Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17352-MSS Zber, preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Kanianka
Verejná súťaž
UVO 03.05.2021
10:00
Obec Kanianka
17356-MSS Údržba a vývoj Univerzitného informačného systému
Verejná súťaž
UVO 14.05.2021
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
17358-MST Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti STAVMEX Komjatice, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 14.05.2021
09:00
STAVMEX Komjatice, s.r.o.
17359-MST Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe – učebnépomôcky a didaktické prostriedky
Verejná súťaž
UVO 10.05.2021
09:00
Stredná odborná škola technická
17361-MSS Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov
Verejná súťaž
UVO 05.05.2021
10:00
TATRAVAGÓNKA a.s.
17365-MSS Zabezpečenie ubytovania pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave
Verejná súťaž
UVO 04.05.2021
10:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
17369-MUT Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Užšia súťaž
UVO 20.04.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
17370-MST Antineoplastické činidlá
Verejná súťaž
UVO 29.04.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
17373-MST Brzdové obloženie a kovo-keramické klátiky pre ŽKV
Verejná súťaž
UVO 30.04.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17374-MST Náhradné diely toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 04.05.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17385-WYP Miestne komunikácie v rómskej osade – Obec Ľubotín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:00
Obec Ľubotín
17386-WYP Parkovisko pri Základnej škole A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Trenčianske Teplice
17387-WYP Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Domaňovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.04.2021
09:00
Obec Domaňovce
17388-WYP Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Trenčianske Teplice
17389-WYP „Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá“ - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.04.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
17390-WYP Regenerácia centrálnej zóny, Štvrť SNP Trenčianske Teplice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Trenčianske Teplice
17392-WYP PRESTAVBA EXISTUJÚCEJ BUDOVY NA BYTOVÝ DOM – 9 BJ, VEĽKÉ KOZMÁLOVCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
08:30
Obec Veľké Kozmálovce
17393-WYP PRESTAVBA EXISTUJÚCEJ BUDOVY NA BYTOVÝ DOM - 17 B.J. HORNÉ SEMEROVCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
08:30
Obec Horné Semerovce
17420-WYP Rekonštrukcia oddelenia náučnej literatúry a spoločenskovednej literatúry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.04.2021
09:00
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
17422-WYP Výstavba materskej školy v obci Kuzmice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.05.2021
10:00
Obec Kuzmice
17423-WYP Prestupné bývanie v obci Jarovnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.04.2021
09:30
Obec Jarovnice
17470-WYP Skvalitnenie bývania pre obyvateľov z MRK v obci Lemešany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
09:00
Obec Lemešany
17517-WYP Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.04.2021
08:00
Obec Kráľová pri Senci
17570-WYT Nákup zberných nádob na kuchynský odpad a kompostérov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.05.2021
09:00
Mesto Fiľakovo
17596-MSS Služby BOZP, prehliadok a skúšok TZ A VZ
Verejná súťaž
UVO 04.05.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobrazených: 551 - 575 / 720 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29