Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42150-MUT Chemikálie a chemické výrobky
Užšia súťaž
UVO 27.09.2021
12:00
Národný ústav reumatických chorôb
41777-MST Chemikálie a spotrebný materiál
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
10:00
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
42457-MUT Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021
Užšia súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
42388-MST Chemikálie a substancie_vlastné zdroje
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:30
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Z202118527 Chirurgické šitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
13:50
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118408 Chladená hydina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
13:00
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Chladiace boxy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
21.09.2021
11:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
42198-WYP Chladiareň na uskladnenie diviny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202118503 Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202118579 Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
12:10
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202117932 Chladničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
15/21 Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.09.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Z202118279 Chromatografická komora, rozprašovač s gumovým balónikom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
42438-MSP I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
09:00
Slovenská správa ciest
42088-WYP I/19 – 351 Trhovište most
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.09.2021
09:00
Slovenská správa ciest
41507-MSS I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 1. úsek Veľká Lomnica - Huncovce
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Slovenská správa ciest
42433-MSS I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 2. úsek I/66 Huncovce - Kežmarok
Verejná súťaž
UVO 12.10.2021
10:00
Slovenská správa ciest
43114-WYP I/77 - 033 Lenartov most
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2021
09:00
Slovenská správa ciest
Z202118054 IKT - notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:45
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202118356 IKT - notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
08:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202118678 IKT predmety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
09:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118125 IKT príslušenstvo - čítačka, puzdro, bezdrôtové slúchadlá, prekladač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:15
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
IKT vybavenie pre projekt "IMAGRAM - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti"
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
42967-MUT IKT zariadenia DNS
Užšia súťaž
UVO 07.10.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
41763-MSS Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
Zobrazených: 151 - 175 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20