Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118795 Interiérové vybavenie - Gymnázium Dubnica nad Váhom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
15:15
Z202118781 Interiérové vybavenie - Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
14:00
Z202118685 Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení zo skupiny „B“ na skupinu „C“, zo skupiny „C“ na skupinu „CE“, zo skupiny „C“ na skupinu „D“.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
13:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118320 Paplón , vankúš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
13:27
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
41197-MST "Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií"
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
08:30
Nitriansky samosprávny kraj
Z202118748 _Monitor+notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
13:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
42497-MST „Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2023“
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
42496-MST „Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023“
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
52/ME/2021 „Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.09.2021
09:00
REFAM s.r.o.
AOS-300/24-119/2021 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.10.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
42335-WYT 1. Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou; 2. Hákový nosič kontajnerov s cisternovou nadstavbou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
10:00
Správa mestskej zelene v Košiciach
1030 Studie administrativní budovy PZP
Výzva na predkladanie ponúk
20.09.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
42961-MST 5-osé CNC obrábacie centrum
Verejná súťaž
UVO 15.10.2021
09:00
Karpiš Nábytok, s. r. o.
Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy – externý manažment
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
09:00
Mesto Brezno
42479-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Z202118791 Aktualizácia licencie ESET PROTECT Entry On-prem na 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
15:35
42029-MST Anestetický prístroj – 2 ks
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici II.
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
23:59
Mesto Pezinok
42669-WNP Asanácia objektu Májová ulica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Z202118034 Atramentová multifunkčná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.09.2021
14:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
42016-MST Audiovizuálna technika a príslušenstvo
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
PRO GLOBAL, s.r.o.
Autobusová doprava – Zlatá čižma
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Automatické robotické zváracie pracovisko
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
09:00
V I KO spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica
Zobrazených: 1 - 25 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20