Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Automatický dezinfektor pre flexibilné endoskopy
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Nakladanie s nebezpečným odpadom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Exchange of Silica gel in technology UGS Gajary – báden - execution of the works
Obchodná verejná súťaž
18.02.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Značenie montážnych kanálov v objektoch DPB a. s.
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Revitalizácia detského ihriska Materskej školy Závodie v Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.02.2022
23:59
Mesto Žilina
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít a súvisiacich služieb v priebehu roka 2022_2 (pre časť č. 3: Zvolen/Banská Bystrica)
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
15:00
Zdravé regióny, Limbová 2, 831 01 Bratislava, Korešpondenčná adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava
Umelecké služby
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:00
Obec Vysoká nad Kysucou
Interiérové vybavenie v rámci projektu Revitalizácia historických monumentov Snina – Chust
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:00
Mesto Snina
Literárne pomôcky k projektu - “Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Sándora Máraiho“ 4.5.2.Školiaci materiál a potreby – Literárne pomôcky
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Dodávka, montáž, vykonanie odbornej skúšky mostového žeriavu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.02.2022
12:00
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
Pranie a žehlenie prádla
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
12:00
SZŠ Košice Moyzesova 17
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Notebooky s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Vydanie online monografie (e-publikácie) 21012022 08:00 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Odvoz a likvidácia odpadu 21012022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Licencia – softvér MNova – 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Zákazka v rámci DNS
21.02.2022
10:00
Mesto Nitra
Regenerácia vnútroblokových sídlisk v meste Turzovka (projektová dokumentácia)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.01.2022
15:00
Mesto Turzovka
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou - Výkon činnosti stavebného dozoru
Výzva na predkladanie ponúk
31.01.2022
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Spotrebný materiál pre pracovníkov údržby - maliari FN Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
Servis diesel agregátov vo FN Nitra (1x ročne + štvrťročné kontroly)
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Výmena a oprava technologickej linky
Výzva na predkladanie ponúk
28.01.2022
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Práce pre elektroúdržbu
Obchodná verejná súťaž
10.02.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Vojenská polícia Trenčín - Súprava hydrostatického inflátora pre vesty MD3196
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.01.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 76 - 100 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20