Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Energetické úspory budovy materskej školy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
10:00
Obec Mošovce
59363-WYP Environmentálne centrum v obci Imeľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
10:00
Obec Imeľ
Exchange of Silica gel in technology UGS Gajary – báden - execution of the works
Obchodná verejná súťaž
18.02.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
EXTERIÉROVÉ VYBAVENIE AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 01.02.2022
15:00
Obec Bačkovík
012022SN EYOF 2022_FAN zóna a CHILLOUT zóna
eZakazky 24.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
58934-WYS EYOF 2022_Zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
59763-MST Fotovoltaika
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
09:00
LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.
Z2022422 furosemid forte
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
4254-WNS Geodetické služby 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Prešov
4576-WNS Grafické spracovanie a tlač mestských novín – Radničné zvesti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
13:00
Mesto Topoľčany
2950-WYP Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie strechy monobloku, UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Z2022376 Hutný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
12:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2022513 Hygienické pomôcky a čistiace potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Senec, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022193 Chemikálie a živné pôdy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2022420 Chlieb, pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:30
Štiavnička, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
2279-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 21.02.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 02.02.2022
10:00
Centrum Právnej Pomoci
59540-MSS Informačný systém verejnej správy Elektronická registratúra.
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
495-WYP Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:45
Obec Gemerská Poloma
Z2022442 Infúzny stojan
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
136-WYP INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
15:00
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
2354-WYT Integrovaný digitálny analyzátor a štvordetektorový alfa spektrometer
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Interiérové vybavenie v rámci projektu Revitalizácia historických monumentov Snina – Chust
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:00
Mesto Snina
59982-MST IT technológie – Kreatívne centrum RTVS Košice
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Zobrazených: 101 - 125 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20