Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Lukov - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.03.2021
18:00
Obec Lukov
Licencie na program AutoCAD LT 2021 na 3 roky pre MIB
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
12:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Prístrojové vyšetrenie drevín tomografom, resp. rezistografom
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Rekonštrukcia kuchynských priestorov v MŠ Šancová 65"
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu energetických opatrení v objektoch ZŠ Sibírska
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Zabezpečenie dodávky pitnej vody v bareloch pre potreby zariadenia MV SR, Stredisko personálnej registratúry v Nitrianskej Strede
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kategorizované a nekategorizované lieky a krvné náhrady
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Online podpora riadenia zachovania letovej spôsobilosti lietadiel LÚ MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kas., b. č. 35, Hala pre garážovanie - oprava betónovej vykladacej rampy
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
11:00
Mesto Sládkovičovo
Modernizácia zdroja tepla KC a Múzea v Turanoch s využitím OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Turany
Ťažba a približovanie kalamitného dreva a lesopestovateľská činnosť
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
23:59
Mesto Turany
Vysvetľovanie k zákazke: Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Kapušany
Zníženie energetickej náročnosti prevádzky administratívnej budovy podniku PRP, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.03.2021
23:59
PRP, s.r.o., Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla športového centra v meste Veľký Šariš využitím aerotermálnej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Veľký Šariš
Respirátor FFP2 - KN95 bez výdychového ventilu
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
10:00
SUBSIDIUM Rožňava
Odstránenie závad vyplývajúcich z pravidelnej odbornej prehliadky PHP a hydrantov v Košiciach 03032021
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie jadrovej vŕtačky na inštaláciu senzorov, dopravného značenia a informačných tabúľ
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
12:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Upratovacie a čistiace služby
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
11:00
Mesto Humenné
Komplexné odborné poradenstvo pri VO pre výber dodávateľa stavby Mestská plaváreň v Ružomberku
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.03.2021
10:00
Mesto Ružomberok
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre výmenu technologického zariadenia plynovej kotolne, vrátane vykonania potrebnej inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením PD a výkon činnosti autoreského dozoru pri realizácii stavby
Zákazka s nízkou hodnotou
23.03.2021
13:00
Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok
Servisné činnosti na rok 2021-2023 v zmysle Zákona o metrológii 157/2018 a vyhlášky ÚNMS SR 161/2019
Obchodno-verejná súťaž
15.03.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Diagnostika, oprava, nastavenie a kalibrácia zariadenia MPS-30
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Kasárne Obrancov mieru, budova č. 308 - výmena odpojovačov VN 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 51 - 75 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20