Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41278-MSP Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
CR-OVS-193-21 Moderznizácia UPS
Obchodná verejná súťaž
spp 17.09.2021
09:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Z202118733 Monitor a PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118746 Monitor Phillips, Osobný počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
12:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118542 Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
15:04
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118590 Mrazené a chladené ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Mrazené rybie filé, mrazený polotovar a šaláty
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
42552-WYP MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Rožňava
42739-WYP MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.10.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Z202118749 Multifunkčná laserová farebná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Múzeum Ferdiša Kostku, Stupava - Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z202118687 Nábytkové koliesko
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
12:45
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
41778-MST Nábytok
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Z202118258 Nábytok - kancelárske stoly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
14:40
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202118107 Nábytok (váľandy) - EKS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:05
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202118625 Nádoby, obaly a obalový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
09:10
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118857 Nádoby, obaly a obalový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
14:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Nadštandardné lekárske prehliadky (súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu: ludmila.kotulova@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 14.9.2021 do 12.00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
22.09.2021
12:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z202118329 Náhradné diely do telekomunikačnej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
12:35
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118451 Náhradné diely k padákovému materiálu III
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
10:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202118454 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118759 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118554 Náhradné diely na autobusy Sor - podvozok EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118898 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - karoséria EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
12:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118553 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 301 - 325 / 934 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22