Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodávka výpočtovej techniky.počítače
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka výpočtovej techniky.tlačiarne
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka základných potravín 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
42832-MST Dodavka zemneho plynu
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
43696-WNT Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.12.2020
09:00
DUMAT - mestská príspevková organizácia
Z202030887 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z202030957 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
10:00
Malachov, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202030989 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
12:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202031165 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031170 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
11:48
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031191 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
08:30
Diviaky nad Nitricou, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031311 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:13
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031556 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2020
09:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031327 Dodávka zemného plynu na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
13:43
Čaňa, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
43800-MRS Dodávka, implementácia a podpora obchodného informačného systému
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 21.12.2020
12:00
eustream, a.s.
Dodávky čistiacich, pracích prostriedkov a bezplatný prenájom dávkovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dodávky čistiacich, pracích prostriedkov a bezplatný prenájom dávkovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dodávky elektroinštalačného materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dodávky elektroinštalačného materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dodávky maliarskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dodávky maliarskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dodávky vodárenského a údržbárskeho materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dokumentácia EIA a poradenstvo pre zabezpečenie procesu posúdenia vplyvov navrhovaných činností projektu Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS na životné prostredie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
10:00
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji, Dunajská 127/18, Hamuliakovo 90043
Dopravné krídlo Kuchyňa - Hnojivá, pesticídy a semená
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dopravné značenie v mestskej časti Bratislava-Ružinov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zobrazených: 151 - 175 / 828 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20