Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022448 Pracie, dezinfekčné, čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
12:13
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202214 Pracovná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Pranie a žehlenie prádla
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
5357-MSS Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z2022256 Predĺženie licencie bezpečnostného systému na ochranu dokumentov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
73-MST Prenájom plne automatizovaného qPCR systému pre analýzu a prípravu vzoriek s dodávkou kompatibilných diagnostík na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
58801-MSS Prenájom železničných koľajových vozidiel a ich obsluhy
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ktoré spadajú do kompetencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prepravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 26.01.2022
12:00
Mesto Žilina
3000-WYP Prestavba budovy a zníženie spotreby energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad Ábelová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
09:00
Obec Ábelová
3107-WYP Prestavba budovy na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
16:00
Obec Veľká Lehota
497-WYP Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
09:00
Obec Drienov
87-WYP Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Mesto Brezová pod Bradlom
3198-WYP Prestrešenie ľadovej plochy v meste Medzilaborce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Mesto Medzilaborce
Z2022153 Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
13:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
LO-OVS-355-21 Pripojenie na Internet pre Pult centrálnej ochrany
Obchodná verejná súťaž
spp 31.01.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Z2022438 Prísady do nápojových automatov vrátane nájmu 13 nápojových automatov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:30
Slovenská republika
2050-MST Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19
Verejná súťaž
UVO 15.02.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Projektové riadenie (management) a controlling projektu IROP/ 302021AYY1
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Protikorózne nátery a práce na plynárenských zariadeniach (súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH - PRINT, a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 02.02.2022
10:00
CH - PRINT, a.s., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
59970-MST Reagencie k plnoautomatickému hematologickému analyzátoru
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národný onkologický ústav
3197-WYP Realizácia stavby “Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Ul. Škultétyho v Martine“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
10:00
Mesto Martin
Regenerácia vnútroblokových sídlisk v meste Turzovka (projektová dokumentácia)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.01.2022
15:00
Mesto Turzovka
Zobrazených: 351 - 375 / 630 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24