Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len 50 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí. Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Chcete v zákazkách vyhľadávať?

Objednajte si náš premium účet a získajte spolu s vyhľadávaním v zákazkách aj ranné personalizované e-mailové notifikácie o nových zákazkách ktoré zodpovedajú vašim záujmom a kritériám.

Zverejnené zákazky

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Odevy, obuv a doplnky
Užšia súťaž
MAGS OVO 52397/2024
uvo - - - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Výber dodávateľa elektrickej energie
Rokovacie konanie so zverejnením
KR-NZ-0125-24
uvo - - - SPP - distribúcia, a.s.
Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
88846/2024
uvo - - - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie - Core Banking Systém (CORBS)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NBS1-000-099-508
uvo - - - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Výšková výstroj a doplnky pre pilotov a špecialistov LaPVO – výškové vybavenie pre pilotov L-39 (2024)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
SEVO-EL3/18-9-36/2024
uvo - - - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie - Systém spracovania dochádzky zamestnancov, personalistiky a miezd pre úrad BSK a organizácie v zriaď. pôsobnosti BSK
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
7777/2024
uvo - - - Bratislavský samosprávny kraj
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - prípravné trhové konzultácie.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
01/2024/SRB-PTK
uvo - - - Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.
Údržbárske práce pri opravách elektrozariadení v SE EMO
Rokovacie konanie so zverejnením
2024/13772
uvo - - - Slovenské elektrárne, a.s.
Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť Pozemné ztavby
Užšia súťaž
13/2024/VM
uvo - - - Mesto Nitra
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tribeč, LS Tribeč, LS Partizánske - výzva č. 08/05/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624070024.06.2024
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tribeč, LS Topoľčianky, LS Hrušov - výzva č. 07/05/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624070024.06.2024
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
ND HN29 Ložiska
Zákazka s nízkou hodnotou
061 - 4200/2024
uvo 20240624070024.06.2024
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
ND HN30 Z-7211
Zákazka s nízkou hodnotou
062 - 4200/2024
uvo 20240624070024.06.2024
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 24/37/DNS/41555
Dynamický nákupný systém

web 20240624080024.06.2024
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 25/37/DNS/41555
Dynamický nákupný systém

web 20240624080024.06.2024
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 26/37/DNS/41555
Dynamický nákupný systém

web 20240624080024.06.2024
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 27/37/DNS/41555
Dynamický nákupný systém

web 20240624080024.06.2024
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 28/37/DNS/41555
Dynamický nákupný systém

web 20240624080024.06.2024
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 29/37/DNS/41555
Dynamický nákupný systém

web 20240624080024.06.2024
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 30/37/DNS/41555
Dynamický nákupný systém

web 20240624080024.06.2024
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Servis osobných motorových vozidiel pre OZ Tribeč
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NLZ 04/05/2024
uvo 20240624080024.06.2024
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Servis - stavebných strojov - rýpadlo nakladačov značky HIDROMEK
Zákazka s nízkou hodnotou
43/45/2024
uvo 20240624080024.06.2024
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Lieky a liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244818
eks 20240624080024.06.2024
08:00
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Batérie pre SLAB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244873
eks 20240624080024.06.2024
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Humánne ELISA kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244869
eks 20240624080024.06.2024
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Tonery originálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244943
eks 20240624080024.06.2024
08:00
Univerzitná nemocnica Martin
Lieky ATC skupiny D - dermatologiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244700
eks 20240624081524.06.2024
08:15
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Náhradné diely na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244972
eks 20240624081524.06.2024
08:15
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244958
eks 20240624082424.06.2024
08:24
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Pranie a žehlenie bielizne pre ŠS Liptovský Ján
Zákazka s nízkou hodnotou
21/10303/2024
uvo 20240624083024.06.2024
08:30
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nábytok – Váľanda s úložným priestorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244676
eks 20240624083024.06.2024
08:30
Prešovská univerzita v Prešove
Lieky ATC skupiny J05 - Antivirotiká na systémové použitie - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244717
eks 20240624083024.06.2024
08:30
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zariadenia súvisiace s PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244876
eks 20240624083024.06.2024
08:30
Žilinská univerzita v Žiline
Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244969
eks 20240624084524.06.2024
08:45
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Náhradné diely na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244871
eks 20240624084524.06.2024
08:45
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Policajný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244816
eks 20240624085624.06.2024
08:56
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rôzne náhradné diely - električky EL02/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Náučný chodník Inovec (stavba)
Prieskum trhu

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC s.r.o.
Nákup kancelárskych potrieb - výzva č. 05
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Geodetické služby pre OZ Tatry - výzva č. 5/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kukurice pre OZ Tatry - výzva č. 2/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie dodávok zemiakov pre organizácie BBSK_Výzva č. 64
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Doštičky rezné - TNMN, CNMG, RCMX, LNUX, LNMX
Výzva na predkladanie ponúk

web 20240624090024.06.2024
09:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 141/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 142/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 143/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č. 40/24 Nemčiňany
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.41/24 Bátovce
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.42/24 Plášťovce
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č. 43/24 Prenčov
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik