Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
020/2023/ZNH Servis a oprava chladiarenských zariadení, chladničiek, mrazničiek
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.02.2023
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
021/2023/ZNH Servis a oprava vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.02.2023
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
03139-WNT Vnútroočné šošovky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
04/2023 Obväzový materiál
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
05/2023 Pracovná zdravotná služba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 10.02.2023
14:00
Žilinský samosprávny kraj
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
1002-WYP Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO3)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
12:00
Mesto Komárno
1008-WYP Zvyšovanie kapacít MŠ – Stavebné úpravy objektu bývalých DJ a rekonštrukcia jedálne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2023
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
1017-WNP Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany na Lesnom celku Mestské lesy Krompachy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.03.2023
13:00
Mestské lesy Krompachy s.r.o.
1022-WYP Realizácia stavby „Multifunkčná voľnočasová športová hala Martin“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2023
10:00
Mesto Martin
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
10-MSS Mýtne služby
Verejná súťaž
UVO 28.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
140-MST Dodanie technologickej časti pre Kompostáreň v Obci Dobrohošť
Verejná súťaž
UVO 02.02.2023
11:00
Obec Dobrohošť
178-MST Elektrická energia a zemný plyn na rok 2023 s opciou na roky 2024, 2025 a 2026
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
12:00
Krajský súd v Bratislave
179-MST Nákup elektronických registračných priemeriek pre meranie objemu stromov na stojato vrátane softvérového vybavenia a GPS modulu
Verejná súťaž
UVO 02.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
185-MST Laboratórny spotrebný materiál_vlastné zdroje_II
Verejná súťaž
UVO 10.02.2023
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1869-WYP Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle
eZakazky 08.02.2023
10:00
Mesto Púchov
190-MST Osobné ochranné pracovné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
191-MSS Zabezpečenie starostlivosti o vybrané biotopy v NP Slovenský raj v roku 2023
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
192-MST Strojové vybavenie pre NP Slovenský raj
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
196-MST Časti prevodoviek železničných koľajových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
49546-MUS Podpora prevádzky, údržba a rozvoj ISFS-SD
Užšia súťaž
eZakazky 22.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
50044-MRS Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb
Rokovacie konanie so zverejnením
eZakazky 06.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
3132 - WYP Vodovod a vodojem v obci Vrchteplá
eZakazky 16.02.2023
10:00
Obec Vrchteplá
Zobrazených: 376 - 400 / 479 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20