Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodávka ovocia a zeleniny pre BA 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov – Fatra, Miticka, Rajec 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov I (Bonaqua, Coca Cola, Cappy, Fanta, Sprite, Fuze...) 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov I. 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
23:59
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov II (Hello, Jeden Tag, Kofola, Rauch, RedBull, Vinea) 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov III (Dobra voda, Magnesia, Mattoni, Lipton, Mirinda, Pepsi, Toma..) 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka alkoholických nápojov 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka mrazenej zeleniny a mrazených rýb 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka cukroviniek 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka cukrárenských výrobkov - zákuskov 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov IV (Aloe, Jana) 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka šalátov 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu - Virt 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Nákup licencie
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
16:00
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Dodanie motorového vozidla s náhonom štyroch kolies
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
09:00
Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava
Logické celky pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti Cronson
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 02.12.2020
10:00
Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného procesu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.12.2020
09:00
P R O B U G A S a. s., Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Obstaranie marketingových služieb-CBS spol, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.12.2020
15:00
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Rekonštrukcia Materskej školy v obci Lastovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.12.2020
23:59
Obec Lastovce
ZBERNÝ DVOR V OBCI DOLINKA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.12.2020
10:00
Obec Dolinka
Informačné a komunikačné technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
11.12.2020
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava
Odstránenie havarijného stavu strechy a strešných okien
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
12:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
PD pre projekt vegetačnej strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2020
15:30
SOŠ technická Michalovce
Zobrazených: 51 - 75 / 845 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20