Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214773 Maliarske náradie a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
47903 - WNP Maliarske práce v interiéri - blok A
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 01.12.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Brezovec
47754-MSS Manipulácia dreva na ES 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
08:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Martin ORPZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 25.11.2022 o 1000 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ľubomír Ulrich, tel. 0961 405 402, e-mail: lubomir.ulrich@minv.sk tejto výzvy, a to pri vstupe do objektu ORPZ Martin, Komenského 2, Martin)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48758-WNP Martin, Kasárne SNP, b. č. 2 - oprava okien a dverí formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202214565 Master mix na PCR diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214675 Materiál na výrobu terčov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
15:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
47743-MST Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
47108-MST Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne: Mäsovýroba +Kuchyňa
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
48885-WYP Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2022
14:00
Obec Kráľová nad Váhom
47452-WYP MATERSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA, DOLNÝ LIESKOV, nový pavilón MŠ
eZakazky 06.12.2022
10:00
Obec Dolný Lieskov
Z202212611 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214427 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:41
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Mäso a mäsové výrobky (12 mesiacov, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
12:00
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
48438-WNS Mechanicko biologická úprava zmesového komunálneho odpadu, zo zberu prostredníctvom klasických kontajnerov a zberných nádob v meste Hlohovec, v trermíne od 01.01.2023 do 31.03.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2022
11:00
Mesto Hlohovec
Mestský park Banská Bystrica
eZakazky 31.01.2023
12:00
Mesto Banská Bystrica
47375-WNS Metodika pre implementáciu a?modelovanie procesov úradu a interinštitucionálnych vzťahov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
49053-WNT Microsoft Visual Studio professional MSDN - predĺženie SA o 3 roky - 8ks
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
Z202214728 Mikrobiologické vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214645 mikropočítač Raspberry Pi s príslušenstvom, Raspberry Pi kamera, pevný disk SSD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
47878-MST Mikroskopy: Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom. Digitálny mikroskop s laserovým skenovaním povrchu s príslušenstvom.
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202214256 Mikrostriekačky na štandardy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214637 Mikrovlnná rúra a chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214813 Minerálne krmivo pre dojnice s Glycerene Plus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
15:00
Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Mlieko a mliečne výrobky (12 mesiacov, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
12:00
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zobrazených: 376 - 400 / 1052 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25