Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
26447-WYP Nitra, r. Nitra - rekonštrukcia betónových ochranných múrikov v staničení POH 53,530 - 58,315 a ĽOH 56,364 - 58,815; stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2021
09:30
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
26453-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
08:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
26454-WYP Rekonštrukcia fontány Družba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2021
09:00
Generálny investor Bratislavy (GIB)
26455-WYP Realizácia prístrešku na techniku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
26538-WYT Špeciálne úžitkové vozidlo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
26539-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Stakčín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
14:00
Obec Stakčín
26543-WYP Rekonštrukcia vnútrobloku Sídliska J. Dalloša v Sládkovičove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.06.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
26545-WYP Nadstavba objektu dielní Základnej školy Varín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.05.2021
10:00
Obec Varín
26546-WYP Stavebné úpravy 2NP a 6NP budovy Cintorínska 3A
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
23:59
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
26547-WYP Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
26550-WNP Multifunkčné školiace centrum v areáli ZŠ, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
12:00
Obec Chorvátsky Grob
26552-WYP „Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch, súp. č. 1373 nachádzajúcej sa v Bratislave, Trnavská cesta č. 29“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.05.2021
10:00
NBC Bratislava, o.z.
26558-WNS Pasport stavby Chateau Mignon
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
26560-WYP REKONŠTRUKCIA ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
26561-WNT Nákup a dodanie osobných ochranných pracovných odevov a prostriedkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
Slovenská národná knižnica
26567-WNP Výmena strešnej krytiny - Matúšova veža
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.05.2021
09:00
Trenčianske múzeum v Trenčíne
26568-WYT Set zdravotníckeho materiálu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
10:00
Zdravé regióny
26569-WYT Špeciálny reštaurátorský materiál a pomôcky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2021
10:00
Slovenská národná knižnica
26570-WYT Demontáž, dodávka a montáž nového osobného a lôžkového výťahu v budove PCHD FN Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.06.2021
12:00
Fakultná nemocnica Nitra
26571-WYP Zateplenie ZŠ V. Paulínyho – Tótha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.06.2021
10:00
Mesto Senica
26633-MSS Poisťovacie služby
Verejná súťaž
UVO 04.06.2021
14:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
26645-MSS Sťahovacie služby: služby spojené s presunmi zariadenia a vybavenia
Verejná súťaž
UVO 08.06.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
26658-MSS Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2021 – 2022 LS Staré Hory
Verejná súťaž
UVO 07.06.2021
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
26668-MST Diagnostické súpravy na vyšetrenie COVID-19
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
26669-MST Jednorazový ochranný oblek vrátane návlekov na nohy
Verejná súťaž
UVO 07.06.2021
10:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Zobrazených: 651 - 675 / 776 Stránky:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32