Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
SZ-008 Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
39346-WYP Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Jaslovské Bohunice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.12.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 14.01.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 02.11.2030
09:41
Slovenská inovačná a energetická agentúra
35686-WYP Deinštitucionalizácia ZpS DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.12.2020
10:00
Obec Janova Lehota
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.12.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
41181-MSS Komunálne služby v meste Myjava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
35470- MSS Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
43113-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Obec Dolný Ohaj
Verejná súťaž
eZakazky 15.12.2020
09:00
Obec Dolný Ohaj
AOS-300/23-172/2020 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-167/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: " Pripojenie do siete SANET"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
43123-MST Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 17.12.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
75/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “
Prieskum trhu
eZakazky 04.12.2020
16:00
Mesto Dunajská Streda
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
68/ME/2020 NsM-41-8/2020 „Nemocničné elektrické lôžka s príslušenstvom“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 07.12.2020
09:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
44030-WYS Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému CRS a CRZ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2020
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
44029-WNS Služby podpory pre aplikáciu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
44028-WYP Realizácia vodozádržných opatrení v Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2020
09:00
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
44027-WYP Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema – Rekonštrukcia Modra - Kráľová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.01.2021
12:00
Bratislavský samosprávny kraj
44024-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 07.12.2020
12:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
44002-WYS Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. - Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
Zobrazených: 1 - 25 / 845 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20