Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Systém na automatické rozpoznávanie EČV vozidiel, kontrolu platnosti parkovania, spracovanie zberaných dát, vytváranie a evidenciu hlásení nepovolených parkovaní
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Vypracovanie projektovej dokumentácie kolumbária a urnového hája na cintoríne v Liptovskom Mikuláši
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Prekládková stanica
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
10:00
Mesto Rožňava
Nákup spotrebného materiálu na analýzu omamnych a psychotropnych látok v biologických materiáloch
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Metodika hodnotenia a monitorovania Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2030
Zákazka s nízkou hodnotou
25.11.2020
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Microsoft Office 365
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - 12 mm brokovnica
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stavebné úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
10:00
Mesto Tisovec
Výmena výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
10:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.11.2020
11:00
Bratislavský samosprávny kraj
Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v obci Brekov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.11.2020
11:30
Obec Brekov
Zabezpečenie prekladateľských služieb 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.11.2020
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Hydraulický systém s presným dávkovaním pevného zmiešavacieho pomeru
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.11.2020
15:00
Tessier, s.r.o., Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava
CNC fréza
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.11.2020
16:00
Tessier, s.r.o., Martinengova 4782/20, 811 02 Bratislava
Softvérové balíky na analýzu a vizualizáciu veľkých dát
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.11.2020
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.12.2020
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.12.2020
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Automatizácia výroby – Manipulátor s balancerom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.11.2020
23:59
RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o., 190, 034 01 Štiavnička
Digitalizácia výrobného procesu – dotykové terminály
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.11.2020
23:59
RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o., 190, 034 01 Štiavnička
Informačno-komunikačné technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.11.2020
10:00
Mesto Tisovec
Laser vláknový rezací
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.11.2020
23:59
RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o., 190, 034 01 Štiavnička
CNC sústruh s podávačom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.11.2020
23:59
RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o., 190, 034 01 Štiavnička
Vykonanie OPaOS VTZ E – budova pavilónu dospelých vr. bleskozvodu 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
09:00
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Nákup laboratórneho digestora
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Komplexný servis zariadení na kontrolu dokladov
Zákazka s nízkou hodnotou
26.11.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 26 - 50 / 869 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20