Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20213949 Krabica na medicínsky odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
13:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
14855-WYP Krásna Lúka – Nájomný bytový dom 8BJ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
09:00
Obec Krásna Lúka
14854-WYP Kreatívne centrum SPU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
08:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Z20214064 Kultivačné média, enzýmy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
13:10
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20214136 Laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
10:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11962-MST Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
13786-MST Laserové čistiace zariadenie_2
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
RESTAURO-Arte s.r.o.
14155-WYT Látky ničiace baktérie na systémové použitie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
14204-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Licencie na program AutoCAD LT 2021 na 3 roky pre MIB
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
12:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13807-MST Lieky ATC skupiny B01AC21
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13803-MST Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14702-MST Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14708-MST Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14703-MST Lieky ATC skupiny M03AX01
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
11:00
Mesto Sládkovičovo
Z20213906 Linezolid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
13:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Logický celok pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti ESKol
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
ESKol s.r.o., Michala Hlavačka 30, 054 01 Levoča
Z20214131 Lorawan koncentrátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Lukov - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.03.2021
18:00
Obec Lukov
Z20213875 Magnetické tabule biele
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
08:00
Slovenská republika
11960-MST Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
13:00
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
12334-WYP Materská škola pre 50 detí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
13:00
Obec Barca
MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HOSŤOVCE - MODERNIZÁCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.03.2021
07:00
Obec Hosťovce
Zobrazených: 176 - 200 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20