Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227272 Nákup CNC strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:15
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
29117-MST Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Verejná súťaž
eZakazky 13.07.2022
23:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Z20226803 Nákup drogériového tovaru pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Slovenská republika
30803-WNT Nákup HW a SW licencií pre kyberbezpečnostné systémy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
11:00
Mesto Senica
Nákup IKT a IoT pre projekt „Moderné technológie – SMART CITY Považská Bystrica“ (Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
30422-WNT Nákup kníh a odbornej literatúry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.07.2022
12:00
Mesto Leopoldov
30507-MST Nákup kolesových bagrov a prídavných zariadení
Verejná súťaž
UVO 22.07.2022
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
30910-WNS Nákup mediálneho priestoru v tlačených médiách
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
30757-MST Nákup motorového vozidla Pick Up 4x4
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29283-MST Nákup náhradných dielov a zabezpečenie servisu pre nakladače JCB na obdobie 48 mesiacov
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
2/2022/SPF Nákup notebookov a príslušenstva
eZakazky 12.07.2022
14:00
Slovenský pozemkový fond
Z20226759 Nákup osobného automobilu pre Spoločný obecný úrad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
09:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20226587 Nákup osobného viacmiestneho automobilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
28923-MST Nákup ošípaných
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30446-WNT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
30466-WNT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
09:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30653-WNT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
30882-WYT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30758-MST Nákup potravín pre LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS III.
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
30047-MST Nákup potravín pre VIA LUX Barca (2022)
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Z20226714 Nákup prenosovej výpočtovej techniky s príslušenstvom, softvéru, odkladacích a nabíjacích skriniek pre prenosné PC a výstupné zariadenia pre tlač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
08:00
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Nákup prezentačného stolíka s potlačou nevyhnutného pre plnenie úloh KMV
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31000-MUT Nákup programového vybavenia NASES
Užšia súťaž
UVO 01.08.2022
14:00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Nákup QSCD zariadení - čipové karty pre vydávanie mandátnych certifikátov
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 351 - 375 / 917 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24