Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47386-MST Dodávka plynu
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
48609-MST DODÁVKA PLYNU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Verejná súťaž
eZakazky 23.12.2022
09:00
Univerzita J. Selyeho
48650-WNT Dodávka plynu na 3 mesiace trvania zmluvy (január – marec 2023)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
15:00
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
48077-MST Dodávka potravín
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
10:00
Mesto Michalovce
48614-MST Dodávka potravín 2022
Verejná súťaž
UVO 23.12.2022
10:00
Ružinovský domov seniorov
Dodávka prístrojov EKG pre novorodencov (OP1) (5ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
08:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z202214710 Dodávka služieb - údržba a servis zdravotníckych prístrojov - Magnetická rezonancia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
10:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Dodávka tovaru - chlieb, pekárenské výrobky (v období od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
08:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Slovenská Ľupča), Czambelova 286/23, 976 13 Slovenská Ľupča
Dodávka tovaru - mäso, mäsové výrobky (v období od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
08:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Slovenská Ľupča), Czambelova 286/23, 976 13 Slovenská Ľupča
Dodávka tovaru - mlieka a mliečnych výrobkov (v období od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
08:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Slovenská Ľupča), Czambelova 286/23, 976 13 Slovenská Ľupča
Dodávka tovaru - mrazenej zeleniny, mrazených výrobkov (v období od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
08:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Slovenská Ľupča), Czambelova 286/23, 976 13 Slovenská Ľupča
Dodávka tovaru - ostatný potravinový tovar, vajcia (v období od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
08:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Slovenská Ľupča), Czambelova 286/23, 976 13 Slovenská Ľupča
Dodávka tovaru - ovocia, zeleniny (v období od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2022
08:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Slovenská Ľupča), Czambelova 286/23, 976 13 Slovenská Ľupča
47260-MST Dodávka zariadení a príslušenstva výpočtovej techniky
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
47702-WNT Dodávka zemného plynu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
13:00
Okresný súd Topoľčany
48153-WNT Dodávka zemného plynu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
12:00
Obec Ličartovce
48474-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
08:30
Sociálna poisťovňa, ústredie
Z202214601 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
10:00
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z202214689 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:00
Smižany, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z202214716 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:00
Podvysoká, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202214726 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:30
Skalica, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z202214765 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Slovenská republika
Z202214776 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202214794 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
13:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214805 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
12:00
Nová Baňa, Žarnovica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 1032 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20