Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Spevnené plochy Kľačno
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
09:00
Mesto Ružomberok
Oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
15:00
Mesto Rožňava
Fľaše na víno a korkove zátky
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
08:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Chladiace boxy na zverinu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
08:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Závlahová nádrž Hladomer, stavebné úpravy - Výtokový objekt
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2021
09:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Semenoles, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
Údržba a opravy motorových píl
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Kalibrácie a opravy meracích prístrojov - ID 53165
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
15:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Kalibrácie a opravy meracích prístrojov - ID 53166
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
15:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne - rekonštrukcia opravárenskej haly – projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred vstupom do objektu Duklianskych kasárni, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Záujem o obhliadku je potrebné oznámiť e-mailom kontaktnej osobe do 8.06.2021 do 12,00.)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, DK - zvýšenie energetickej efektívnosti budov - projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.06.2020. Zraz účastníkov bude o 09,30 hod. pred vstupom do areálu Delostreleckých kasární, ul. Šafárikova 109, 048 01 Rožňava.)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenská polícia Trenčín - Zlaňovací materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Výstavba zberného dvora v obci Hencovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.06.2021
09:00
Obec Hencovce
Revitalizácia centra – Obec Odorín
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
18:00
Obec Odorín
AUTOSAMPLER AS1020E
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.06.2021
23:59
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Nákup nového nábytku
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
SUBSIDIUM Rožňava
Edukatívny priemyselný robot
Prieskum trhu
18.06.2021
14:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Dodávka a inštalácia laserového gravírovacieho a rezacieho stroja
Prieskum trhu
18.06.2021
14:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Oprava fasády, dažďových zvodov, dlažby terasy, strechy 04062021
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
MŠ Hemerkova 26, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Mesto Košice
Výmena asfaltového krytu komunikácií v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3, Košice
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
08:00
Mesto Košice
Projektový manažment projektu Zhodnotenie BRKO v meste Štúrovo
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2021
10:00
Mesto Štúrovo
Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení na LS Hanušovce
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
OPRAVA STRECHY GARÁŽE, MES BARDEJOV
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Oprava WC pred školskou jedálňou
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
14:00
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
Rekonštrukcia kuchyne
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Zobrazených: 51 - 75 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20