Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Tabletový počítač pre dištančné vzdelávanie
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
10:00
Gymnázium Trebišov
Potraviny: mäso, mäsové výrobky a mrazené ryby
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
SOŠ technická Michalovce
Potraviny: slepačie vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
09:00
SOŠ technická Michalovce
Potraviny: olej na varenie, mlynské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:30
SOŠ technická Michalovce
Potraviny: mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
SOŠ technická Michalovce
Jedálenské sety do školskej jedálne
Zákazka s nízkou hodnotou
27.11.2020
23:59
Školský internát Košice Medická 2
Farebné multifunkčné zariadenie
Zákazka s nízkou hodnotou
27.11.2020
10:00
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Dodávky vodárenského a údržbárskeho materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Nákup výpočtovej techniky k projektu č. 312011AGX4
Zákazka s nízkou hodnotou
27.11.2020
23:59
SOŠ automobilová Košice
Laboratórny spotrebný materiál - prieskum trhu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2020
12:00
SZŠ Košice Moyzesova 17
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Realizácia parku Rozvodná – Vlárska
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
10:00
Mesto Košice
Vypracovanie projektovej dokumentácie -
Zákazka s nízkou hodnotou
27.11.2020
12:00
Mesto Lučenec
Vypracovanie projektovej dokumentácie – „Rekonštrukcia vnútrobloku Erenburga - Kuzmányho“
Zákazka s nízkou hodnotou
27.11.2020
12:00
Mesto Lučenec
Upgrade a doplnenie serverovej infraštruktúry
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
12:00
Mesto Ružomberok
Nákup PC zostáv (PC + monitor + klávesnica + myš) a notebookov
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
12:00
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Agentúra správy majetku - Zvolen, Kasárne SNP budova č.60 - oprava dlažby vonkajšieho schodiska
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ženijný prápor 1.mb Sereď - Zabezpečenie zmluvného stravovania PrV a zam. MO SR - príslušníkov Ženijného práporu 1.mb formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v Ženijnom prápore 1.mb vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5. pluk špeciálneho určenia Žilina - Náhradné dielce pre MRZR D4 POLARIS
Zákazka s nízkou hodnotou
27.11.2020
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Hasičské a záchranárske vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
16:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dopravné krídlo Kuchyňa - Hnojivá, pesticídy a semená
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Technické plyny
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
16:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Tlačivá - formulár
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
16:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 76 - 100 / 847 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20