Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava a údržba fotografických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vojenská polícia Trenčín - Zabezpečenie servisu a opráv motocyklov HONDA VFR800X Crossrunner s dodaním potrebných náhradných dielcov a prevádzkových kvapalín
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
15:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 1201 Kuchyňa, Armádna letecká strelnica - B - oprava strešnej krytiny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 15. júna 2021 o 9,00 hod. v Malackách ulica Štúrova č. 144 (Letisková kasáreň Malacky). Kontaktná osoba pre obhliadku: : Pavol MIKULIČ)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Budova na Námestí legionárov - oprava vonkajšej fasády (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 21.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred Veliteľskou budovou, Námestie legionárov 4, 080 01 Prešov. Kontaktná osoba: Ing. Daniel MARCIŇÁK)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, Rožňava - Vodičský kurz skupiny C
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, Rožňava - Vodičský kurz skupiny CE
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vodozádržné opatrenia v obci Pavlovce nad Uhom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.06.2021
12:00
Obec Pavlovce nad Uhom
Úprava spevnenej plochy na p.č. 2395_1, na ul. Slobody v Poltári
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
14:00
Mesto Poltár
Spracovanie odborných analytických výstupov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie CIZS BK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.06.2021
12:00
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n. o., Pod záhradami 2570/47, 941 31 Dvory nad Žitavou
Obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji a vyznačenie novopovolených cykloturistických trás v zmysle STN 01 8028
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Didaktické pomôcky - projekt Moderné vzdelávanie pre prax
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
11:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Podbitie strechy záhradného altánku
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Výmena okenných konštrukcií v SPŠ strojníckej, Komenského 2, Košice
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
12:00
SPŠ strojnícka Košice
Hrubý potravinový tovar II.
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Hrubý potravinový tovar I.
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Cukor a cukrovinky
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Chlieb a pečivo
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Oprava sociálnych zariadení na MŠ JUH
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Odborné ošetrenie stromov pri DI Za hradbami
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
Oprava hracej plochy na multifunkčnom ihrisku na Cajlanskej 243
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
Výzva na dodanie kotla
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
12:00
Mesto Senec
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mesto Kolárovo
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mesto Kolárovo
Zobrazených: 76 - 100 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20