Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia kotolne energobloku ĽN a výmena rozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
10:00
Verejnoprospešné služby, s.r.o. ,, r.s.p“, Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Výkon strážnej služby - areál OZLT Banská Bystrica 2021/2022
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
Stavebný dozor – Expedičný sklad Čierny Balog
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
09:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
Oprava strechy na AB LS Jasov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Košice, Moyzesová 18, 042 39 Košice
Kybernetická bezpečnosť
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
14:00
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
Z20215836 Rolba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
08:37
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Z202110601 Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu v meste na obdobie 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Čierna nad Tisou, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202111286 Osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202111316 Zabezpečenie obslužných činností tepelno-technických zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.06.2021
09:00
Alekšince, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202111367 učebnice pre 1. stupeň ZŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
08:13
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202111398 Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202111400 Teleskopický obušok ESP ExB-21H alebo ekvivalent s puzdrom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202111502 Nákup originálnych a kompatibilných tonerov a cartridgeov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.06.2021
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202111517 zariadenia pre chladenie a mrazenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202111554 práčky, sušičky, žehličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202111555 práčky, sušičky, žehličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202111602 Dočasná predformovaná páska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
15:00
Slovenská republika
Z202111610 Biela a čierna technika - elektrospotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
09:50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202111691 Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:52
Prešovský, Slovenská republika
Z202111705 Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia JOY, a ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
13:13
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202111853 Prenosný počítač – notebook s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202111861 Propagačný materiál s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202111868 Materiál na báze asfaltu.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202111874 kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:45
Slovenská republika
Z202111882 Minerálne vody, káva a čaj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.06.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 226 - 250 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20