Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20217535 Obuv antistatická operačná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
13:45
Z20217536 Jedálne kupóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
13:27
Z20217537 Rebríky, pojazdné pracovné dielcové lešenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
13:35
Z20217538 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
08:15
Z20217539 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
10:15
Z20217540 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
12:15
Z20217543 Plastový riad na jedno použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
10:00
Z20217544 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
15:00
Z20217545 Výstroj - Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
15:00
Z20217546 Zneškodnenie nebezpečných odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
15:00
Z20217548 Viacvtokový vodomer mokrobežný a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
14:45
Z20217549 Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
08:00
Z20217552 Pranie a chemické čistenie bielizne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
08:00
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prenájom prenosných toaliet, samostojacích zábran a plotov na podujatia organizované, alebo spoluorganizované mestom Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 26.04.2021
10:00
Mesto Žilina
18215-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky na parc. č. 950 v k.ú. Komárno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.04.2021
09:00
Mesto Komárno
17689-WYP Asfaltovacie práce – oprava miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 29.04.2021
10:00
Mesto Žilina
Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.04.2021
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie architektonickej štúdie: Stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.04.2021
10:00
Mesto Žilina
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Výsadba nových trvalkových záhonov a doplnenie jestvujúcich trvalkových záhonov v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 26.04.2021
13:00
Mesto Žilina
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.05.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
002/PLZ/2021 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.05.2021
12:00
Mesto Banská Bystrica
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.05.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
007/NLZ/2020 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 19.05.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 376 - 400 / 717 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25