Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310312 Kancelárska stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202310350 Kancelárske kreslá a stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310151 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310223 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
31880-WNT Kancelárske stoličky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
11:00
Krajský súd v Bratislave
Z202310092 Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo - Skartovačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310457 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:00
Prešovský, Slovenská republika
Z202310465 Kancelársky papier A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:30
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310324 Kancelársky papier bežný a špecializovaný papier na kancelárske, grafické a tlačiarenské účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Kancelársky papier formátu A4
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31311-WYP Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické a ekologické centrum Gemera – pokračovanie v prerušených stavebných prácach a dokončenie stavby.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Jelšava
31471-WYP Kaštieľ obnova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
31930-WYP Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.10.2023
09:00
Obec Vinné
31823-MST Kĺbový dumper II.
Verejná súťaž
UVO 24.10.2023
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Klimatizácia s rekuperáciou vo výrobných priestoroch s potrubím - LIANA
Prieskum trhu
05.10.2023
11:00
LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice
Klipsovací automat
Prieskum trhu
27.09.2023
16:00
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 059 21 Svit
Koly_01 (drevené koly s dĺžkou 200 - 250 cm a s priemerom 8 cm, 100 kusov)
Prieskum trhu
08.10.2023
00:00
Ing. Martin Gálik - Modern Garden, Hlavná 95, 956 07 Veľké Ripňany - Behynce
31197-WNP Komárno, Ul. Damjanichova, Rákócziho - Výstavba odstavnej plochy na p.č. 705
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
09:00
Mesto Komárno
30261-MSP Komplexná rekonštrukcia a elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – št. hranica (Marchegg)
Verejná súťaž
UVO 11.10.2023
08:30
Železnice Slovenskej republiky
30518-WYP Komplexná rekonštrukcia budovy MSÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2023
10:00
Mesto Fiľakovo
32055-WNS Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody (OP3)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31232-MSS Komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Hnúšťa
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Mesto Hnúšťa
31472-WYS Komplexné ošetrenie stromov uličného stromoradia na Jarošovej a Vajnorskej ulici - k.ú. Bratislava - Nové Mesto
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2023
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202310211 KOMUNÁLNA TECHNIKA _TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI RADOŠINA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
08:00
Radošina, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
31454-WNT Koncentrát II
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
08:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Zobrazených: 226 - 250 / 1021 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20