Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214554 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214659 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2022
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214717 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
AOS-81/5-127/2022 Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Kancelárske potreby (trvanie zmluvy: 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Z202214373 Kancelárske potreby 2022/2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
12:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
48611-MST Kancelárske potreby pre MPSVR SR
Verejná súťaž
UVO 28.12.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Z202214617 Kancelárske potreby, kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214574 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214759 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
14:25
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214713 Kancelársky papier A4, A3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
09:42
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214653 Kancelársky papier pre pracoviská
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Kancelársky spotrebný materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Drienovec (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lubica.habalova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Strana 3 z 3 Formulár na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
15.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z202214561 Kávovar De Longhi Magnifica S Smart ECAM250.23.SB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214551 Kity, protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
08:40
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214828 Kláštor minoritov – vybavenie depozitov miestnosti č. 2.19 - regály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2022
10:00
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
48027-WNT Klimatická komora
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
MTZ/2022/1 Klinik boxy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.12.2022
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z202214681 Koberec metrážny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
15:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
47880-MST Kompenzátor magnetických polí pre SEM elektrónový mikroskop
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
663/2022 Komplexná rekonštrukcia izieb bloku B2 na ŠD Mladosť
eZakazky 05.12.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami
Verejná súťaž
21.12.2022
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
48078-MSS Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komponenty na riadiaci systém Allen - Bradley na rok 2023 - 2025 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 25.11.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.)
Obchodná verejná súťaž
30.11.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 301 - 325 / 1052 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22