Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodávka softvérového diela – Databáza telefónnych čísel „Do Not Contact List“
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
15:00
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava
31029-WNT Dodávka veľkokapacitných kontajnerov na zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
12:00
Obec Dolná Krupá
JN-VPP-185-22 Dodávka vodíka a zásobníkov pre H2 ČS stanicu HyQube500
Výzva na predkladanie ponúk
spp 08.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
29176-MSS Dodávka združenej elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
28921-MST Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:30
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
30528-WNT Dodávka zemného plynu pre obec Brodské
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
10:00
Obec Brodské
Z20226584 Dodávkový automobil skriňový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
10:00
Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
30326-WYS Dochádzkový a stravovací systém
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
28916-MSP Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár - opakovaná zákazka
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Mesto Nitra
30524-WYP Dostavba a prestavba zariadenia pre seniorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
10:00
Obec Moravský Svätý Ján
Z20227146 Drevné pelety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
14:00
Novoť, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
Z20227206 Drevotrieskové dosky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
16:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
29224-WYP Drienica - Zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
13:00
Obec Drienica
29653-MST Drobné laboratórne zariadenia
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Z20227096 Drogistický tovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
10:00
Častá, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
29956-WYP Druhá etapa - realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
11:00
Mesto Bardejov
31034-WNP Dvere protipožiarne interiérové – ZŠ Školská a ZŠ Komenského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
09:00
Obec Bernolákovo
Z20227273 Edukačné publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:45
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20226961 Elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.07.2022
10:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227233 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
29181-MSS Elektronické komunikačné služby
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
29584-MST Elektronické zastávkové informačné panely
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
30843-WNS Energetický manažment BBSK – služby spojené s prípravou projektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z20226934 Farba na vodorovné dopravné značenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
14:00
Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20