Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
26681-WYP Bardejov OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26684-WNP Úprava okolia telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.05.2021
13:00
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
26685-WYS Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.05.2021
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
26693-WYP Realizácia skladu na chemický posypový materiál
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2021
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
26729-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava oporného múru II/484 v Turzovke II. etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
26746-WYP Modernizácia verejného osvetlenia a inovatívne technológie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.06.2021
08:00
Obec Ivanka pri Dunaji
26747-WYP Vybudovanie novej tanečnej sály
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2021
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
26749-WNS Cybersecurity služby pre HM SR BA na obdobie 24 mesiacov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
26756-WNT Systém na zabezpečenie monitorovania a kontrolovaného vstupu do režimového pracoviska Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
12:00
Hlavné mesto SR Bratislava
26757-WYS Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.05.2021
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
26759-MST Rôzne chemické výrobky
Verejná súťaž
UVO 04.06.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
26761-MSS Obstaranie údržby budov - Udržiavacie stavebné práce a služby v objektoch a zariadeniach v správe Sekcie ekonomiky MV SR
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26775-MST Štartovacie sety školských pomôcok pre budúcich prváčikov
Verejná súťaž
UVO 21.05.2021
09:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26776-MST „Pátrací modul - GSM mobilná BTS“
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
10:00
Horská záchranná služba
26777-MST "WOODTECH - UMELECKÉ STOLÁTSTVO" - TECHNICKÉ VYBAVENIE
Verejná súťaž
UVO 10.06.2021
11:00
Karol Jurkas WOODTECH
26787-WNP Výmena podlahovej krytiny EUBA Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
26806-WYP Dobudovanie 3. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - CIZS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
26827-WNS STK a EK I. - cestmajsterstvo Myjava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.05.2021
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
26836-WNP Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - intravilán, km 19,300 - 20,032
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.05.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
26860-WYP Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov nad Topľou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.06.2021
10:00
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou
26861-WNP Výmena kanalizačného potrubia v budove DD1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
26883-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke II. etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
26904-WYP Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.06.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
26905-WNS Zber údajov a realizácia reprezentatívneho prieskumu medzi seniormi vo vybraných troch regiónoch v Banskobystrickom kraji
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
26928-MRT Brzdy a časti bŕzd (2021)
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 11.06.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zobrazených: 676 - 700 / 773 Stránky:  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31