Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1300-WYP Obecný úrad Nižný Klátov – Zvýšenie energetickej účinnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Nižný Klátov
68-MST Obmena komponentov Datacentra BA – Sieťové moduly pre datacentrové prepínače "Nexus karty"
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Obnova a prevádzkovanie kúpaliska Neresnica Zvolen
Koncesia
eZakazky 31.03.2022
11:00
Mesto Zvolen
25-MSS Obnova lesa a pestovná činnosť ŠL TANAP-u 2022
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
14:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
109-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA – LEVICE_OPAKOVANIE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
Obnova telemetrických zariadení – 7. etapa (2. časť) (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: Vladimir.Smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 02.02.2022 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z2022165 Obstaranie 12 kusov 10TB externých diskov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Obstaranie germicídnych čističov vzduchu a multifunkčných kioskov do DK v Šali
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Mesto Šaľa
3108-WYT Obstaranie IKT vybavenia - HA Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Hotelová akadémia
3756-WYS Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2048-MST Obstaranie strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v obci Sľažany
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
15:00
Obec Sľažany
4511-MST OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI LOVČA
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
15:00
Obec Lovča
Z2022486 Obstaranie zariadenia/vybavenia (PLC sada, robotické rameno, spájkovacia stanica, digitálny multimeter)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
15:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022487 Obstarenie IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
15:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
58496-MST Obuv športová
Verejná súťaž
UVO 17.03.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
1247-WYP Obytná zóna Sever
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Štvrtok na Ostrove
Z2022360 Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
5369-MSP Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Verejná súťaž
eZakazky 02.03.2022
10:00
Obec Pribeta
3003-WYP Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.02.2022
10:00
Mesto Trnava
Z2022463 Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022368 Odvoz a likvidácia odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2022
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Odvoz a likvidácia odpadu 21012022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
240-WYP Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 – 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty – Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 – 23,550
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
12:00
Žilinský samosprávny kraj
23-MST Ochranný oblek celotelový s návlekmi na obuv
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
Z2022168 Okná, dvere, WC steny a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
09:37
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 276 - 300 / 630 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21