Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
26113-WYP Rozšírenie kapacít materskej školy s prítomnosťou MRK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2021
13:00
Mesto Modrý Kameň
26134-WYP Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky na komunikáciách
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
26137-WNP Oprava podlahy a schodov v pavilóne B
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.05.2021
10:00
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
26184-WYP KC Očová stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
10:00
Obec Očová
26185-WYP Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - Mlynská dolina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.05.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
26187-WYS Vypracovanie koncepčného dokumentu „Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja“ a poskytovanie konzultačnej činnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.05.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
26189-WYS Servis a oprava klimatizácií n apozáručných vozidlách
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
26190-WYP Dostavba MsÚ Detva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2021
10:00
Mesto Detva
26360-WNP SOŠ Fiľakovo - Rekonštrukcia vnútorného ležatého vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
26361-WYP Rekonštrukcia trávnika na futbalovom ihrisku s umelou trávou, Lokomotíva Trnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
10:00
Mesto Trnava
26369-MST Košele a blúzky
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
26370-MSP Kremnica - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 31.05.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26372-MRS Správa vozového parku
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 01.06.2021
11:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
26373-MSS Mobilné telekomunikačné služby pre RTVS na roky 2021 – 2024
Verejná súťaž
UVO 31.05.2021
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
26374-MSS Technická podpora a údržba pre archívny a digitalizačný systém NOA mediARC®
Verejná súťaž
UVO 01.06.2021
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
26375-MST Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 08.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
26376-MST Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.
Verejná súťaž
UVO 31.05.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
26393-WNP MŠ Tribečská I – Oprava sociálnych zariadení - pavilón C a D
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.05.2021
13:00
Mesto Topoľčany
26394-WNP MŠ Veľké Bedzany- oprava strechy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.05.2021
12:30
Mesto Topoľčany
26409-WYS Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
09:00
Asseco Central Europe, a. s.
26410-WYP Rekonštrukcia mosta M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR - Gelnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
26411-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
08:30
Mesto Leopoldov
26413-WYP Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov - ul. Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
09:00
Mesto Sabinov
26447-WYP Nitra, r. Nitra - rekonštrukcia betónových ochranných múrikov v staničení POH 53,530 - 58,315 a ĽOH 56,364 - 58,815; stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2021
09:30
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
26453-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2021
08:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Zobrazených: 626 - 650 / 774 Stránky:  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31