Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226697 Hydinové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
28773-MST Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
28774-MST Chemický posypový materiál na báze NaCl
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30194-MST Chemický posypový materiál NaCl
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Z20227297 Chemikálie - reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
28781-MST Chemikálie pre projekt BioPickmol
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Z20227031 Chemikálie pre výskumné účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
14:40
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Chladiace zariadenia na skladovanie erytrocytových transfúznych liekov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z20226949 Chladiarenské vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227288 Chlieb a pečivo pre školskú kuchyňu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
11:20
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
30714-WNP Chodník v Košťanoch nad Turcom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
09:00
Obec Košťany nad Turcom
29435-WYP I/54 Moravské Lieskové - most 107
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Slovenská správa ciest
30518-WNP ID 1036 - Rekonštrukcia hygienických zariadení v šatni ženy 50 m bazéna – Plaváreň Pasienky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30626-MSP ID R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa, časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Košický samosprávny kraj
28588-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 05.07.2022
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
29892-WYP III. Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Z20226773 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
11:20
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20226963 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
09:20
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20227092 Imunogenetika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
30406-MST Inertný posypový materiál
Verejná súťaž
UVO 22.07.2022
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
28531-MST Informačno - komunikačné technológie/ Servery a serverová infraštruktúra so supervýkonným počítačom_1.etapa
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
30401-MSS Informačný systém obchodného registra a súvisiace služby
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Z20227218 Infúzne roztoky - glukóza, hydrogenuhličitan sodný, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:25
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20227220 Infúzne roztoky - chlorid sodný, glukóza, manitol, elektrolyty, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 916 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20