Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
eZakazky 27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž
eZakazky 27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
UHA 3/2022 Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť - súťaž návrhov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.06.2022
23:59
Útvar hlavného architekta mesta Žilina
26662-WYP Zberný dvor Topoľníky - stavebné práce
eZakazky 01.06.2022
10:00
Obec Topoľníky
SPR 801/22 Disk do diskového pola
eZakazky 01.06.2022
16:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SPR 607/22 Elektronické komunikačné, internetové a hlasové služby
eZakazky 06.06.2022
16:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
REK/657/2022/109-VO Terénne úpravy areál Tajovského 57 a vybudovanie plážového volejbalového ihriska
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 31.05.2022
10:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
18643-MSP VEREJNÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 06.06.2022
09:00
Obec Veľké Zálužie
NZ 1222 Organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“
Verejná súťaž
eZakazky 20.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
NZ 1022 Tvorba audiovizuálneho obsahu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.05.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
25206 - MSS Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky – prenosné riešenie
Verejná súťaž
eZakazky 06.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
NL 0722 Nájom autobusov na vodíkový pohon
Verejná súťaž
eZakazky 21.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
23373-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
eZakazky 01.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
26777 - MSS Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
Verejná súťaž
eZakazky 20.06.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
26661-WYP Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce
eZakazky 01.06.2022
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
ID: 87819000 VÝSTAVBA DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK – RODINKA
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.06.2022
12:00
Mesto Zvolen
ID: 57089920 Chodník pre peších medzi ul. M.R.Štefanika a ul.Moyzesovou, Zvolen, ul. Študentská
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.05.2022
10:00
Mesto Zvolen
ID: 49635968 Dodanie originálnych tonerov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.06.2022
10:00
Mesto Zvolen
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 10.06.2022
09:00
Mesto Lučenec
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A2 – opakovaná“
eZakazky 31.05.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A1 – opakovaná II“
eZakazky 01.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 099-274263 „Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 089-239965 „Autobus na diaľkovú prepravu“
Verejná súťaž
eZakazky 06.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
Zobrazených: 1 - 25 / 927 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20