Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118395 Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
08:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118399 Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118402 Jedálenské potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:15
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118404 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118407 Vybavenie dielní - kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
13:40
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118408 Chladená hydina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
13:00
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118412 Osobný počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118414 Nákup pomôcok pre dobrovoľných hasičov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
17:00
Nesvady, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118415 Nákup spotrebného laboratórneho materiálu.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
09:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202118420 Materiál k údržbe verejného osvetlenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
14:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118422 Združená dodávka zemného plynu pre rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
13:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202118423 Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
09:00
Bešeňov, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118424 Vysielačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
13:50
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202118431 Dodávka kancelárskych potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
14:04
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118433 Kosenie verejnej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118439 Drvič drevnej hmoty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Šintava, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202118440 Kompostér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
09:00
Šintava, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202118442 Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
08:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118443 Teplomery, hustomery, vlhkomery, váhy.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
08:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118444 Prekladateľské služby s korektúrou a korektúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118445 Logický celok č. 1: Transportný tabletový vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118448 Logický celok č. 2 - Ohrevný nerezový vozík na ohrev nerezových podtanierov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
14:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118451 Náhradné diely k padákovému materiálu III
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
10:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202118454 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118455 Základné potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 326 - 350 / 929 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23