Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
2048-MST Obstaranie strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v obci Sľažany
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
15:00
Obec Sľažany
2049-MST Mlieko a mliečne výrobky
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
2050-MST Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19
Verejná súťaž
UVO 15.02.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
2051-MST Technické a medicinálne plyny
Verejná súťaž
UVO 15.02.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
2052-MST Technické a materiálne vybavenie záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
2053-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MATERIÁLNO- TECHNICKÉHO VYBAVENIA v SOŠs v KNM
Verejná súťaž
UVO 17.02.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
2054-MST Nákup ohraňovacieho lisu
Verejná súťaž
UVO 16.02.2022
12:00
Thermal+ s.r.o.
207-MST Bundy poľné zimné
Verejná súťaž
UVO 11.04.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
208-MSS Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
209-MSS SLA pre systém SlovRIS
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Dopravný úrad
210-MSS Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy v Senci
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
08:55
Mesto Senec
2-140E/2021/ZNL 2- Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2025 (NOVÁ)
Verejná súťaž
eZakazky 10.02.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2142-WYT Čalúnené váľandy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
2213-WYT Dodávka techniky pre zberný dvor v Obci Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Obec Čachtice
2214-WYS Upratovacie služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
08:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
2215-WYP Zberný dvor Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
09:00
Obec Čachtice
2216-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu vrátane zatepľovania, Nová Bašta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Obec Nová Bašta
2217-WYP Ždiar - zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.02.2022
10:00
Obec Ždiar
2218-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry obce Plešivec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
14:00
Obec Plešivec
221-MRP Tepelný napájač Nováky
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 11.02.2022
23:59
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
222-MSS Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
14:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
223-MST Združená dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie a prenesenie zodpovednosti za odchýlku pre potreby NDS, a.s.
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
224-MST Ultrazvukové prístroje - II. etapa
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
15:30
Univerzitná nemocnica Martin
2253-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa vyhlášky 85/2020 ÚPV o riadení projektov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
225-MSS Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2021
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zobrazených: 351 - 375 / 630 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24