodného parkánu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Trenčianske múzeum v Trenčíne
Odstraňovanie povodňových škôd na LC Mičovec - zosuv, projekt (dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie a obhliadka je nutná)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
Ofsetové farby a laky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
09:00
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
28794-WYP Ohradzany – úprava potoka Ondavka II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Z202112412 Ochranné rúško - jednorázové - čierne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
28984-WNT Omáčky, miešané korenisté zmesi a zmesi chuťových prísad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
09:00
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
27438-MSS Online procesy eZdravia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
28346-MST OPERAČNÉ MIKROSKOPY
Verejná súťaž
UVO 07.07.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
28941-MST OPERATÍVNY LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Oplotenie cintorína Šípok - v hornej časti od lesa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Mesto Partizánske
29120-WNP Oprava – výmena nefunkčných osvetľovacích telies za úsporné - 1.-4. poschodie budovy DD1, 1.-4.poschodie budovy DD2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Oprava a dostavba chodníkov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2021
14:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Oprava a údržba fotografických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27179-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - CANBERRA PACKARD, BERTHOLD, RADOS, MIRION, BERGHOF, POL-EKO-APARATURA SP.J., BIOMETRIC, CARBOLITE
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
11:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
27178-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - THERMO, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS (TNE), NUVIA a S.E.A.
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
10:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
27177-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - VF, RACOM a TESLA
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba ručných svietidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oprava fasády, dažďových zvodov, dlažby terasy, strechy 04062021
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení na LS Hanušovce
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Zobrazených: 401 - 425 / 829 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26