Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Hydromotory Behr a ich komponenty
Obchodná verejná súťaž
08.06.2023
15:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Hygienické a čistiace prostriedky – 003/2023 (dodávanie po dobu 6 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr)
Dynamický nákupný systém
05.06.2023
11:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Z20234942 Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20234919 Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
10:00
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
18785-WYP CHATA NOVÁ BREZOVKA - II. Etapa - I. fáza
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Z20235157 Chemické svetlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2023
12:00
Nováky, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235023 Chemikálie - štandardy na HPLC analýzu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20234994 Chemikálie pre laboratóriá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
09:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Chemikálie pre potreby ÚKI 29.5.23
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Z20235147 Chemikálie priemyselné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2023
09:40
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
17738-MST Chirurgický šijací materiál a prostriedky na zastavenie krvácania
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Z20235228 Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20234906 Chladničky, chladničky s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.06.2023
14:20
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
19009-WNT CHLIEB A PEKÁRENSKÉ VÝROBKY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
13:00
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
Z20234737 Chlieb a pekárenské výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
08:00
Rohov, Senica, Trnavský, Slovenská republika
Chodníkové zametacie vozidlo
Verejná súťaž
29.06.2023
12:00
Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná ulica 2681/5, 917 01 Trnava
18779-WNP Chodník-ul. Horná-Vrútky.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
09:00
Mesto Vrútky
19025-WYP I/18 Strečno - čistenie záchytných sieti a zariadení zabraňujúcich padaniu skál
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.06.2023
09:00
Slovenská správa ciest
18992-WNS I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec križovatka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.06.2023
09:30
Slovenská správa ciest
18417-MST I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 – realizácia interiéru
Verejná súťaž
UVO 21.06.2023
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
19039-WNS II. Zvýšenie ochranných línií Moravy v MČ Devín a Devínska Nová Ves – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.06.2023
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18436-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.06.2023
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18437-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18438-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.09.2023
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zobrazených: 176 - 200 / 1065 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20