Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, budova na Kozačekovej č.25 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 28.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do budovy na Kozačekovej č. 25, 960 01 Zvolen. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 1 deň pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31210-MSP Aglomerácia Hliník nad Hronom - Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31209-MSP Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36165-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 26.08.2021
13:00
Žilinský samosprávny kraj
Aplikácia pre manažovanie projektových zámerov a komunikáciu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
13:00
Prešovský samosprávny kraj
36690-MST Asfaltový betón
Verejná súťaž
UVO 23.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202116433 Audio - Video technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
31068-MSS Audiovizuálny dokument na tému „Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000."
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
14:00
EUROTREND
Automatická linka na výrobu paliet
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.08.2021
10:00
Shellwood, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
Z202116052 Automatický kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116607 Automatický kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti Xepap, spol. s r.o. II.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.08.2021
10:00
Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Automatizovaná linka na výrobu kartónových obalo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.08.2021
10:00
3PACK group Žilina, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
Z202115905 Bagety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116536 Bahenný kôš 50 l - zinkovaný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
13:39
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
32494-WYP Biel – rozšírenie tlakovej kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Obec Biel
Z202116171 Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Slovenská republika
36266-WNS Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava KS IZS, Tomášikova 28A – rekonštrukcia priestorov (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta)
Zákazka s nízkou hodnotou
12.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
33852-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2021
10:00
Obec Kláštor pod Znievom
36258-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.08.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.08.2021
10:00
Mesto Sliač
Z202116444 Cestné oceľové zvodidlá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116057 Cestné smerové stĺpiky flexibilné so zaisťovacím kolíkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
32430-MST Cievne protézy pre cievnu a srdcovú chirurgiu
Verejná súťaž
UVO 23.08.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Zobrazených: 26 - 50 / 756 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20