Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17192-MSS Neplánované opravy a ošetrenia spojovacia technika – rádiové prostriedky civilné
Verejná súťaž
UVO 29.04.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
17195-MSS Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotnej starostlivosti a poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkou materskej školy
Verejná súťaž
UVO 05.05.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
17196-MST Rekonštrukcia vybraných častí krytej plavárne v meste Žiar nad Hronom
Verejná súťaž
UVO 28.04.2021
10:00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
17197-MST Dodávka technických zariadení a interiérového vybavenia vrátane inštalácie, servisu a dopravy pre EXPO Dubaj 2020
Verejná súťaž
UVO 28.04.2021
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17198-MRT DODÁVKA A INŠTALÁCIA ENERGOBLOKU S VYUŽITÍM OZ ul. Bzinská
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 27.04.2021
10:00
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.
17199-MST Prenájom úžitkových motorových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 30.04.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
17204-WYP Nájomný bytový dom 2 x 16 b.j. Ludanice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:00
Obec Ludanice
17253-WYP Mestská plaváreň a wellness
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
12:00
Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z.
17269-WYT Dezinfekčná umývačka (3 ks)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.04.2021
10:00
Národný onkologický ústav
17288-WYP Rekonštrukcia strechy telocvične, stolárskych dielní a skladu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.04.2021
10:00
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
17315-MST Podpora rozvoja podnikania spoločnosti BOARD PARADISE s. r. o. poskytovaním služieb v oblasti cestovného ruchu
Verejná súťaž
UVO 04.05.2021
09:00
BOARD PARADISE s. r. o.
17322-MSS Pranie nemocničnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 06.05.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
17324-MST Osobné ochranné pracovné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 29.04.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trnava
17326-MST Nákup mestského mobiliáru - Balík 01
Verejná súťaž
UVO 06.05.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
17327-MST Nákup mestského mobiliáru - Balík 02
Verejná súťaž
UVO 06.05.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
17331-MST Dodávka inovatívnej technológie
Verejná súťaž
UVO 09.06.2021
09:00
KORO, s.r.o.
17332-MST Náhradné diely pre nákladné vozidlá TATRA
Verejná súťaž
UVO 29.04.2021
11:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17333-MUT Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024
Užšia súťaž
UVO 07.05.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17334-MST Náhradné diely a servis pre manipulačné linky BALJER ZEMBROD
Verejná súťaž
UVO 03.05.2021
11:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17336-MSP Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímestských častí vrátane dopravného značenia
Verejná súťaž
UVO 07.05.2021
10:00
Mesto Trstená
17338-MSS Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR
Verejná súťaž
UVO 04.05.2021
12:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17339-MST Dodávka forenznej mobilnej exteriérovej a interiérovej pracovnej stanice a stacionárnych interiérových pracovných staníc
Verejná súťaž
UVO 10.05.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17342-MSS Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti pre stavbu Diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Čadca
Verejná súťaž
UVO 04.05.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17343-MSS Poskytovanie mýtnych Služieb
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17350-MST Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
Verejná súťaž
UVO 03.05.2021
09:00
Nemocnica Poprad a. s.
Zobrazených: 526 - 550 / 720 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29