Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Lesná cesta Jurová, novostavba
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
PD_Rekonštrukcia I.ZŠ Žiar nad Hronom z "Plánu obnovy" - určenie PHZ
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
09:00
Mesto Žiar nad Hronom
Výmena svietidiel za úsporné - 2. etapa (Predmetom zákazky je výmena 125 ks jestvujúcich výbojkových svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED svietidlá s reguláciou výkonu umiestnených na oceľových rúrových stožiaroch, doplnenie 6 ks LED svietidiel vrátane výložníkov na železobetónové stožiare Západoslovenskej distribučnej a. s. a premiestnenie 1 ks LED svietidla vrátane výložníka na železobetónovom stožiari Západoslovenskej distribučnej a. s. Svietidlá dodáva verejný obstarávateľ. Uchádzač v cenovej ponuke nacení elektroinštalačné práce, použitie zdvíhacej plošiny, prepravné náklady, prenájom a rozmiestnenie prenosného dopravného značenia a pomocný elektroinštalačný materiál pre všetky svietidlá, výložníky a poistky pre 6 ks svietidiel pripojených na vzdušné vedenie verejného osvetlenia. Práce môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba.)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2022
10:00
Mesto Partizánske
Vypracovanie PD pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Humennom“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
12:00
Mesto Humenné
Nákup Microsoft licencií pre roky 2023-2024 (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: jan.sokol@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 2.12.2022 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.)
Obchodná verejná súťaž
05.12.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Polohovateľné kreslá pre Onkológiu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
Dojčenský kúpací a prebaľovací komplet - nábytok I.
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.12.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
Vozík na osobnú hygienu 1300
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
09:00
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
Vypracovanie koncepcie budovania cyklodestinácie Gemer
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2022
12:00
Košický samosprávny kraj
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026
Verejná súťaž
23.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
Postrekovač prispievajúci k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu
Prieskum trhu
05.12.2022
10:00
Jozef Jurašek, Teriakovce 10, 080 05 Teriakovce
Chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
12:00
ERANET
Dielenská technika (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, štartovacie zdroje, kompresory, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdné garážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis – dekalamitka a pod.)
Verejná súťaž
22.12.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
Zariadenia na diagnostiku a zlepšenie výkonnosti športovcov
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
20:00
Národné športové centrum, Junácka 14290/6, 83104 Bratislava
Poskytovanie služby LMS, SIEM a SOC (výber dodávateľa na poskytovanie služby Security operations center (SOC), Security Information and Event Management (SIEM) a centrálny Log management system (LMS))
Verejná súťaž
28.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Koniarka Staškov - demolácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever, Nám. M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
Nádrž na hnojovicu
Prieskum trhu
06.12.2022
09:00
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
Transesofageálna sonda
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2022
14:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Obstaranie technologického vybavenia - PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. (pece, cukrárenské stroje, pekárenské stroje)
Prieskum trhu
09.12.2022
15:00
PEKÁREŇ KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 079 01 Čierne Pole
Nákup strojno-technických zariadení (1ks Mostová váha, 1ks Stranový svahový mulčovač, 1ks Rozmetadlo priemyselných hnojív)
Prieskum trhu
06.12.2022
12:00
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy, Družstevná 618, 946 34 Bátorove Kosihy
Vyhliadková veža Smilno
Prieskum trhu
05.12.2022
11:00
Obec Smilno
Rozmetadlo na priemyselné hnojenie. Ťahaný postrekovač.
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.12.2022
15:00
Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská, 093 02 Hencovce
Čistička sóje
Prieskum trhu
07.12.2022
10:00
Ing. Ivan Kačur, Letná 1, 071 01 Michalovce
Kamerový Systém ES Medzibrod
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
Nákup akumulátorového náradia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
09:00
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
Zobrazených: 76 - 100 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20