Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Agentúra správy majetku Bratislava - Sereď, Kasárne Sereď, budova č. 87 - sklady - oprava strešnej krytiny a klampiarskych prvkov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Hlohovec - budova č. 299-3 ks kanálový elektrohydraulický zdvihák, 1 ks plošinový elektrohydraulický zdvihák (Predmetom zákazky je oprava (resp.) výmena 3 ks kanálových hydraulických zdvihákov typu KZ 2748 a oprava 1 ks hydraulického zdviháka typ HZ-17 v objekte Kasární Sereď, budova č. 299)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Turecký Vrch - Ubytovňa mužstva 119 - oprava pretekajúcej strechy, obnova vnútorných náterov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z20219349 Akumulátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
21831-WYT Analyzátor CNSH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
10:00
Národné lesnícke centrum (NLC)
21360-MST Angiografické prístroje
Verejná súťaž
UVO 25.05.2021
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25345-MST Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
Verejná súťaž
UVO 07.06.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Areál na spracovanie biologického odpadu – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.05.2021
09:00
WASTER s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
19307-WYS Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
11:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Z20219397 Archivačné médiá: externé 2.5" a 3,5 " disky a USB kľúče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:26
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219468 Asfaltom obalená zmes Aco I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:30
Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219756 Asfaltom obalená zmes Aco III.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
11:00
Trenčiansky, Slovenská republika
26949-MST Automatická linka pre výrobu pekárenských výrobkov
Verejná súťaž
UVO 07.06.2021
10:00
Lekáreň u SV. Jozefa 1 s.r.o.
Automobilové komponenty
Prieskum trhu pre určenie PHZ
26.05.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20219651 Autopríslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
11:44
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20219790 Balené majonézové šaláty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
26681-WYP Bardejov OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Baťapoint ako inovatívny prvok pri zachovaní a šírení kultúrno-historického dedičstva Baťovian
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
10:00
Mesto Partizánske
Z20219548 Bazénová chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
13:59
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
27120-WNT Betónové výrobky - obrubníky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
12:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Z20219734 Betóny I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
21326-MST Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacích nádrží - benkalorov (2021)
Verejná súťaž
UVO 21.05.2021
11:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Z20219285 Bezpečnostné nástroje pre IT infraštruktúru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
09:00
Slovenská republika
Z20219750 Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.05.2021
09:56
Prešovský, Slovenská republika
Z20219383 Bezpečnostno technická kontrola (BTK) s funkčnou skúškou monitora/defibrilátora LIFEPAK.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
09:00
Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 26 - 50 / 774 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20