Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
0 - MSS Pozáručný servis a pravidelná údržba CT zariadenia
Verejná súťaž
UVO 12.01.2024
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
0 - MSS Laboratórne vyšetrenia
Verejná súťaž
UVO 03.01.2024
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
0 - MST Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
UVO 08.01.2024
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
0 - MST Systém podtlakovej terapie
Verejná súťaž
UVO 09.01.2024
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
0 - MST Spotrebný materiál pre prístroj Stellaris
Verejná súťaž
UVO 03.01.2024
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
0 - WYP Rekonštrukcia a prestrešenie Zimného štadióna s multifunkciou.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2023
10:00
Mesto Hlohovec
38277-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
eZakazky 10.01.2024
09:30
Mesto Rajec
36218 - MSP Obnova hlavného objektu Nemocnice v Kráľovskom Chlmci – I.ETAPA
Verejná súťaž
eZakazky 18.12.2023
10:00
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
15/PRO/2023 PTK pre Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Lučenec
eZakazky 31.05.2024
18:55
Mesto Lučenec
17/PRO/2023 Dodávka stavebných a údržbárskych materiálov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 24.08.2027
13:00
Technické služby mesta Trebišov
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
32708-MSP Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
36368 - MST Nákup potravín pre SZSS v Nitre : 1. Mlieko a mliečne výrobky, 2.Pekárenské výrobky, 3.Sterilizovaný tovar a olej, 4.Zelenina, 5.Parené buchty čerstvé
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
11:00
Správa zariadení sociálnych služieb
36384 - MSS Licencie a subskripcie
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
09:00
Sociálna poisťovňa
36395 - MSS Poisťovacie služby
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36402 - MST Dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
36417 - MSS Zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Mesto Čadca
36422 - MSS Inovácia a modernizácia vodnej elektrárne Gabčíkovo - vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
36425 - MST Dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
12:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
36475 - MST Časti vykurovacieho systému
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
36496 - MSS Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a nadstavbu budovy Okresného súdu Humenné
Verejná súťaž
UVO 13.12.2023
08:00
Okresný súd Humenné
36499 - MSS Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS AGIS
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
36509 - MST Kolesové rýpadlo - 5 ks
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Zobrazených: 576 - 600 / 964 Stránky:  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33