Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228648 Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení zo skupiny „B“ na skupinu „C“, zo skupiny „C“ na skupinu „CE“, zo skupiny „C“ na skupinu „D“.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.08.2022
14:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20228234 Maitenance softvérových licencií Fabasoft (Folio) – súčasný používateľ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.08.2022
14:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Poloautomatická plnička spotrebiteľských balení múky
Prieskum trhu
19.08.2022
09:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Systém monitorovania pacientov
Súťažný dialóg
11.08.2022
11:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Z20228575 Štiepkovač za traktor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.08.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
33457-WYT "Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov"- robotické pracovisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2022
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
35810-WNT "SPŠ Jozefa Murgaša – Vybavenie auly audiovizuálnou technológiou"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.08.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
38/ME/2022 „ Základné potraviny pre Mesto Kolárovo rok 2022 "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 29.08.2022
09:00
Mesto Kolárovo
35388-WNP „Dodávka technologickej stavby – výmena stredotlakej regulačnej stanice plynu “
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.08.2022
10:00
Zoologická záhrada
33616-WYP „Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová" - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.08.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
33441-WYP „Mirbachov palác – pamiatková obnova fasád objektu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2022
10:00
Galéria mesta Bratislavy
35772-WNT „Mlieko a smotana“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
33627-WNS „Modernizácia vybavenia odovzdávacej stanice tepla pre areál Vlčie hrdlo“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.08.2022
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod
36570-WNT „Nákup vozidiel“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2022
11:00
Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
36663-WNS „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železnicou v obci Papraď“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.08.2022
08:30
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
36647-WNS „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M3899 nad železnicou za obcou Papraď“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.08.2022
11:30
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
39/ME/2022 „Rekonštrukcia historického parku v Tomášikove - Chodníky“
eZakazky 12.08.2022
09:00
Obec Tomášikovo
AOS-81/5-70/2022 „Rekonštrukcia KJB – opakovaná II“
eZakazky 15.08.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
34502 „Rekonštrukcia laboratórií Centra Interdisciplinárnych biovied – Laboratória Katedry biofyziky“.
eZakazky 16.08.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
AOS-81/5-72/2022 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS (2022 – 2023)“
eZakazky 17.08.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
34757-WYP „Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová – modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2022
10:00
Spojená škola
33144-MSS „Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska “
Verejná súťaž
UVO 13.09.2022
11:00
Mesto Trenčín
36446-WYP „Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
09:00
Obec Hranovnica
35387-WNP „WIFI pre Teba II - Obec Bruty“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
10:00
Obec Bruty
34241-MST „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany, 2. časť
Verejná súťaž
UVO 19.08.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Zobrazených: 1 - 25 / 938 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20