Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Linka na formovanie a pečenie slaných a ochutených tyčiniek
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
15:00
DRU a.s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen
Z202214426 Magnetická stavebnica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
49087-MSS Malé zlepšenia eGov služieb a podpora prevádzky IS NSK
Verejná súťaž
UVO 10.01.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Malé zlepšenie eGov služieb NSK a podpora prevádzky IS NSK
Verejná súťaž
10.01.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
47754-MSS Manipulácia dreva na ES 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
08:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Martin ORPZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 25.11.2022 o 1000 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ľubomír Ulrich, tel. 0961 405 402, e-mail: lubomir.ulrich@minv.sk tejto výzvy, a to pri vstupe do objektu ORPZ Martin, Komenského 2, Martin)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48758-WNP Martin, Kasárne SNP, b. č. 2 - oprava okien a dverí formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Materiál na hasičský šport
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47743-MST Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
47108-MST Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne: Mäsovýroba +Kuchyňa
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Materiálno technické zabezpečenie procesu vymáhania pre zamestnancov zúčastňujúcich sa procesu vymáhania neoprávnene poskytnutých finančných prostriedkov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2022
12:00
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
48885-WYP Materská škola v obci Kráľová nad Váhom - Prístavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2022
14:00
Obec Kráľová nad Váhom
47452-WYP MATERSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA, DOLNÝ LIESKOV, nový pavilón MŠ
eZakazky 13.12.2022
10:00
Obec Dolný Lieskov
Z202214979 Matrace
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
09:00
Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214882 Matrace a latové rošty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
08:30
Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214888 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
13:09
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z202214896 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.01.2023
12:51
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202215049 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
12:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
48438-WNS Mechanicko biologická úprava zmesového komunálneho odpadu, zo zberu prostredníctvom klasických kontajnerov a zberných nádob v meste Hlohovec, v trermíne od 01.01.2023 do 31.03.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2022
11:00
Mesto Hlohovec
Mestský park Banská Bystrica
eZakazky 31.01.2023
12:00
Mesto Banská Bystrica
49053-WNT Microsoft Visual Studio professional MSDN - predĺženie SA o 3 roky - 8ks
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
47878-MST Mikroskopy: Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom. Digitálny mikroskop s laserovým skenovaním povrchu s príslušenstvom.
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202214637 Mikrovlnná rúra a chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214930 Miska Petri - sterilná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2022
10:00
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
49142-WYP Mládežnícke centrum_2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
12:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Zobrazených: 326 - 350 / 891 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23