Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202111892 Mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.06.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Učebné pomôcky a zariadenia pre modernizáciu výučby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
11:00
Banskobystrický samosprávny kraj
27830-MST "WOODTECH - UMELECKÉ STOLÁTSTVO" - technické vybavenie
Verejná súťaž
UVO 25.06.2021
11:00
Karol Jurkas WOODTECH
„DIGITÁLNA ÚRADNÁ TABUĽA – TOTEM“ v rámci projektu „Rekonštrukcia parkovacích plôch – Námestie Rodiny, Záhorská Bystrica“
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
26776-MST „Pátrací modul - GSM mobilná BTS“
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
10:00
Horská záchranná služba
28282-WYP „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
28590-WYP „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.06.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Z202112145 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:20
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202112266 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
27976-WYP Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.06.2021
12:00
Obec Kalinkovo
Agentúra správy majetku Bratislava - Krížna, Spojovacie stredisko, budova Hláska s č. 170 - odstránenie nedostatku kompenzácie prívodu elektriny - H (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 17.06.2021. Zraz účastníkov bude o 08,00 hod. pred budovou Kasárni SNP, Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen. !Na obhliadku je možné sa nahlásiť najneskôr do 15.6.2021! Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kuchyňa - hangár ľahkej konštrukcie - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne - rekonštrukcia opravárenskej haly – projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred vstupom do objektu Duklianskych kasárni, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Záujem o obhliadku je potrebné oznámiť e-mailom kontaktnej osobe do 8.06.2021 do 12,00.)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, budova č.003 - oprava strešnej šindľovej krytiny budova č. 003 (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 18.júna 2021 o 9,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Kontaktná osoba pre obhliadku: PAVLÍKOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, budova č. 98, 99, 5, nástupisko - oprava cestných kanalizačných šácht (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 11. 6. 2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární SNP, ul. ČSA, Martin. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Alekšince - výstavba skladu munície - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Obchodná verejná súťaž - neupotrebiteľný materiál
Obchodná verejná súťaž
09.07.2021
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - hangár ľahkej konštrukcie - projektová dokumentácia (Obhliadka sa uskutoční dňa 15.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu letiska Vranovská 68, Prešov - Nižná Šebastová. Záujem o obhliadku je potrebné vopred oznámiť e-mailom kontaktnej osobe.)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Budova na Námestí legionárov - oprava vonkajšej fasády (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 21.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred Veliteľskou budovou, Námestie legionárov 4, 080 01 Prešov. Kontaktná osoba: Ing. Daniel MARCIŇÁK)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Sokolovské kasárne - oprava vzdušného vedenia sekundárnych rozvodov (Obhliadka sa uskutoční dňa 02.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom na RTH na kopci Šanec)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, budova č. 30 a 42, Hala TOV - náter odolný voči ropným látkam (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 22.06.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Roland LŐRINC)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, DK - zvýšenie energetickej efektívnosti budov - projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.06.2020. Zraz účastníkov bude o 09,30 hod. pred vstupom do areálu Delostreleckých kasární, ul. Šafárikova 109, 048 01 Rožňava.)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, Letecké kasárne, západná časť - oprava vonkajšieho osvetlenia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 18.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu Leteckých kasárni, ul. Československej armády, 962 31 Sliač. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Hlohovec - odstránenie nedostatkov z OPaOS - elektrických zariadení budov - bleskozvody (Obhliadka sa uskutoční dňa 02.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do VÚ 4444, Dukelská 3613/7, 920 01 Hlohovec)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20