Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210656 Akumulátorové batérie a elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
13:00
Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202211047 Akumulátorové batérie a elektrolyt - kyselina sírová do AKB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2022
15:15
Slovenská republika
Z202210899 All-in-one PC (LENOVO IdeaCentre 3 27 27IAP7 alebo alternatíva), doprava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
08:46
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
39219-MSS Alternatívny obalový súbor pre nízkoaktívne odpady
Verejná súťaž
UVO 05.10.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42089-WNS Anténa + dáta pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
10:00
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Z202210872 Antigénové testy na určenie ochorenia COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2022
09:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
21/PRO/2022 Aplikácia solárneho teplovodného systému na predohrev TÚV - OST 2153, Košice
eZakazky 07.10.2022
10:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
41580-MSS Audítorské služby na auditované obdobie 2022 - 2025
Verejná súťaž
UVO 24.10.2022
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202210479 Autodiagnostika pre osobné a úžitkové vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
17:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Automatický filter na víno
Prieskum trhu
30.09.2022
09:00
Šintavan s.r.o., Nitrianska 509, 925 51 Šintava
Automatizovaná technológia dojenia
Prieskum trhu
10.10.2022
17:00
Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce" so sídlom v Olšavici, Oľšavica 112, 053 73 Oľšavica
Balička na valcové balíky
Prieskum trhu
05.10.2022
10:00
Roľnícke družstvo Lučivná, Lučivná, 059 31 Lučivná
Banská Bystrica OO PZ, novostavba garáže (zabezpečenie vstupných podkladov pre potreby spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenie projektovej prípravy stavby - realizačný projekt ktorý bude využitý pre potreby rozhodnutia o umiestnení stavby a pre stavebné povolenie, zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu počas výstavby) (obhliadka miesta dodania predmetu zakázky sa uskutoční dňa 30.09.2022 o 10.00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 29.09.2022 do 10.00 hod. prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru Banská Bystrica, Okružná ul. 18, Banská Bystrica)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2022
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
41497-WNT Bavlnená tkanina na pracovné odevy - keper
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2022
09:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
Z202210651 Benzínová kosačka Riwall Pro RPM 5355 PM12B2001057B alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
41752-WNT Bežecký pás pre potreby vrcholových športovcov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
09:00
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
Bioanalyzér
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2022
09:00
REVOL TT Consulting s. r. o., Vlárska 28, 917 01 Trnava
40879-WNT Bioanalyzér
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
09:00
REVOL TT Consulting s. r. o.
Biodegradačný prípravok na dekontamináciu plôch Baktorol 3000
Výzva na predkladanie ponúk
07.10.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
40630-MST BIOVID - laboratórne zariadenia a moderné technológie.
Verejná súťaž
UVO 13.10.2022
10:00
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Z202210923 Bovine Genotyping Kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
14:32
Lužianky, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A - zabezpečenie klimatizácie priestorov 5.NP (obhliadka sa uskutoční dňa 21.09.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr 20.09.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing. arch. Ivan Vaš, tel.: 0961 054 519, e-mail: ivan.vas@minv.sk . Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Prezídia Policajného zboru, Budyšínska 2/A, 831 01 Bratislava)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava SOŠ PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 23.09.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 22.09.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing. arch. Ivan Vaš, tel. 0961 054 519, e-mail: ivan.vas@minv.sk . Stretnutie účrastníkov obhliadky bude pri vstupe do areálu Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava, Vápencová 36, 840 09 Bratislava)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.10.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
40888-MSP Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy
Verejná súťaž
UVO 19.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese Objekt Ministerstva vnútra SR, Romanova 37, 851 02 Bratislava. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 4.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.vas@minv.sk; tel:+421 961 054519)
Verejná súťaž
19.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 26 - 50 / 1093 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20