Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227238 Infúzne roztoky - chlorid sodný, water for injection, balansovaný roztok elektrolytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
11:35
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20227237 Injekčné striekačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
11:35
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Inovácia výrobného procesu MD-MAX s.r.o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 21.07.2022
10:00
MD-MAX s. r. o., Robotnícka 4357, 017 01 Považská Bystrica
Inovatívne technológie v procese výroby Strojárne SK, s.r.o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 20.07.2022
10:00
Strojárne SK s.r.o., Kružlov 177, 086 04 Kružlov
ID 824 Inštalácia klimatizačných zariadení v objekte VSSK, Gajary 1047, Gajary
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Inteligentné rezné nástroje pre automatizované opracovanie kompozitov a Al zliatin
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.10.2022
10:00
COMMERC SERVICE spol. s r. o., Ku Surdoku 35 , 080 01 Prešov
29343-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA
eZakazky 12.07.2022
10:00
Obec Udiča
31001-MST Interiérové vybavenie objektu Horskej záchrannej služby – Dom HZS NT Jasná
Verejná súťaž
UVO 02.08.2022
10:00
Horská záchranná služba
29286-MRT IPR EBO 10410 DOPLNENIE BARIÉR FO TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTOV JE V2 V SE-EBO
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 25.07.2022
12:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Izolátory na ŽKV
Obchodná verejná súťaž
13.07.2022
13:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
31031-WNP Javisko amfiteátra na Valachovej ul. v Dúbravke
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Z20227243 Jednorázové papierové utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Jednotná digitálna brána (vytvorenie a implementácia softvérového Informačného systému)
Verejná súťaž
15.07.2022
09:00
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Z20226832 káble, konektory a nabíjačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20227189 Kalibrácia kontrolno-meracej techniky - GASMET, GID-3, RAZOR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
11:50
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20227190 Kalibrácia kontrolno-meracej techniky - sondy teploty, sondy vlhkosti, váha elektronická, roznetnice, merač odporu roznetovej siete
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:50
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
30416-WNS Kalibrácie meradiel na meranie fyz. a mech. veličín materiálu - ADR FM 10
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30325-WNS Kalibrácie meradiel na meranie geometrických veličín - PA AGD-1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30345-WNS Kalibrácie špeciálnych meradiel - UKAMP - IVD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29253-WYP Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
10:00
Obec Kalná nad Hronom
Z20227139 Kamenivo na zimný posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:00
Radoľa, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
30526-WYP Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
09:00
Obec Dlhé Stráže
30658-WNT Kanalizačné rúry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Z20226717 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
09:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20226922 KANCELÁRSKE POTREBY
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
11:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 176 - 200 / 916 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20