Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12139-MST Mobilný RTG prístroj
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12140-MST ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12141-MST Germicídne žiariče
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12142-MST Zákazka Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik.
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
14:00
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
12150-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 4.ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12280-WYP Trebišov, kas. kpt. Nálepku - rekonštrukcia budovy č. 2 - elektroinštalácia a sociálne zariadenia - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
12315-WYP Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
12334-WYP Materská škola pre 50 detí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
13:00
Obec Barca
12673-MST EKG prístroje
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12674-MSS Zneškodnenie odpadov
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Technické a záhradnícke služby Michalovce
12678-MST Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
12679-MST Zariadenia pre pekárenskú výrobu
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
PEKÁREŇ, s.r.o.
12684-MST Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
09:00
Slovak Business Agency
12685-MSS Poskytnutie typizovaných SLA (Service Level Agreement) služieb prevádzky a údržby aplikačných modulov KIS SNAS a súborového úložiska
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Slovenská národná akreditačná služba
12686-MST Zhodnotenie biologicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
10:00
Mesto Lučenec
12698-WYP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12722-WYP Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
12946-WYP Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.03.2021
12:00
Mesto Nové Mesto nad Váhom
13018-WYP Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe-Kamenná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
11:00
Obec Kamenná Poruba
13021-WYP SO 103 – Poľná cesta 18-P-4/30 – cykloturistická trasa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.03.2021
09:00
Obec Mníchova Lehota
13036-WYP Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.03.2021
10:00
Mesto Trnava
13058-WYP Soblahov – splašková kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.03.2021
09:00
Obec Soblahov
13191-MUS Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2
Užšia súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13192-MUT Nábytok pre rezort MPSVR SR 3
Užšia súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13195-MST Infúzna technika
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Zobrazených: 351 - 375 / 604 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25