Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
26943-MST „Strojné vybavenie pre zberný dvor na separáciu odpadu - obec Moravské Lieskové
Verejná súťaž
UVO 13.06.2022
16:00
Obec Moravské Lieskové
27553-WYP „ŠD UKF Brezový háj - exteriérová úprava plôch areálu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.06.2022
12:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26841-MSS „Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC“
Verejná súťaž
UVO 27.06.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
26686-WYP „Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.06.2022
09:00
Obec Hranovnica
27732-WYP „Výstavba Zariadenia pre seniorov Gabčíkovo“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
14:00
Obec Gabčíkovo
26587-WYP „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany 1“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Obec Parchovany
Z20224826 1. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
10:00
Moldava nad Bodvou, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Z20224829 2. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
12:00
Čaňa, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Z20224827 3. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
12:30
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20224830 4. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
08:30
Sobrance, Sobrance, Košický, Slovenská republika
Z20224834 5. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.05.2022
08:30
Veľké Kapušany, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20224835 6. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.05.2022
12:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20224828 7. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
15:00
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z20224836 8. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.05.2022
15:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z20224832 9. Kamenivo pre vysprávky tryskovou metódou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
15:00
Kráľovský Chlmec, Trebišov, Košický, Slovenská republika
27028-WNS Aktualizácie (support od výrobcu) dátových polí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.05.2022
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Z20225110 albumín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
27242-WNT Anestetiká
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Z20224643 Antibiotické disky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20225210 Antivírusová ochrana koncových zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
27542-WNS Aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI dronom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
27541-WNS Aplikácia biocídneho výrobku na báze BTI helikoptérou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
27386-MSS Aplikácia pre správu údajov SGI – PILOT na 20 katastrálnych území
Verejná súťaž
UVO 20.06.2022
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
06.06.2022
15:00
Liptovské múzeum, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 05 Ružomberok
Z20224576 Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent ( rok 2022 )
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:00
Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 26 - 50 / 920 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20