Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Z202112196 Dodávka licencií Office 365 Business Basic, a Business Standard
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202112315 Dodávka mrazených rýb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
16:10
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Dodávka mulčovača a kosačky za UKT
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2021
13:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
29180-MST DODÁVKA OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S.
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
28315-WYT Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Ružinov počas pandémie COVID - 19
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
28221-WYT Dodávka pevných palív – koksu a plynu – propán s nadzemnými zásobníkmi s regulátorom tlaku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28875-MST Dodávka potravín pre Úrad vlády SR
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Dodávka prevodníkov tlaku pre Inštaláciu prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 – 2. etapa
Výzva na predkladanie ponúk
21.06.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka veľkoplošných monitorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.06.2021
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
28942-MST Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II
Verejná súťaž
UVO 07.07.2021
10:00
Obec Lehnice
I/8-VO-1-13/2021 Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Dodávky originálnych tonerov
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
SUBSIDIUM Rožňava
29295-WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
DOPLNKOVÝ ZDROJ CHLADENIA, KÚRENIA HOTEL KARPATIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.06.2021
23:59
MS systém s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice
28175-WYP DOSTAVBA ZŠ I. BUKOVČANA 3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Z202112127 Drobné kancelárske potreby,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:00
Senec, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Z202112143 drobné počítačové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
28838-MST Drvič kuchynského odpadu
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Mesto Žilina
28923-WYP DSS Méta – Martin – Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 – prístavba výťahu, staveb. úpravy a zateplenie budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Z202112150 Ecoplate
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20