Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Školské keramické tabule
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Hronsek, Vojenská polícia - rekonštrukcia a modernizácia strelnice (projektová dokumentácia) (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 13.09.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni Vojenského útaru Vlkanová - Hronsek. Záujem o obhliadku je potrebné vopred oznámiť e-mailom kontaktnej osobe. Kontaktná osoba: Ing. Pavel TOMASOVIČ, tel.: 0960/452 235, e-mail: pavel.tomasovic@mil.sk ; Ing. Petr VOLEK, tel.: 0960/412 328, e-mail: petr.volek@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, MS Sklené - odstránenie nedostatkov po OP a OS bleskozvodov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 21.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Muničného skladu v Sklenom. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JELLUŠ, tel.: 0960/416 210, 0903 820 164 e-mail: jozef.jellus@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, K 4čsb. MS Sklené- odstránenie nedostatkov po OP a OS na elektroinštaláciách (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Muničného skladu v Sklenom. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JELLUŠ, tel.: 0960/416 210, 0903 820 164, e-mail: jozef.jellus@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rozšírenie kapacity existujúcej kompostárne v obci Imeľ
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.09.2021
12:00
Obec Imeľ
Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Tŕňa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.09.2021
23:59
Obec Malá Tŕňa
Dodávka inovatívnej techológie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.10.2021
10:00
Metales s.r.o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Vstavané skrine
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Dodávka čerstvých pekárenských výrobkov a zákuskov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Centrum sociálnych služieb - SLNIEČKO, Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica
PD NOVÝ CHODNÍK TATRANSKÁ CESTA
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Mesto Ružomberok
NAPOJENIE BYTOVÝCH DOMOV NA VEREJNÚ SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU UL. TEXTILNÁ 1. ETAPA
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Mesto Ružomberok
Revitalizácia typového detského ihriska na ul. 1. mája v Pezinku
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
23:59
Mesto Pezinok
Oprava prístroja - USG Arietta 70 HITACHI v.č. V205U3852 - sonda v.č. V0041228 (Nemocnica akad. L. Dérera)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
SD/19005 Rekonštrukcia plynovodov Senec, Priemyselná zóna, Šamorínska
Obchodná verejná súťaž
06.10.2021
13:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodanie tovaru dodávka prevodníkov tlaku pre Investičnú akciu: 2022 Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón a stupačkách vybraných sond 3. stavby v zmysle špecifikácie príloha č.2
Obchodná verejná súťaž
20.09.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Oprava okien a dverí na objektoch v správe DPB a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
17.09.2021
11:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Čermeľ
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest v k. ú. Slovenská Kajňa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Borský Peter
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Borský Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Šajdíkove Humence
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Jablonica
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, kasárne 4.čsb., budova č. 1 - oprava odkvapového systému (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 14.septembra 2021 o 9,00 hod. pred vstupom do kasární 4.československej brigády, Jilemnického 6, Martin. Kontaktná osoba pre obhliadku: Elena GUROVÁ, tel.: 0960/483 501, e-mail: elena.gurova@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Hlohovec - odstránenie nedostatkov z OP a OS VN transformátorov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 17.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Dukelská 3613/7, Hlohovec. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Eduard CÍSAR, tel.: 0960/396 461, e-mail: eduard.cisar@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 51 - 75 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20