Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, SK - rekonštrukcia garáží b. č. 13 a 15
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sereď, Kasárne Sereď, budova č. 87 - sklady - oprava strešnej krytiny a klampiarskych prvkov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Obstaranie omietacej linky
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.05.2021
10:00
Gasparik, s. r. o., Makov 332, 023 56 Makov
Klinické vyšetrenia v rámci projektu DSV OPENMED
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
13:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
OVS - odpredaj nebytových priestorov v BD č. 94 na pozemku parc. reg. "C" č. 101, odpredaj pozemku parc. reg. "C" č. 103/1 a podielu 1/4 na pozemku parc. reg. "C" č. 102/1 - do 19.5.2021 (zv. 3.5.2021)
Obchodná verejná súťaž
19.05.2021
10:00
Mesto Partizánske
Nákup kŕmnej kukurice a ovsa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
08:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Zriadenie zberného dvora v obci Malý Krtíš
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.05.2021
23:59
Obec Malý Krtíš
Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia výučbových kapacít školy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.05.2021
09:00
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Obstaranie linky na spracovanie reziva z guľatiny
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.05.2021
10:00
Gasparik, s. r. o., Makov 332, 023 56 Makov
Kancelárske potreby pre potreby Prešovského samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Vypracovanie účelového energetického auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
12:00
Mesto Michalovce
ZŠ G. Dusíka - návrh dopravného riešenia a návrh dopravného značenia ul. Mierová v Galante - 1.etapa 2. časť
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
11:00
Mesto Galanta
Zabezpečenie výučby cudzích jazykov pre zamestnancov NAFTA a.s. (Vysvetlenie podmienok účasti možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe Vyhlasovateľa najneskôr do 14.05.2021.!)
Obchodná verejná súťaž
20.05.2021
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
OPRAVA A ÚDRŽBA PAMÄTNÍKA PADLÝM VOJAKOM
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
09:00
Mesto Vráble
Zabezpečenie pozáručnej opravy, údržby a servisu kávovarov pre potreby MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
17:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa I. Nemšová - Skriňa na zbrane
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Výstavba a rekonštrukcia infraštruktúry v obci Tibava
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.05.2021
07:30
Obec Tibava
Nákup vybavenia IKT
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.05.2021
12:00
Obchodná akadémia Trebišov
Mrazená hydina a čerstvé vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
11:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská
Zákazka s nízkou hodnotou
20.05.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Pasport stavby Chateau Mignon
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia strechy na objekte Kollárova 1
Zákazka s nízkou hodnotou
21.05.2021
12:00
Mesto Pezinok
Nútené vetranie a vzduchotechnické zariadenia v pavilóne LDCH
Zákazka s nízkou hodnotou
19.05.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zdravotnícke vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.05.2021
10:00
Obec Terchová
WAVE MEDIA – kreatívna postprodukcia filmov a videí – technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.05.2021
11:00
WAVE MEDIA s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Zobrazených: 26 - 50 / 774 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20