Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202032369 Prevodníky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
08:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202032180 Mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.12.2020
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202032175 Notebooky , tablety s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2020
14:11
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202032284 Pranie a čistenie prádla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2020
12:39
Adamovské Kochanovce, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
43698-WYS "Tlačiarenské a grafické služby pre UK"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2020
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
76/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.12.2020
09:00
Obec Staškov
77/ME/2020 „Dodávka zemného plynu“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.12.2020
09:00
Obec Staškov
43847-WYP „Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nové Zámky“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.12.2020
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
43659-WYP „Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Topoľčany“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.12.2020
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
68/ME/2020 NsM-41-8/2020 „Nemocničné elektrické lôžka s príslušenstvom“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 14.12.2020
09:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
28/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok”
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 31.12.2020
09:00
Obec Iža
44349-WNT 1 ks prívesný vozík so špeciálnou úpravou do 750kg a 1ks prívesný vozík so špeciálnou úpravou do 1300kg
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
1 ks prívesný vozík so špeciálnou úpravou do 750kg a 1ks prívesný vozík so špeciálnou úpravou do 1300kg
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2020
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Z202032404 1. Microsoft Visual Studio MSDN – predĺženie o 2 roky – Software Assurance (SA): Produkt: MOL NL GOVT MS Visual Studio Professional w/MSDN SA Qualified 2. Microsoft Visual Studio MSDN – nové licencie + SA na 2 roky Produkt: MOL NL GOVT MS Visual Studio Professional w/MSDN LicSAPk OLP Qualified
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2020
10:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202032391 3D tlačiareň a spotrebný materiál pre 3D tlač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202032413 5 -miestne osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2020
14:00
Bratislava - mestská časť Rusovce, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
43716-MST Ablačné katétre pre kardiochirurgiu a cievnu chirurgiu
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
43986-MST ACCORD - Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK
Verejná súťaž
UVO 30.12.2020
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - objekt na Mukačevskej ulici b.č.1 - oprava mäkkej strešnej krytiny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, MS Kubrá, technický priestor - dobudovanie zábradlí na rampy a schody
Zákazka s nízkou hodnotou
11.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Viničné - oprava striech vrátane klampiarskych prác v objekte D
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava -Bratislava, KK budova č. 6, 9, 24 - vybudovanie spevnených plôch pre bicyklové státie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202032429 Alcotest 7510 SLM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2020
14:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202032148 Antiinfektíva na systémové použitie 09
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2020
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
43585-MST Antitrombotiká
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 1 - 25 / 700 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20