Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202022628 Papierové utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2020 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
54/ME/2020/2 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.09.2020 Obec Veľké Úľany
57/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“
Prieskum trhu
eZakazky 24.09.2020 z11 s.r.o.
56/ME/2020/2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 24.09.2020 z11 s.r.o.
„ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi“ – SOŠ techniky a služieb, Šahy – projekt cezhraničnej spolupráce, program INTERREG V-A SK-HU
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.09.2020 SOŠ techniky a služieb, Šahy
32892-MUS „Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ - inžinierska a projektová činnosť
Užšia súťaž
UVO 26.10.2020 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
32815-WYP „Rekonštrukcia dielní pre praktické vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020 Nitriansky samosprávny kraj
AOS-300/23-115//1/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
eZakazky 08.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-115/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-123/2020 „Služby spojené s profylaxiou systému, úpravou a aktualizáciou softvéru a hardvéru v prostredí špeciálneho systému Virtuálnej strelnice.“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.09.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
1/škola/2020 „SOŠ pedagogická, T. Teplice – stavebné úpravy interiéru telocvične.“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.09.2020 Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
32277-MUS „Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu
Užšia súťaž
UVO 12.10.2020 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31821-WYP „Výstavba 2 nových tried ZŠ v obci Malá Ida “
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.09.2020 Obec Malá Ida
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a parkov“ SO 05 Prestrešenie pódia
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.10.2020 Obec Žirany
31870-MST „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH, spol. s r.o. vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie“.
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020 FG PROTECH s.r.o.
31861-MST 3-osá CNC portálová frézka
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020 Kipech Production Hotel, s.r.o.
31024-MSP ACCORD - Zateplenie pavilónov
Verejná súťaž
UVO 30.09.2020 Univerzita Komenského v Bratislave
Agentúra správy majetku Bratislava - Asfaltový betón
Zákazka s nízkou hodnotou
25.09.2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Banská Bystrica, TOPÚ - oprava odpadového potrubia
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Banská Bystrica, Veliteľská budova súp. č. 753 - oprava strešnej krytiny
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Duklianske kasárne - budova č. 1,2,5,7 (výmena čerpadla, oprava rozvádzačov, výmena ventilov)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne Mokraď - oprava VN kábla medzi TS-1 a TS-5
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, b. č. 001, 004, 024 - opravy a údržba rozvodov ÚK (výmena uzatváracích ventilov a termoregulačných hlavíc)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Zoborské a Krškanské kasárne, b. č. 288, 151, 20, 313 - oprava čerpadiel po vykurovacej sezóne
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - oprava vodovodnej siete s prepojením, b. č. 9
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 736 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20