Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118148 Nákup jednorazových ochranných pracovných prostriedkov – Masky respiračné pre zabezpečenie prevádzkových potrieb SLaPA pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
12:20
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202117972 Nákup jednorazových ochranných pracovných prostriedkov – pre zabezpečenie prevádzkových potrieb SLaPA pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:21
Slovenská republika
Z202118494 Nákup klientskych licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
13:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118493 Nákup licencií serverovej platformy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118246 Nákup motorového vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
42697-MST Nákup motorových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202118414 Nákup pomôcok pre dobrovoľných hasičov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
17:00
Nesvady, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
41534-MST Nákup potravín LUMEN 2021 II.
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
08:00
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
42459-MST Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
12:00
Psychiatrická nemocnica Hronovce
42493-MST Nákup prístrojového vybavenia – nová testovacia stratégia Covid-19 RÚVZ Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 06.10.2021
10:00
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Z202118268 Nákup slúchadiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118415 Nákup spotrebného laboratórneho materiálu.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
09:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202118101 Nákup tonerov a odpadových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:50
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
42576-MST Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
GLOBESY, s.r.o.
43267-MUT Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Užšia súťaž
UVO 11.10.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI
eZakazky 12.10.2021
15:00
Mesto Banská Bystrica
NAPOJENIE BYTOVÝCH DOMOV NA VEREJNÚ SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU UL. TEXTILNÁ 1. ETAPA
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Mesto Ružomberok
Náradie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 24.09.2021
15:00
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta, Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
Z202118041 NAS – inteligentné dátové úložisko vrátane príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
43035-WYS Návrh a zavedenie organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami zaistenia certifikácie ISO 27001 v odvetví regionálnej kultúry NSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
40673-MSS Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách a priľahlých súvisiacich plochách na svahoch lesných pozemkov prispievajúcich k zachovaniu a obnove biodiverzity pre projekt č. 2
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
42644-WYP níženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Jaklovciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
09:00
Obec Jaklovce
33805-MST Nosný modulárny systém
Verejná súťaž
UVO 29.10.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z202118039 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118043 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 351 - 375 / 929 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24