Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodávkový automobil s izotermickou nadstavbou
Prieskum trhu
21.12.2023
12:00
Hotel Bystrička s.r.o., Bystrička 152, 038 04 Bystrička
Dodávky čistiacich a pracích prostriedkov do dávkovacieho systému umývačky riadu a profesionálnych pračiek a bezplatný prenájom dávkovacích zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2023
09:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dojáreň
Prieskum trhu pre určenie PHZ
13.12.2023
10:00
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín, Družstevná 164/25, 026 01 Dolný Kubín
Dojáreň s príslušenstvom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.12.2023
16:00
Poľnohospodárske družstvo Holice, Pósfa 251, 930 34 Holice
Domové membránové plynomery veľkostí G4 a G6 s elektronickým zariadením na teplotnú korekciu, zabudovaným integrovaným NBIoT modemom a s uzatváracím integrovaným ventilom plynu – nákup pre rok 2024 (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 11:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: kristina.klacova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
13.12.2023
11:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dopravné značenie
Užšia súťaž
18.12.2023
09:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
36425 - MST Dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
12:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
36402 - MST Dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - stavba
Užšia súťaž
08.01.2024
10:00
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
36721 - MSP Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi - stavba
Verejná súťaž
UVO 08.01.2024
10:00
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Drobné stavby v lesných ekosystémoch Javorníkov vo Veľkom Rovnom na Luboch
31.12.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
Drobné stavby v lesných ekosystémoch Nízkych Beskyd v Ostrožnici
31.12.2023
00:00
Pasienkové urbárske pozemkové spoločenstvo Ostrožnica, Partizánska 1835/27, 069 01 Snina
37678 - MST Drvený a mletý kameň
Verejná súťaž
UVO 11.01.2024
23:59
Železnice Slovenskej republiky
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
spp 21.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ekologické chladenie
11.12.2023
10:00
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
Ekologizácia distribúcie mäsa a mäsových výrobkov spoločnosti Spiš Market (chladiarenské izotermické vozidlo kategórie N2)
Prieskum trhu
21.12.2023
23:00
Spiš Market s.r.o., Šafárikovo námestie 1, 052 05 Spišská Nová Ves
Ekologizácia výrobného procesu v spoločnosti O.F. MILL, spol. s r. o. obstaraním novej inovatívnej technológie (technológia má pozostávať z nasledovných častí: A. Pearling; B. Mlyn na múku; C. Doplnkové práce - dodanie na kľúč)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
11.12.2023
23:59
O.F. MILL, spol. s r. o., Svätoplukova 2035/11, 926 01 Sereď
Z202314184 Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
12:00
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Elektrická energia pre Slovenský hydrometeorologický ústav na rok "2024"
Dynamický nákupný systém
19.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202314052 Elektrické náradie a kompresory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314208 Elektrické ručné náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
11:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Elektrický vysokozdvižný vozík
Prieskum trhu
19.12.2023
13:00
ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO, Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín
38639 - WNT Elektro a AKU náradie pre útvary MV SR a krajské centrá podpory
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.12.2023
08:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
38074 - WNT Elektrocentrála
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
12:00
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Z202314114 Elektroforetický systém – aparatúra a zdroj napätia a prúdu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
14:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 126 - 150 / 987 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20