Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Novostavba informačného centra
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.06.2021
10:00
Obec Oravská Lesná
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.06.2021
10:00
Obec Boťany
Obchodná verejná súťaž č. OVS 07/2021 - predaj ojazdených dopravných prostriedkov (Termín obhliadky vozidiel – v dňoch 03.06.2021 do 15.06.2021 medzi 09.00 a 12.00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
16.06.2021
12:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28444-WYP Obnova a nadstavba - MŠ Bratislava - Jarovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Jarovce
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji a vyznačenie novopovolených cykloturistických trás v zmysle STN 01 8028
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Obnova NN rozvodov sond ZS1 - spracovanie PD (obhliadka miesta realizácie nie je povinná, termín obhliadky 8.6.2021 o 9:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
16.06.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
27972-WYP Obnova oddelenia klinickej onkológie A
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.06.2021
10:00
Národný onkologický ústav
Obnova podláh terás na MŠ Svätoplukov 74, Pezinok
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
Obnova pomníkov v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
10:00
Mesto Lučenec
Z202112284 Obrábacie stroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.06.2021
11:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
27368-MST Obstaranie licencií a licenčnej zmluvy
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
28644-MST Obstaranie licencií a licenčnej zmluvy ( opakované VO )
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:30
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
28850-MST OBSTARANIE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
28888-WYT Obstaranie technológie pre Odbor 34 a Odbor 26
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
09:00
Stredná odborná škola technická
Z202112034 Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
09:15
Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112285 Obstaranie učebníc a kníh pre Základnú školu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
11:39
Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
26761-MSS Obstaranie údržby budov - Udržiavacie stavebné práce a služby v objektoch a zariadeniach v správe Sekcie ekonomiky MV SR
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28045-MST Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
10:00
Obec Zemianska Olča
Z202112166 Obväz hadicový - pruban
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
12:10
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202112396 Obväz sádrový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
10:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202112164 Obväzy elastické a obväzy hydrofilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
12:05
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
28985-WYP OBYTNÁ ZÓNA VOLKOVCE – NA KONOPNISKÁCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
08:30
Obec Volkovce
27367-MSS Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Mesto Pezinok
29173-MSS Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Z202112085 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zobrazených: 376 - 400 / 829 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25