Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116340 Nákup mobilného pracoviska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202115898 Nákup mobilných klimatizačných jednotiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202115969 Nákup motorového vozidla – mikrobus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Nákup osobného automobilu pre poskytovanie terénnych, komunitných a sociálnych služieb v meste Jelšava
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
09:00
Mesto Jelšava
31541-MST Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
10:00
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Z202115903 Nákup plastových gombíkových a železničných plomb.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
31344-MST Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Technické služby mesta Rimavská Sobota
Z202115896 Nákup sieťky proti hmyzu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
31078-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nákup stavebného materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Nákup technického zariadenia pre TV štúdio
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Spišské divadlo SNV
Nákup zariadení IKT
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.08.2021
14:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Z202116085 Napájacie adaptéry, konektory, káble, mikropočítače, kamery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Náplne do hygienických zásobníkov a dávkovačov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Žilinský samosprávny kraj
Návrh a realizácia opravy výťahu v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici (Verejný obstarávateľ odporúča ohliadku a túto je možné vykonať v termíne od 26.07.2031 do 04.08.2021 a v čase od 08:00 hod do 14:00 hod v pracovných dňoch v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici po predchádzajúcej žiadosti spôsobom uvedeným v bode 2 tejto výzvy.)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
12:00
Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica
31991-WYP Nemecká - modernizácia vykurovania areálu - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z202116073 Nepudrované jednorazové rukavice z nitrilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116425 Nerezové vozíky pre dve oddelenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
34515-WYP Nitra, Alekšince B, C - zmena systému vykurovania - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nitrianske Rudno OO PZ – rekonštrukcia kotolne a ÚK (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202116453 Nočný stolík s jedálenskou doskou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
33805-MST Nosný modulárny systém
Verejná súťaž
UVO 29.10.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z202116438 notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116605 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202115808 Nové osobné motorové vozidlo Kombi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 326 - 350 / 756 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23