Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20213998 Notebooky s príslušenstvom , tašky na notebook, chladiace podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
17:15
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20213966 Tlačiareň laserová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
11:18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
13948-WYP "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
10:00
Obec Kúty
14355-WYP "Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor“ v rámci projektu „Červený kláštor - znovuzrodený“ financovaného ako preddefinovaný projekt s číslom CLTPP002 z programu z Grantov EHP“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
10:00
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
14150-WYP "Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.03.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
13952-WYP „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Mesto Levoča
„Modernizáciou školy k lepšiemu uplatneniu v technických profesiách“ Spojená škola, Šaľa - IROP
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.03.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
6/ME/2021 „Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 09.03.2021
10:00
Obec Zemianska Olča
14584-WYP „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. etapa - časť C, aktualizácia 2020“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.03.2021
10:00
Mesto Levoča
14620-WYP „REALIZÁCIA GEOTERMÁLNEHO VRTU GTC – 1 ČIŽATICE“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2021
10:00
GeoSurvey, s.r.o.
13662-WYP „Renovácia priestorov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Z20214083 25 ks tlačiarní, tonerov, USB káblov, čítačiek, PC myší a podložiek pod myši pre vakcinačné centrum
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20213975 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
09:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20214093 5-miestny úžitkový automobil na prepravu osôb a nákladu v teréne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20213793 7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.03.2021
09:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
ACCORD - Rekonštrukcia plynovej prípojky PRIFUK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
13:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, b.č. 99, 60 - prestavba ovládania el. most. žeriavov Uherský Brod 32t, Vihorlat Snina na diaľkové ovládanie
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Kubrá, b. č. 38 v TP - oprava poškodených konštrukcií v zmysle statického posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Kasárne Obrancov mieru, budova č. 308 - výmena odpojovačov VN 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kas., b. č. 35, Hala pre garážovanie - oprava betónovej vykladacej rampy
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kas. Kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní v b. č. 3 - realizácia prác
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, KaMC - oprava potrubia vzduchotechnickej jednotky a napustenie systému nemrznúcou zmesou
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z20213879 Agrochemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
09:00
Borovce, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20213889 Altepláza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
13808-MST Alternatívne náhradné diely na osobné, úžitkové a nákladné automobily
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Zobrazených: 1 - 25 / 617 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20