Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
12:00
ERANET
Chladiarenské vozidlo do 3,5 t skriňové
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.12.2022
12:00
SLOVATYS spol. s r.o., Paulínska 24, 917 01 Trnava
Z202214679 Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214501 Chladnička Liebherr FKv 5440 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Chlieb a pečivo (DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY Od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Z202214467 Chlieb a pekárenské výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
13:30
Prešovský, Slovenská republika
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky (12 mesiacov, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
12:00
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Z202214590 Ihly, sterilný kryt, epidurálny set a set na jeho fixáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
47009-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 30.11.2022
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
47516-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.12.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
47984-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 15.12.2022
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
48165-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.12.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
48478-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 20.12.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
48901-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 11.01.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202214834 IKT - osobné počítače, prenosné počítače, tablety a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
16:06
Moldava nad Bodvou, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Z202214548 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
10:30
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202214742 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
13:10
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
47758-MSS Informačný systém Operačného centra vnútrozemskej plavby
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
10:00
Dopravný úrad
Z202214753 Infúzne filtre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
13:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Infúzne roztoky
Súťažný dialóg
09.12.2022
14:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Z202214818 Inkontinenčné plienky a detské jednorázové plienky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
10:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
48887-WNT Interiérové vybavenie materskej škôlky EU v Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
08:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Interiérové vybavenie pre projekt MNA
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2022
10:00
Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený: BOB n.o., Primaciálne námestie 429/1, 811 01 Bratislava
48000-MST IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica - časť IoT Smart Manažment mesta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 13.12.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 251 - 275 / 1032 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20