Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20217461 štúdiové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
16798-WYP "Dovybavenie COVP SOŠ Pruské" – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.04.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
16174-WYP ,,Energetická úspora budovy A"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.04.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
17867-WYP „ Zateplenie objektov-hlavná budova a prístavba, hospodárska časť-„MAGNÓLIA“,ZSS Hurbanovo“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.04.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
19477-WNT „Detské hracie zostavy“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.04.2021
12:00
Mesto Topoľčany
16395-MST „Interiérové vybavenie a zariadenie ŠD Brezový háj, Nitra"
Verejná súťaž
UVO 22.04.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16645-WYP „Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
14:00
Obec Zemianska Olča
16173-WYP „Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.04.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
16680-MST „Technika pre výrobu fotoalbumov a foto-kníh" (2)
Verejná súťaž
UVO 23.04.2021
14:00
ORYX, s.r.o.
17389-WYP „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“ - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.04.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
16712-MSP „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021“
Verejná súťaž
UVO 26.04.2021
10:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
16019-MSP „ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“
Verejná súťaž
UVO 05.05.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky
22. Mechanizovaný prápor Michalovce - Opravy a údržba veľkokuchynských zariadení a chladiacich a mraziacich zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
28.04.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Mechanizovaný prápor Michalovce - Opravy a údržba veľkokuchynských zariadení a chladiacich a mraziacich zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
28.04.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18149-MST 3-vrstvová koextrúzna linka
Verejná súťaž
UVO 07.05.2021
09:00
J&B RECYCLING s.r.o.
Z20217478 4096-kanálový amplitúdový analyzátor pre spektrometriu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
13:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20216559 AdBlue – prísada do motorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.04.2021
08:30
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Kamenec pod Vtáčnikom, Chata Vlčiná, b. č. 127 - oprava striech
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne Kuchyňa, b.č. 077 (ubytovňa K 300) oprava strešnej krytiny
Zákazka s nízkou hodnotou
05.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Letisko Kuchyňa - oprava osvetlenia severnej stojánky lietadiel
Zákazka s nízkou hodnotou
30.04.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice Duklianske kasárne - oprava kanalizácie objekt č. 16, 52
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kas. NTL kotolne v b. č. 25, 41, 114, 118 - nastavenie horákov a vyčistenie kotlov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Liptovský Mikuláš, Ondrašová - rekonštrukcia skladových objektov
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - LK Malacky - budova č. 03, 06 - oprava strešných krytín
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - LK Malacky, kotolňa - oprava vykurovacej vložky 10 000 litrového zásobníka vody a vyčistenie zásobníkov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 720 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20