Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214324 Licencie Weblogic Server Standard Edition per Processor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202211937 Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (abatacept)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214775 Lieky ATC skupiny B05 - časť 10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2022
11:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214598 Lieky ATC skupiny B05 - časť 9
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214366 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 4.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214392 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 5.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
11:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214607 Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká, J05-Antivirotiká na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
11:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
48324-MST LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2022
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
10:00
Národný ústav reumatických chorôb
Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká
Verejná súťaž
13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
47435-WYP LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2022
10:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Z202214426 Magnetická stavebnica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214773 Maliarske náradie a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
47903 - WNP Maliarske práce v interiéri - blok A
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 01.12.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Brezovec
47754-MSS Manipulácia dreva na ES 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
08:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Martin ORPZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 25.11.2022 o 1000 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ľubomír Ulrich, tel. 0961 405 402, e-mail: lubomir.ulrich@minv.sk tejto výzvy, a to pri vstupe do objektu ORPZ Martin, Komenského 2, Martin)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48758-WNP Martin, Kasárne SNP, b. č. 2 - oprava okien a dverí formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202214565 Master mix na PCR diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214675 Materiál na výrobu terčov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
15:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
47743-MST Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
47108-MST Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne: Mäsovýroba +Kuchyňa
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
48885-WYP Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2022
14:00
Obec Kráľová nad Váhom
47452-WYP MATERSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA, DOLNÝ LIESKOV, nový pavilón MŠ
eZakazky 06.12.2022
10:00
Obec Dolný Lieskov
Z202212611 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214427 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:41
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Mäso a mäsové výrobky (12 mesiacov, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
12:00
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zobrazených: 351 - 375 / 1025 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24