Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
26928-MRT Brzdy a časti bŕzd (2021)
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 11.06.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26929-MSS Komplexné zabezpečenie požiarnej ochrany všetkých objektov DPB a.s.
Verejná súťaž
UVO 07.06.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
26930-MST Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2b
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
26931-MST Súbor infraštruktúry IKT
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26935-MST Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Medzilaborecká
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
26938-MSS GUI pre systém FUJITSU XBRL Raportado
Verejná súťaž
UVO 07.06.2021
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
26939-MST Polymérne organické flokulanty
Verejná súťaž
UVO 16.06.2021
09:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26942-MST Kanyly
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
26949-MST Automatická linka pre výrobu pekárenských výrobkov
Verejná súťaž
UVO 07.06.2021
10:00
Lekáreň u SV. Jozefa 1 s.r.o.
26955-WYS Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
26956-WYP Rozšírenie materskej školy v obci Turčianska Štiavnička.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2021
12:00
Obec Turčianska Štiavnička
26957-WYP Sanácia vlhkosti a stavebných konštrukcií spodnej stavby objektu gymnázia, 4. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.06.2021
10:00
Gymnázium J. F. Rimavského
26959-WYP Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotelní K3, K4 a K-Bikoš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.06.2021
08:00
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
26960-WYP Oprava strechy a kupol observatória s prístavbou Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.06.2021
08:00
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
26961-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli TJ Iskra Holíč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.06.2021
10:00
Mesto Holíč
26962-WYP Parkoviská na sídlisku Juh č. 16, 17, 18, 19 v meste Topoľčany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2021
10:00
Mesto Topoľčany
26963-WYP MALÉ VOZOKANY – ROZŠÍRENIE ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2021
08:30
Združenie obcí Trniny
26964-WNP Oprava 19 ks záklenkov južného opevnenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
09:00
Trenčianske múzeum v Trenčíne
26967-WYP Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
10:00
Slovenská správa ciest
26984-WYP Stavebné úpravy RTG, Uroskop OMNIA MAX, v CHM – 7. NP FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.06.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
26999-WYP Novostavba materskej školy v obci Mojš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.06.2021
14:00
Obec Mojš
27010-MSP Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 – IV etapa Horné Považie a Orava
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
27014-MST Koncové prvky bezpečnostného systému v objekte Severných hradieb a Žigmundovej brány
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
27015-MST IKT hardvér, softvér a licencie, súvisiace služby a podporné výdavky pre projekt: Digitálna inklúzia vo vzdelávaní
Verejná súťaž
UVO 08.06.2021
09:00
Technická univerzita v Košiciach
27028-MSS Nakladanie s kuchynským odpadom na území mesta Medzev
Verejná súťaž
UVO 07.06.2021
10:00
Mesto Medzev
Zobrazených: 701 - 725 / 774 Stránky:  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31