Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Materiál pre poľnohospodárske zariadenia
Prieskum trhu
06.10.2023
00:00
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o., Dlhá 1011/88D, 010 09 Žilina
32010-WNT Materiálno-technické vybavenie mobilného HOSPICU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
31558-WYP Materská škola Budovateľská, Šaľa - zníženie energetickej náročnosti stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Šaľa
30861-WNP Materská škola Kečkovce
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
12:00
Obec Kečkovce
31632-WNP MATERSKÁ ŠKÔLKA PEZINSKÁ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
31742-MST Mäso a mäsové výrobky
Verejná súťaž
UVO 27.10.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
31568-WNT Medicinálne a technické plyny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.10.2023
09:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
31316-WNT Meracie prístroje
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
10:00
Národný ústav detských chorôb
CR-OVS-146-23 Microsoft SharePoint – konfigurácia, migrácia dát a následné služby
Obchodná verejná súťaž
spp 28.09.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
32013-WYP Miestne komunikácie a inžinierske siete IBV Pod Jasenie STANKOVANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
13:00
Obec Stankovany
Z202310290 Mikroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Mikroúderový značiaci stroj
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
13:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Z202310303 Mikrovlnné rúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202310300 Minerálna voda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Minimalizačná sejačka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
23:00
Granelam, Ostrov 249, 922 01 Ostrov
31970-WNT Mobilná čerpacia stanica PHM 3 500L
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
11:05
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
30739-WYP Modernizácia budovy obecného úradu v Necpaloch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2023
09:00
Obec Necpaly
31831-MSP Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády, 1. Etapa v rámci projektu Lysá Poľana spája
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30762-MST Modernizácia elektroinštalácie + stavebné úpravy podlaží s prepojením blokov A-B - 1. etapa modernizácia výťahu
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31179-WYP Modernizácia izieb a apartmánov rekreačného zariadenia Smrekovec Donovaly
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
09:00
Centrum účelových zariadení
30763-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DREVÁRSKA A STAVEBNÁ KRÁSNO NAD KYSUCOU
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
29985-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 29.09.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31665-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 18.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia procesu výroby vína spoločnosti Roman Kanich Viktória
Prieskum trhu
28.09.2023
15:00
Roman Kanich - Viktória, Pezinská 42, 902 01 Vinosady
Zobrazených: 301 - 325 / 1021 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22