Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12334-WYP Materská škola pre 50 detí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
13:00
Obec Barca
MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HOSŤOVCE - MODERNIZÁCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.03.2021
07:00
Obec Hosťovce
MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HOSŤOVCE - MODERNIZÁCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
07:00
Obec Hosťovce
14659 MCT Hušták – Senica - projektová dokumentácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 23.03.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Z20213990 Meradlá – buzola, Dataloggery, anemometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy - služby spojené so vzdelávaním
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20214379 Metrový textil, PVC obrusovina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.03.2021
10:30
Miestna komunikácia Benkovce (Ondavská ulica)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Benkovce
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
13352-MSS Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
11321-MST Mini pivovar
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
11:00
MALT - BJ s.r.o.
14435-MST Mini pivovar
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
11:00
MALT - BJ s.r.o.
Z20214354 Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
04/21 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
13229-MST Mobilné kontajnery
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20214291 mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
14931-MSS Mobilné telekomunikačné služby
Verejná súťaž
UVO 09.04.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20214161 Mobilný ECMO systém s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
12:37
Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z20213994 Mobilný germicídny žiarič PROLUX G/SPH02 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
14:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20213918 Mobilný germicídny žiarič, zatvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
15:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
12139-MST Mobilný RTG prístroj
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
14707-MST Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Modernizácia rozvodov tepla v systéme centrálneho zásobovania teplom v meste Strážske
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice – DIDAKTICKÉ POMÔCKY.02
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
16:00
Obec Komjatice
Modernizácia zdroja tepla KC a Múzea v Turanoch s využitím OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Turany
Zobrazených: 226 - 250 / 671 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20