Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3580-MST Regionálne environmentálne centrum v Holiči - technológia
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
10:00
Mesto Holíč
58782-WYP Rekonštrukcia a obnova 102 monitorovacích objektov podzemných vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
4115/2021 Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.02.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2042-MSP Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
59737-MSP Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
494-WYP Rekonštrukcia fasády na objekte MZVEZ SR Hlboká 2, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
5355-MST Rekonštrukcia CHÚV na DÚV
Verejná súťaž
UVO 07.03.2022
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
4669-WYP Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia kotolne a vykurovania obecného úradu v obci Muránska Dlhá Lúka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Muránska Dlhá Lúka
PTK_01_2021 Rekonštrukcia krematória-1.etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica- dokončenie
eZakazky 31.01.2022
23:00
Záhradnícke a rekreačné služby
2998-WYP Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Tekovská Breznica
3761-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Holčíkovce
1529-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Sučany
Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
11:00
Mesto Humenné
Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Červeňanského (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
15.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Dukelská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
22.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Galanta – Priemyselná (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
10.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Športová 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Partizánske – Škultétyho 1.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
1289-WYP Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Divadlo Jonáša Záborského
3765-WNP Rekonštrukcia spevnených plôch na Kanadskej ulici v meste Poltár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
14:00
Mesto Poltár
4746-WYP Rekonštrukcia školy na nájomný bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.02.2022
09:00
Obec Kremnické Bane
498-WYP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
10:00
Mesto Poprad
4749-WYS Renovácia historického autobusu IKARUS 280.08
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zobrazených: 376 - 400 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26