Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
13768-WYP Prevádzková budova - hygienické zariadenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Pečeňady
13770-WYP Prestavba budovy súp.č. 88 na bytový dom, Trenčianske Mitice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
14:00
Obec Trenčianske Mitice
13786-MST Laserové čistiace zariadenie_2
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
RESTAURO-Arte s.r.o.
13803-MST Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13805-MST Nákup tlmičov
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13807-MST Lieky ATC skupiny B01AC21
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13808-MST Alternatívne náhradné diely na osobné, úžitkové a nákladné automobily
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
13815-MSS Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
13816-MSP Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Bánov
13829-MSS Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
13833-WNS Správa závlahových systémov v rámci mesta Trnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Mesto Trnava
13878-WYP Kanalizácia obce Ruskov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Obec Ruskov
13879-WYP Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Budimír
13888-WYT Digitálny mobilný pojazdný RTG prístroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
10:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
13901-MST RTG skiagrafický prístroj
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13903-MST Nákup svietidiel verejného osvetlenia – Balík 01
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
13910-MST Endoskopické zostavy
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
13911-MSS Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
13917-MST Tlač prepravných dokladov
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13918-MST Základné medicínske zariadenia
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
10:00
Svet zdravia, a.s.
13948-WYP "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
10:00
Obec Kúty
13949-WYP Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
13951-WYT Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13952-WYP „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Mesto Levoča
13953-WYP Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
Zobrazených: 426 - 450 / 610 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25