Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
16975-WYP Revitalizácia autobusového otočiska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Rusovce
16976-WYP REKONŠTRUKCIA ZŠ GÁBORA BAROSSA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM V OBCI ČATA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.04.2021
08:30
Obec Čata
16977-WYP PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE – 22 B.J.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.04.2021
08:30
Obec Hronovce
16978-WYP Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
09:00
Mesto Krompachy
17023-WYS Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.04.2021
15:00
Fakultná nemocnica Nitra
17024-WYP Výstavba Materskej školy v obci Vrbnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
09:00
Obec Vrbnica
17025-WYP Rekonštrukcia atletického oválu - štadión Malacky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.04.2021
10:00
Mesto Malacky
17050-MUT IT zariadenia a spotrebný materiál
Užšia súťaž
UVO 26.04.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
17051-MST Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
Verejná súťaž
UVO 28.04.2021
10:00
CSM Industry s.r.o.
17052-MRS Dodávka služieb pre Národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 10.05.2021
14:00
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
17058-MST Linka na výrobu pekárenských a cukrárenských výrobkov - 1 ks
Verejná súťaž
UVO 10.05.2021
10:00
Mária Vyšovská - MARIANNA
17063-MSS Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpau
Verejná súťaž
UVO 26.04.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
17121-WYP Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.04.2021
10:00
Obec Richnava
17168-WYP Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
10:00
Gymnázium Pavla Horova
17169-WYP Atletický štadión
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
12:00
Mesto Moldava nad Bodvou
17170-WYP Revitalizácia športoviska Pionierska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
17171-WYP Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Mesto Brezno
17172-WYP Multifunkčné ihrisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.04.2021
10:00
Obec Jaslovské Bohunice
17173-WYP VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.04.2021
09:00
Obec Stráne pod Tatrami
17188-WYP Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.04.2021
23:59
Obec Bežovce
17189-WYP Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska, Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.04.2021
09:00
Nitrianska investičná, s.r.o.
17190-MST Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb – určené pre fixáciu končatín
Verejná súťaž
UVO 04.05.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
17192-MSS Neplánované opravy a ošetrenia spojovacia technika – rádiové prostriedky civilné
Verejná súťaž
UVO 29.04.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
17195-MSS Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotnej starostlivosti a poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkou materskej školy
Verejná súťaž
UVO 05.05.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
17196-MST Rekonštrukcia vybraných častí krytej plavárne v meste Žiar nad Hronom
Verejná súťaž
UVO 28.04.2021
10:00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zobrazených: 501 - 525 / 717 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29