Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Interreg – Youmobil – Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
23:59
Mesto Brezno
SHOWROOM – REVÚCA v starom priemyselnom areáli
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.03.2021
14:00
CRT Service s.r.o., Kalinčiakova 118/3, 050 01 Revúca
Rekonštrukcia stavebných objektov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
TREVA s.r.o., Prakovce 13, 055 62 Prakovce
Oprava podláh učební - SPŠD Košice
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
12:00
SPŠ dopravná Košice
Extenzívna vegetačná strecha, okres: Bratislava IV, obec Bratislava-Karlova Ves – realizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Nákup imobilizérov – blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla vrátane dovozu pre Parkovaciu politiku
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Vykonanie finančného auditu za rok 2020, 2021 a 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Reklamné služby - zabezpečenie platenej plošnej inzercie
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
13:00
Mesto Prievidza
DIGITÁLNE MAPOVANIE
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
10:00
Mesto Ružomberok
Hologramy
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
09:00
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
Dodávka a výmena protipožiarnych dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
23:59
Fakultná nemocnica Nitra
Projekt, dodávka a inštalácia záložného napájania elektr.energiou na covid pavilon LDCH
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oprava komunikácií pri autodoprave
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 08.03.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice – DIDAKTICKÉ POMÔCKY.02
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
16:00
Obec Komjatice
Monitoring médií
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Odvysielanie komunikátov - informačných a propagačných rozhlasových spotov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Zníženie energetickej náročnosti v podniku ELASTIK, spol. s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.03.2021
10:00
ELASTIK, spol. s r.o., Šelpice 252, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Práce BPS na suchej fermentácii (zo dňa 25.2.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.03.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Rekonštrukcia miestnych chodníkov a výstavba
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.03.2021
13:00
Obec Slavkovce
Miestna komunikácia Benkovce (Ondavská ulica)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Benkovce
ACCORD - Rekonštrukcia plynovej prípojky PRIFUK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
13:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Modernizácia rozvodov tepla v systéme centrálneho zásobovania teplom v meste Strážske
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
KOOR Východ, s.r.o., Potočná 1A, 040 01 Košice – mestská časť Sever
Výrub suchých stromov a odstránenie náletových drevín a drevnej hmoty v Malinovskom parku (k. ú. Malinovo)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.03.2021
11:00
Bratislavský samosprávny kraj
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2021-2022
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Výdajníky vody s pripojením na rozvod pitnej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Zobrazených: 26 - 50 / 617 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20