Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19332-WNT Modernizácia informačno - komunikačnej technológie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.06.2023
10:00
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
19176-MST Modernizácia KNsP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia
Verejná súťaž
UVO 27.06.2023
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
18402-MSP Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT - Obnova tepelných izolácií pre závod Košice
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
15:00
MH Teplárenský holding, a.s.
18627-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 22.06.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Modernizácia odstredivkovej stanice A produkt (výmena jednej odstredivky)
Prieskum trhu
13.06.2023
09:00
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
18591-WYP Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Mesto Šurany
18595-WYP Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Mesto Šurany
18596-WYP Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Mesto Šurany
18931-WNP Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.06.2023
09:00
Obec Kriváň
19011-WNT Modernizácia spoločenského domu v obci Kriváň - Technológie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.06.2023
10:00
Obec Kriváň
Modernizácia technologického vybavenia spoločnosti HYDINA KUBUS s.r.o. (dodanie: Chladiarenské vozidlo - 2 ks, Náves - 1 ks, Ťahač - 1 ks, Teleskopický manipulátor - 1 ks)
Prieskum trhu
09.06.2023
10:00
HYDINA KUBUS s.r.o., Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov
Modernizácia technologického vybavenia vinárskeho podniku - Súbor meracích prístrojov (a to konkrétne Prístroja na stanovenie analytických parametrov vo víne a v mušte, Prístroja na meranie SO2 rýchlou potenciometrickou metódou, Turbidimetra – Zákalometra a Vyvíjača pary)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.06.2023
12:00
BÓNA W&T s.r.o., Čižmárska 548/6, 940 02 Nové Zámky
Modernizácia zdroja tepla na farme Kovarce
Prieskum trhu
09.06.2023
23:00
Liaharenský podnik Nitra, a.s., Jarocká 86/2, 949 01 Nitra - Párovské Háje
Z20235480 Molekulové sitá 3A
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20235057 Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z20235315 Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
10:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS
Verejná súťaž
13.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
17938-MST Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou pre potreby kardiologickej JIS
Verejná súťaž
UVO 13.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Z20235499 Monitory, skenery a káble
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
09:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235230 Monočlánky a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2023
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20235399 Monočlánky a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
13:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20235484 Monočlánky a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235497 monočlánky a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:44
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
19263-WNS Montáž ventilov na vykurovacie telesá
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Rača
Motor js 11A 3432/4SK 1003 17,7kW 1530ot - OPRAVA
Výzva na predkladanie ponúk
19.06.2023
11:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Zobrazených: 351 - 375 / 1144 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24