Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
13453-WYP Zariadenie pre seniorov Spišský Hrhov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.03.2021
10:00
Obec Spišský Hrhov
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 08.04.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
10380-WYP Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob
Verejná súťaž
eZakazky 17.03.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
13490-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
14439-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruk.v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revital. hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferen. centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 19.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
13847-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
12328 - WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.03.2021
10:00
ETRO
obob-2/1/20201 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
eZakazky 15.03.2021
09:00
Mesto Lučenec
OBOB-1/4/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 08.03.2021
09:00
Obec Most pri Bratislave
OBOB-1/3/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Materská škola Most pri Bratislave
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 08.03.2021
09:00
Obec Most pri Bratislave
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
11340-MSS Enviro for NAEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 18.03.2021
10:00
Národné environmentálne centrum n.o.
I/8-VO-1-5/2021 Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž
eZakazky 29.03.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
AOS-300/24-9/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu skladov a dielní
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 18.03.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-8/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-7/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-5/2021 Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.03.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14364 - WYT Osvetľovacia technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 18.03.2021
11:00
Vysoká škola múzických umení
9374-MST Dodávka gastrotechnológie
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Finerg International, s.r.o.
9372-MST Obstaranie kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka
Zobrazených: 1 - 25 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20