Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32874-WYP "Novostavba nájomných bytov 2x12 b.j. Medveďov - 1. Etapa 1x12 b.j."
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.08.2021
09:00
Obec Medveďov
34449-WYP "Rekonštrukcia pôrodnej sály"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
33817-MSP „Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Topoľčany“_
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
21/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.07.2021
09:00
REFAM s.r.o.
30348-WYP „Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
08:00
Obec Veľký Horeš
30754-MSS „Sliač – metrologické zabezpečenie pre F 16 - SZ a PD“
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
42/ME/2021 „Stravovanie dôchodcov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
32473-WYP „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
32472-WYP „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Z202116448 1.1.16 - Chladená centrifúga + uhlový rotor pre skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116436 1.1.17 - PCR box 120 cm s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116455 1.1.18 - Bed side ASTRUP analyzátor krvných plynov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:30
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
15 ks transportných vozíkov s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
11:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
15ks - Ručná pumpa do 10000PSI
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
35604-WYP 3x Bytový dom – 28 b.j. – Zlaté Klasy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
10:00
Obec Zlaté Klasy
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s dvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
14:00
Mesto Poltár
36169-MSP ACCORD - Zateplenie pavilónov – FASÁDY
Verejná súťaž
UVO 31.08.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Agentúra správy majetku Bratislava - Hlohovec, Tepličky - oprava ponorného čerpadla formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kuchyňa, nádrže LPHM - oprava vstupných šácht a doplnenie o kontinuálne meranie výšky hladiny a plavákových ovládačov min. max. hladiny, vyvložkovanie nádrže 100m3 (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu letiska Kuchyňa, okr. Malacky (prístup do objektu je zo štátnej komunikácie č.503 z Malaciek do Perneku). Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 1 deň pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, DK - oprava vnútorných povrchov, obnovenie hygienických malieb a náterov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 4.augusta 2021 o 10,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Záujemca musí nahlásiť telefonicky, prípadne emailom zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky a to najneskôr dňa 30.júla 2021 do 11,00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, budova č. 007 - sklady - oprava strešnej krytiny a doskového podbitia (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 28.07.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Sklené b. č. 21 - MS - oprava živičnej strechy a odkvapového systému (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 2.augusta 2021 o 10,00 hod. pred vstupom do vojenského objektu Muničný sklad Sklené)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nemecká, sklady, vonkajšie osvetlenie 66 stožiarov, 4677 m - oprava osvetlenia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 5.08.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu VÚ 1043 Nemecká, 976 97 Nemecká. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dní pred jej realizáciou.)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, MS Kubrá - zmena systému vykurovania (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 12.08.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do MS Kubrá, Pred poľom 1610, 911 01 Trenčín. Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na e-mail: juraj.beskid@mil.sk, táto mu bude elektronickou formou aj bezodkladne odoslaná späť.)
Zákazka s nízkou hodnotou
19.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 1570 Vajnory, budova č. 56 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu kasární Vajnory, Regrútska 1, 831 06 Bratislava. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 756 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20