Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Motorové vozidlá pre prevádzkové potreby Vyhlasovateľa
Obchodná verejná súťaž
22.02.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Z2022478 Mrazené pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:00
Močiar, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
962-WYT MT vybavenie pre triedený zber KO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Obec Melčice - Lieskove
1285-WYT MT vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Mníchova Lehota
Z2022282 Múka, cestoviny, tuk, cukor, cukrovinky, med, ryža, strukoviny, obilniny, olejniny, káva, čaj, džús
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
5354-MST Múky a cestoviny
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
59886-MST Multifunkčné zariadenie HRA+OCT
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
208-MSS Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5132-WYP Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.02.2022
10:00
Obec Nacina Ves
Z2022378 Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
11:40
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022544 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022387 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022388 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022547 Náhradné diely na autobusy Sor - podvozok EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022327 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022393 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022452 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022542 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022319 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022449 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022451 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022543 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022325 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022390 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022540 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 201 - 225 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20