Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Školenie Počítačové siete pre začiatočníkov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Windows Server
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Počítačové siete II.
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Počítačové siete III.
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
VTR - Individuálna identifikácia elektronických komponentov motorových vozidiel v podmienkach Policajného zboru
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Linka na výrobu izolačných skiel
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
09:00
GLASKO s.r.o. Prešov, Pod Táborom 32/A, 080 01 Prešov
Zimná záhrada, multifunkčný priestor - rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Revitalizácia dopravného ihriska – dopravné značenie ZŠ Karloveská 61
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Prieskum trhu "Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice-Sídlisko Ťahanovce" (obhliadku je možné zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 29. 7. 2021 do 14.00 hod)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.08.2021
15:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Hasičský tovar – odevy, obuv, špeciálne technické hasičské náradie (16.07.2021) (Lehota na podanie žiadosti o účasť: Dátum do: 02.08.2021 do 13,00hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Zimná údržba asfaltových miestnych komunikácií
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
13:00
Mesto Krupina
Oprava žiackych šatní
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, IČO: 17337062
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, Rožňava - Kalibrácia vybraných meradiel
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 1570 Vajnory, budova č. 56 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu kasární Vajnory, Regrútska 1, 831 06 Bratislava. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vypracovanie účelového energetického auditu budov vo vlastníctve obce Pohronský Ruskov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 29.07.2021
10:00
Obec Pohronský Ruskov
Priemyselná automatizovaná linka na výrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.07.2021
10:00
Tatranská sladovňa, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s dvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
14:00
Mesto Poltár
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Nitrianske Rudno OO PZ – rekonštrukcia kotolne a ÚK (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Nákup posypového materiálu na báze chloridu horečnatého
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kuchyňa, nádrže LPHM - oprava vstupných šácht a doplnenie o kontinuálne meranie výšky hladiny a plavákových ovládačov min. max. hladiny, vyvložkovanie nádrže 100m3 (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu letiska Kuchyňa, okr. Malacky (prístup do objektu je zo štátnej komunikácie č.503 z Malaciek do Perneku). Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 1 deň pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Cyklochodník Geča
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.08.2021
11:00
Obec Geča
Cyklochodník Čaňa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.08.2021
11:00
Obec Čaňa
Externé riadenie projektov OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Zobrazených: 26 - 50 / 755 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20