Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
16967-WYP Bytové domy na ul. Kalinčiakova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.04.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
SZM/2021/1 Operačné oblečenie jednorázové
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.04.2021
11:15
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 13.05.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17963-WYP Zlepšenie vzdelávacej inf. v SOŠ agropotrav. a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revitalizácia hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferenčné centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.04.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
16810-WYP Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 03.05.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
16415-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.04.2021
09:00
Obec Bošany
18752-WYP Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.05.2021
09:00
Obec Oravská Lesná
OBS/1/2021 Autentifikačný systém RSA
Interný postup
eZakazky 30.04.2021
10:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
obob-2/1/20201 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
eZakazky 30.04.2021
14:00
Mesto Lučenec
OBOB-1/4-4/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
OBOB-1/3-5/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.04.2021
08:00
Obec Most pri Bratislave
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
19192 - WYT Rekonštrukcia a modernizácia divadelnej sály v MsKS Veľký Krtíš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.05.2021
10:00
Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
HNsP/4/2021/VO Prenosný ultrazvukový prístroj vyššej triedy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.04.2021
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
16840-MSS Kontrolné merania a spracovávania posudkov – Hefaistos n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 26.04.2021
10:00
Hefaistos n.o.
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž
eZakazky 20.04.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
B1-2021 ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.04.2021
11:00
Centrum sociálnych služieb ANIMA
AOS-300/24-23/2021 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.04.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-22/2021 Revízie a servis výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.04.2021
15:09
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-18/2021 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 12.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11350-MST POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 23.04.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zobrazených: 1 - 25 / 717 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20