Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18165-MSS Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 17.05.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
18166-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s.,
Užšia súťaž
UVO 10.05.2021
10:00
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
18167-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.,
Užšia súťaž
UVO 10.05.2021
13:00
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
18168-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.,
Užšia súťaž
UVO 11.05.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
18170-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Vranovskú nemocnicu, a. s.,
Užšia súťaž
UVO 07.05.2021
10:00
Vranovská nemocnica, a.s.
18171-MST Hygienické a čistiace prostriedky 2021
Verejná súťaž
UVO 12.05.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
18174-MST Pekárske výrobky
Verejná súťaž
UVO 14.05.2021
10:00
Ružinovský domov seniorov
18175-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky
Užšia súťaž
UVO 10.05.2021
09:00
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
18176-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky
Užšia súťaž
UVO 10.05.2021
09:00
Nemocnica na okraji mesta, n.o.
18177-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky
Užšia súťaž
UVO 10.05.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
18178-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky
Užšia súťaž
UVO 10.05.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
18179-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky
Užšia súťaž
UVO 10.05.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
18180-MUT Osobné ochranné pracovné pomôcky
Užšia súťaž
UVO 10.05.2021
09:00
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
18203-WYP Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov, Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.05.2021
12:00
Mesto Nové Mesto nad Váhom
18204-WNP Zariadenie sociálnych služieb – Prístavba lôžkového evakuačného výťahu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
16:00
Mesto Senica
18214-WYT Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:00
Obec Kurima
18216-WYP Cyklistická cestička Nitra - Vyčapy Opatovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.04.2021
09:00
Združenie obcí „Podzoborská hrádza“
18217-WYP Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1 Sečovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.05.2021
23:59
Mesto Sečovce
18218-WYP Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.05.2021
09:00
Obec Kaluža
18220-WYP Prístavba ZŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.05.2021
13:00
Mesto Sládkovičovo
18223-WNS Upratovacie a čistiace služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.04.2021
09:00
Úrad pre verejné obstarávanie
18256-WYS Operatívny prenájom nových OMV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
18257-WYP Rekonštrukcia Knižnice Ružinov, Miletičova 47, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.05.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
18259-WYT Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.05.2021
10:00
Obec Šarišské Jastrabie
18270-WYP Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa - 2. časť (1. úsek: Čechynce - Horný Vinodol)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.05.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Zobrazených: 601 - 625 / 720 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29