Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Laboratórne reaktory
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.02.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Z2022250 Laboratórny hlbokomraziaci box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
84-MST Laboratórny materiál a pomôcky_vlastné zdroje
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Z2022238 Laboratórny mikroskop s kamerou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
958-MST Laserové rezacie centrum- KOVO spol. s r.o.
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
15:00
KOVO spol. s r.o.
4571-WYP Lávka pre cyklistov a peších v Trnave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.02.2022
09:00
Mesto Trnava
Z2022370 Lekárske odevy - operačné plášte
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Licencia – softvér MNova – 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
226-MST Lieky a liečivá 2021-191
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
2045-MST Lieky ATC skupiny B02BD04
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2457-MST Lieky RVO/1835/2021 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ, ANTIHORMÓNA pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
2995-WYT Linka na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Mesto Lučenec
55-MST Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
13:00
Natur Products - Németh, s.r.o.
Literárne pomôcky k projektu - “Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Sándora Máraiho“ 4.5.2.Školiaci materiál a potreby – Literárne pomôcky
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
59881-MRS Lízing prevádzkových vozidiel
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
11:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
959-MST Ľudský fibrinogén
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Lyžiarsky výcvik 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
10:00
Gymnázium Šrobárová KE
941-MSS Manažment údajov pre Národné športové centrum
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národné športové centrum
526-MSS MANAŽMENT ÚDAJOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
60185-WYP Mašková – Zásobné a rozvodné vodovodné potrubie E.1 Vodovodné prípojky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Mašková
Materiál pre textilnú produkciu
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
23:59
Peter a Lucia s. r. o., Školské námestie 391/32, 906 38 Rohožník
2043-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
59956-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 –Dýchacie prístroje 2
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
4763-WYT MB-1-22-Triedený zber odpadov v obci Most pri Bratislave - technické vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
12:00
Obec Most pri Bratislave
59958-MST Medicinálne, technické , špeciálne plyny a súvisiace služby
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zobrazených: 151 - 175 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20