Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
42460-MST Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
Slovak Business Agency
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
41503-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
42002-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
42922-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 12.10.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
42962-MST Dodávka zemného plynu a elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 29.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
42448-MST Dodávka zemného plynu na obdobie 2023 – 2026.
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Z202118286 Dodávka zemného plynu na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Dodávka, montáž a inštalácia IKT technológií do 9 nových tried a školskej knižnice
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
Z202118376 Dodávkové motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
42341-WYP Dopravné prepojenie ulice Starosaská s okružnou križovatkou pri OC Neo zóna
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
08:00
Mesto Spišská Nová Ves
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
eZakazky 19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
Drevené sedenie na gabiónových schodoch – doska Garapa
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Z202118439 Drvič drevnej hmoty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Šintava, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
43270-MST Echokardiografický prístroj - 1 ks
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
EIA posúdenie vplyvov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z202118247 Elektrické panvy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
13:00
Bojnice - kúpele, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118404 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
42398-WYP Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
08:00
Obec Prašník
41781-MSS ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
41775-MST ENVIROLAB 1
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Z202118596 eptifibatid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20