Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20214170 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
14:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20214171 Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20214172 Hutný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
09:15
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20214173 Asfaltová zmes aplikovaná za studena
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
14:18
Prešovský, Slovenská republika
Z20214175 Vybavenie rehabilitačnej miestnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
14:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20214176 Plnoautomatizovaný ambulantný prístroj PCR s diagnostickými kazetami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20214177 Čerstvé slepačie vajcia (12-09)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
08:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20214180 Prístrešok na bicykle
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20214181 Pesticídy, štandardy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20214183 IKT - prenosný počítač (notebook)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
08:45
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
10:00
Mesto Žilina
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
10:00
Mesto Žilina
SaTD, IČ: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina - Hájik
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.03.2021
10:00
Mesto Žilina
Revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
09:00
Mesto Žilina
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14201-MSS Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru
Verejná súťaž
eZakazky 23.03.2021
10:00
Mesto Žilina
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
14646-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
12:00
Mesto Banská Bystrica
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
008/2021/ZNL Stravovanie zamestnancov a študentov na roky 2021-2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.03.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
01/2021 Konzervované ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.03.2021
10:15
Centrum sociálnych služieb Horelica
13020-WYS Online PPC kampane a súvisiace služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.03.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Zobrazených: 301 - 325 / 610 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22