Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 16.08.2021
10:00
Obec Veľký Grob
32164-MST Obstaranie technológie do remeselných dielní
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 06.08.2021
10:00
StyleFest s.r.o.
34268-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž
eZakazky 16.08.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.08.2021
10:00
Mesto Sliač
35631-MSS Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 19.08.2021
10:00
Mesto Senec
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
34284-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.08.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
32475-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY KOMENSKÉHO č.2 V KOŠICIACH EVIDOVANEJ V ÚSTREDNOM ZOZNAME PAMIATKOVÉHO FONDU AKO „ ŠKOLA PAMäTNÁ“ - ELI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.07.2021
09:00
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
32785-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž
eZakazky 25.08.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
OBOB-1/6/2021 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM PTK
eZakazky 23.10.2021
14:00
Mesto Lučenec
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
29948-MSS Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar a 700 bar
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 16.08.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28837-MST Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 13.08.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 13.08.2021
11:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
31324-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž
eZakazky 03.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
31542-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž
eZakazky 05.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
AOS-300/24-94/2021 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - Internát B1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-88/2021 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrických zabezpečovacích systémov 2021 -2023
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-86/2021 Rekonštrukcia krytej plavárne
Výzva na predkladanie ponúk
eZakazky 09.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
43/ME/2021 Základné potraviny pre Mesto Kolárovo
Verejná súťaž
eZakazky 26.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
Zobrazených: 1 - 25 / 758 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20