Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Stavebné úpravy Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha v Turzovke – Plynová prípojka a rozvody vykurovania
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Mesto Turzovka
Oprava Hrobky Plachých - 6. etapa
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.09.2021
13:00
Mesto Krupina
Oprava spevnených plôch – vnútorný areál, zimný štadión Detva
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
14:00
Mesto Detva
Servisný set k servoventilátoru Servo air vrátane prachového filtra, batérie, O2 senzora, expirač. kazety): 1 set
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Servis/oprava injektora + BTK , ND, práca, doprava
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oprava / Servis modulu monitora fyziologických funkcií Ultraview SL Model NO 9146, Serial NO 1496-047433, ND, doprava, práca
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Filter na mikroskop 532nm, pasívny kat. č. 8005.F3 kompatibilný s operačným systémom EVA : 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dacia Dokker alebo ekvivalent
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Servis / oprava sondy 6Tc – RS , s. n. 100167
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oprava sprchových kútov a sociálnych zariadení na objekte č. 5 Ubytovňa odsúdených
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
Oprava priestoru objektu č. 13 psinec
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
11:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
Oprava sociálnych zariadení v objekte č. 21 Administratívna budova
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
11:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
Údržba športových priestorov školy – sprchy v TV
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
09:00
Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.BOX 14, 850 07 Bratislava IČO: 31793185
Dodanie a montáž PVC krytiny v interiéri (3 učebne) Gymnázia K.Štúra v Modre
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Rekonštrukcia vstupných schodov do budovy Gymnázia K.Štúra v Modre
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Drevené sedenie na gabiónových schodoch – doska Garapa
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (lokalita Rómska osada, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (cesta na štrkopiesky smerom na Čemický cintorín, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (ul. Priehradná, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (garáže Štefánikova ulica, LM)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Palúdzka)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Hybe)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Pavlova Ves)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu (Palúdzka - pole)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 201 - 225 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20