Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42466-MST Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta B. Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY okrem POHLAVNÝCH HORMÓNOV
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
42293-MST Lieky pre potreby Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Likvidácia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest v k. ú. Slovenská Kajňa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Borský Peter
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Borský Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Jablonica
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Šajdíkove Humence
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Linka na spracovanie mlieka – technológia príjmu a tepelného ošetrenia mlieka a smotany
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 30.09.2021
12:00
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
41717-MST Linka na spracovanie ovocných štiav
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
10:00
BIOPLANT, s.r.o.
Linka pre výrobu MgO
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
PROCHEMICAL GROUP s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
42608-WNP Liptovská Teplá OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Liptovská Teplá OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu (obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.09.2021 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy pri vstupe do objektu)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202118445 Logický celok č. 1: Transportný tabletový vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118448 Logický celok č. 2 - Ohrevný nerezový vozík na ohrev nerezových podtanierov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
14:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Lyofilizačná linka
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
PROCHEMICAL s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Z202118629 Lyžiarsky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118340 Majonézové šaláty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
11:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
42899-WYP MALÉ VOZOKANY – ROZŠÍRENIE ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
08:30
Združenie obcí Trniny
Maľovanie zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava, IČO: 00364193
39522-MSS MANAŽMENT ÚDAJOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Z202118574 Manžeta nápravy Tatra T-815
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118420 Materiál k údržbe verejného osvetlenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
14:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118732 Materiál na výrobu terčov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
14:18
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
42474-MST MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
42399-WYP Materská škola Laškovce novostavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
12:00
Obec Laškovce
Zobrazených: 251 - 275 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20