Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
ZTCA/9/2021 Pľúcny ventilátor
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.12.2021
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZTCA/10/2021 Umývačka riadu OLVaS
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.12.2021
09:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
VSV_12_2021_RS Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 10.01.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 13.12.2021
10:00
Obec Veľký Grob
SnB_08_2021_VSV Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 28.12.2021
10:00
MP Profit PB, s.r.o.
56452-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 23.12.2021
10:00
Mesto Sliač
PTK0121 Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
eZakazky 10.12.2021
23:55
Slovenská inovačná a energetická agentúra
PTK_01_2021 Rekonštrukcia krematória-1.etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica- dokončenie
eZakazky 31.12.2021
23:00
Záhradnícke a rekreačné služby
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Procurio - 36/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce “_2
Verejná súťaž
eZakazky 10.01.2022
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
Procurio - 35/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž
eZakazky 14.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Procurio - 34/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Verejná súťaž
eZakazky 19.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
OP/02/2021 Oravská poliklinika Námestovo, ul.Červeného kríža 62/30 - dostavba polikliniky - objekt SO - 01 pre potreby FBRL, DOS a technického zázemia
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.12.2021
10:10
Oravská poliklinika Námestovo
2021/S 233-614018 Zber a preprava biologicky rozložiteľného a objemového odpadu na území mesta Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 28.12.2021
08:00
Mesto Lučenec
53570-MST Kvalitnejšie verejné služby v Nemocnici s poliklinikou Revúca n.o.
Verejná súťaž
eZakazky 29.12.2021
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
55924-MSS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica
Verejná súťaž
eZakazky 17.12.2021
14:00
Mesto Žarnovica
57427-WYP VÝSTAVBA MŠ NA ULICI KPT. NÁLEPKU, LIPANY_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 17.12.2021
09:00
Mesto Lipany
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 17.12.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
73/ME/2021 „Dokovateľný notebook s príslušenstvom“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.12.2021
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
72/ME/2021 „Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.01.2022
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zobrazených: 1 - 25 / 947 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20