Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
22966-MST Interiérové vybavenie do budovy na Severných hradbách v areáli NKP BH
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22967-MST Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok
Verejná súťaž
UVO 27.05.2021
10:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
22968-MST Prístroj na operáciu pečene
Verejná súťaž
UVO 31.05.2021
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
22969-MSS Revitalizácia územia parku v centre obce Rumince
Verejná súťaž
UVO 31.05.2021
10:00
Obec Rumince
22970-MRS Opravy bŕzd a častí bŕzd (2020)
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.05.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23030-WYS Catering pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.05.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23032-WYS Stavebný dozor pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.05.2021
09:00
Slovenské národné múzeum
23034-WYP Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50-R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
23035-WYP Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
14:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku
23078-WYP Rekonštrukcia detských jaslí Martin- Záturčie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
10:00
Mesto Martin
23088-WYP Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Domaňovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:00
Obec Domaňovce
23090-WYP Výmena stávajúceho osvetlenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
09:00
Hydro Extrusion Slovakia a.s.
23091-WYP Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.05.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
23131-WYP Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23132-WYP REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
12:00
Žilinský samosprávny kraj
23133-WYP Rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov-Sveržov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
23806-MST Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov
Verejná súťaž
UVO 26.05.2021
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
23807-WYP Prestavba objektov MŠ – Kamenec pod Vtáčnikom, za účelom zníženia energetickej náročnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
23813-WNS Podzemné garáže bytového domu Vajanského 3 až 20, PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
10:00
Mesto Trnava
23822-WYT Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.05.2021
10:00
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
23823-WYP „Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v 7,35 km“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
10:00
Mesto Šurany
23824-WYP MZ-1-21_Rekonštrukcia budovy Ul. Štúrova 15 na objekt materskej školy a detských jaslí Želiezovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
12:00
Mesto Želiezovce
23825-WYP Jasle v obci Veľké Ripňany rekonštrukcia objektu so zmenou užívania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
09:30
Obec Veľké Ripňany
23996-WYS Informačný systém registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.05.2021
10:00
Kancelária verejného ochrancu práv
24057-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o. (stavebné práce)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.05.2021
10:00
Kamenárstvo STONE s.r.o.
Zobrazených: 576 - 600 / 776 Stránky:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32