Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
VO_ZsVS_SP_3/2022 Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 03.03.2023
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2023/S 020-057571 Špeciálne chemikálie a špeciálny akustický materiál pre projekt NANOVIR
eZakazky 27.02.2023
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2022/S 245-707717 Potraviny 2022/03
eZakazky 09.02.2023
11:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Procurio-01/2023 Nové zariadenie kuchyne v Materskej škole Slovenský Grob - OS ŠÚR
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.02.2023
13:00
Obec Slovenský Grob
50067-WYP PRESTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR S ODĽAHČOVACOU SLUŽBOU“_2
eZakazky 06.02.2023
09:00
Obec Kalná nad Hronom
3805-WNT Čerstvá zelenina, ovocie a šampiňóny na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 09.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
3804-WNT Mäso a mäsové výrobky na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 09.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
3587-WYS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre obec Prakovce
eZakazky 10.02.2023
10:00
Obec Prakovce
Považská Bystrica 01/2022 Lávka cez Váh, Považská Teplá – Považské Podhradie
eZakazky 28.02.2023
10:00
Mesto Považská Bystrica
1610-WYP Stavebné práce podľa požiadaviek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2023-2027
eZakazky 07.02.2023
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
OBOB-1/2/2023 „Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave (SO 01 - Materská škola SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO 03 - Spevnené plochy) - Stavebný dozor”
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.02.2023
08:00
Obec Most pri Bratislave
03443-WYP Rekonštrukcia pavilónu A, MŠ Prachatická 2421/45, Zvolen
eZakazky 24.02.2023
14:00
Mesto Zvolen
eBIZ - 3/2023 Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrátsky kláštor, konvent – 1. etapa_2
eZakazky 21.02.2023
09:00
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
8210-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 16.03.2023
09:00
Mesto Lučenec
878-WYP Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre“_2
eZakazky 01.02.2023
09:00
Obec Veľké Leváre
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.07.2024
13:12
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 189-532229 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 30.09.2026
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3602 - WYP „Oprava a údržba priestorov budovy č. 26“
eZakazky 20.02.2023
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
990-WYP Denný stacionár v meste Spišská Stará Ves - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
09:00
Mesto Spišská Stará Ves
989-WYP Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2023
09:00
Mesto Humenné
981-WYP Denný Stacionár Lužianky, Domov Seniorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2023
09:00
Obec Lužianky
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
879-WYP Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radnovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
10:00
Obec Radnovce
Zobrazených: 1 - 25 / 479 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20