Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29401-MSS Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina
Verejná súťaž
eZakazky 12.07.2022
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej škôlky Stavbárska - Žilina
eZakazky 11.07.2022
09:00
Mesto Žilina
Hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.07.2022
12:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
29625-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Stará Myjava
eZakazky 08.07.2022
10:00
Obec Stará Myjava
30375-MST Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke administratívnej budovy ÚPV SR
Verejná súťaž
eZakazky 04.08.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
011706/2022 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
eZakazky 07.07.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
30802-WYS Spracovanie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť
eZakazky 18.07.2022
10:00
Mesto Žilina
28594-MSS Hodnotiace správy – konzultačné služby pre MSP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 11.07.2022
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
1 Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - Aktualizácia rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.07.2022
10:00
Mesto Ružomberok
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
13/PVO/2022 Oprava havarijného stavu strechy-blok D administratívnej budovy ŠUKL
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
14/2022 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.07.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
17023-MST Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry a LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR
Verejná súťaž
UVO 22.11.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18503-MSS Upratovacie, čistiace a dezinfekčné činnosti v objektoch Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky
2/2022/SPF Nákup notebookov a príslušenstva
eZakazky 12.07.2022
14:00
Slovenský pozemkový fond
29117-MST Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Verejná súťaž
eZakazky 13.07.2022
23:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
30978-MSS Služby hardvérovej a softvérovej podpory IT infraštruktúry finančnej správy
eZakazky 08.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2022ZNH010 Tlač propagačných materiálov – skladačiek projektu "Pod patronátom sv. Floriána"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
2022ZNH011 Grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov projektu "Koľajnice nás spájajú
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
09:05
Kysucké múzeum
2022ZNH012 Propagačný materiál – magnetky a plátenná taška z projektu "Koľajnice nás spájajú"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
2022ZNH013 Tlač propagačných materiálov – letákov a pozvánok projektu Nová stála expozícia "Dejiny Čadce a okolia“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
25/2022 Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 06.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Zobrazených: 426 - 450 / 916 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27