Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
DNS Krmivá 2023 - 2027 - Dodávka krmív s dopravou pre OZ Vihorlat - výzva č. 3
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
Nerezový zdravotnícky nábytok
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
18:00
Poľnohospodárske družstvo Štefanov, 906 45 Štefanov
Navádzací systém pre traktor
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
18:00
Poľnohospodárske družstvo Štefanov, 906 45 Štefanov
OBSTARANIE TECHNOLÓGIE – ŤAHANÝ POSTREKOVAČ, SEJAČKA
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
10:00
AGROprofit Boliarov, s.r.o., Boliarov 7, 044 47 Boliarov
Postrekovač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
10:00
CONTAX, s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
Obstaranie stroja do prvovýroby (obojstranné lišty)
Prieskum trhu
06.10.2023
09:00
VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo, Branovská cesta 1926, 941 31 Dvory nad Žitavou
Vybavenie pracoviska SOC – Špecializované bezpečnostné riešenia (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Vybavenie pracoviska SOC – Bezpečnostné nástroje (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Vybavenie pracoviska SOC - IKT (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
SOC - Poskytnutie expertných služieb riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti na účely eliminácie bezpečnostných incidentov (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Skriňová termoizolačná dodávka (s termoizoláciou, automatická prevodovka, min. výkon 140 kW, 3 miesta na sedenie)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.10.2023
15:00
Farma Boroš s.r.o., Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa
Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie
Prieskum trhu
10.10.2023
08:00
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
Modernizácia stavieb HD Dunajský Klátov
Prieskum trhu
10.10.2023
08:00
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
Stanovenie PHZ pre vložné do vedeckých časopisov pre projekt VaBioIn
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Stanovenie PHZ pre účasť na konferenciách
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
10:30
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Cisterna
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
15:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Samochodný žací stroj
Prieskum trhu
06.10.2023
15:00
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Pernek 355, 900 53 Pernek
Smyk
Prieskum trhu
06.10.2023
15:00
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Pernek 355, 900 53 Pernek
Monitorovacie obojky na farmu dojníc Prievaly
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
15:00
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Pernek 355, 900 53 Pernek
Vonkajšie zateplenie prístavby - Liana
Prieskum trhu
10.10.2023
11:00
LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tríbeč, - výzva č. 03_2023 - dózer
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
11:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tríbeč - výzva č. 04_2023 – Mechanizačný prostriedok s adaptérom - opilovacia hlavica
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
12:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Služby mechanizačnými prostriedkami - Výzva 01_2023 OZ Tribeč LS Žarnovica a LS Brod
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
12:45
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Zlepšenie podmienok chovu zvierat Hybrav - stavebné práce a izolácie
Prieskum trhu
09.10.2023
10:00
Hybrav a.s., Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš
Zobrazených: 251 - 275 / 1026 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20