Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Elektrický vysokozdvižný vozík
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
15:00
ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO, Nemocničná 1, 026 01 Dolný Kubín
Dodávka elektriny na rok 2024 (predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 5 674 977 kWh (vrátane práva zmluvného nadodberu 10 % za zmluvnú cenu))
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Mesto Trenčín
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Považie, Lesná správa Trenčín, lesnícke obvody v rámci územnej pôsobnosti Lesnej správy Trenčín - výzva č. 09/2023
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
10:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
Stroje do vinohradu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
11:00
Peter Šroner, Vajka nad Žitavou 278, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Východ - výzva č. 01/2023
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Technológia do prevádzky na výrobu vína
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
10:00
STREKOV 1075, s.r.o., Strekov 1075, 941 37 Strekov
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre zimnú údržbu ciest na obdobie 10/2023 – 3/2024, pre LS Krám, Hronec a Šaling, časť A - bez dopravy
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
Nákup kameniva na zimnú údržbu ciest pre LS Staré Hory a Brusno na obdobie X.2023 - IV.2024, časť A - bez dopravy
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Karpaty č.1 – kŕmna soľ
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
Oznámenie o vyhláseni OVS - telocvičňa, šatňa, umyvárka_SZŠ, Záhradnícka 44, BA (uzatvorenie Nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
12:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 71,40 m2, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
Obchodná verejná súťaž
11.10.2023
12:00
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
OVS č. 5/2023 DNsP Dolný Kubín (nájom nebytových priestorov na dobu určitú, od 01.11.2023 do 31.10.2026 (tri roky) s možnosťou predĺženia na 5 rokov - bufet); (Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 04.10.2023 v čase od 9,00 do 10,00h po predchádzajúcom oznámení záujmu o obhliadku kontaktnej osobe vyhlasovateľa. Mimo tohto termínu si môžu uchádzači obhliadku vopred dohodnúť s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 043/5801 202, sekretariat@donsp.sk)
Obchodná verejná súťaž
11.10.2023
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
Obnova budovy na p.č. 354/2 - Chránená dielňa - Kamenica nad Cirochou
Verejná súťaž
19.10.2023
09:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Mikroúderový značiaci stroj
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
13:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Kozmetické lehátko model 2220 B
Výzva na predkladanie ponúk
27.09.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Oprava oxylog transportný ventilátor
Výzva na predkladanie ponúk
27.09.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
USG Vivid T8R2,5; Inventárne číslo: 1I11491; Výrobné číslo: 6009680WX0 (oprava prístroja – ovládací kurzor nefunguje)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Batériové úložisko energie
Prieskum trhu
04.10.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Nábytok pre Centrum sociálnych služieb Klčov
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.10.2023
12:00
Alžbetin dom, n. o. Klčov, Klčov 224, 053 02 Spišský Hrhov
Nákup nového príklopového výsekového stroja
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 05.10.2023
10:00
RSP Group s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Pionierov 638/16, 048 01 Rožňava
Z20239548 Pranie posteľnej bielizne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika
Z20239554 Dodanie multifunkčných zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20239599 Vybavenie posilňovní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20239689 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20239696 Priemyselne vyrobené nekovové materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:44
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 276 - 300 / 1027 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21