Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Meranie hladiny v bubne kotla K2
Prieskum trhu
14.06.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Implementácia ekonomicko-informačného systému Helios Green/Nephrite
Prieskum trhu
24.06.2021
12:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Striekačky s vláknom do prístroja TORION T9
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Krížna, Spojovacie stredisko, budova Hláska s č. 170 - odstránenie nedostatku kompenzácie prívodu elektriny - H (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 17.06.2021. Zraz účastníkov bude o 08,00 hod. pred budovou Kasárni SNP, Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen. !Na obhliadku je možné sa nahlásiť najneskôr do 15.6.2021! Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Vykonanie údržby a následných kontrol kompresorov Astra
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Protilietadlová raketová brigáda Nitra - Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, Letecké kasárne, západná časť - oprava vonkajšieho osvetlenia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 18.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu Leteckých kasárni, ul. Československej armády, 962 31 Sliač. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Prápor CSS Prešov - Školenie vodičov podľa ADR
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač - rekonštrukcia budovy č. 92 - PD (Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre kvalifikované spracovanie cenovej ponuky dňa 24.6.2021 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Kontaktná osoba zabezpečujúca obhliadku: Ing. BENDÍK Vladimír. Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb a vozidla do týchto objektov u kontaktnej osoby podľa bodu 6.2. tejto výzvy v termíne do 22.6.2021 do 9.00 hod. Záujemcom, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Zraz bude o 9.00 hod. pred hlavným vstupom do areálu kasárni Sliač.)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia budovy – denný stacionár HUMANITY Nová Vieska
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.06.2021
14:00
Obec Nová Vieska
Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Utekáč s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 28.06.2021
12:00
Obec Utekáč
Zníženie energetickej náročnosti osvetlenia v administratívnych a výrobných priestoroch v areáli ŽOS Vrútky, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.07.2021
23:59
ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Stanovenie chemických analýz v surovinách a produktoch
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 18.06.2021
12:00
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 951 41 Lužianky
Dodanie sirupov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
21.06.2021
12:00
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 951 41 Lužianky
Inovácia výrobného procesu HOLZWOOD s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.06.2021
10:00
HOLZWOOD s.r.o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače
Inteligentné inovácie v spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.06.2021
13:00
ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce
Znižovanie populácie komárov biologickými prostriedkami
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
Noviny PSK-PO kraji
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.06.2021
10:00
Prešovský samosprávny kraj
Malá mechanizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
16:00
SOŠ obchodu a služieb Sobrance
Komplexná výmena ležatých rozvodov SV, TV s cirkuláciou na 1. PP na FCHPT STU v novej budove (Obhliadku je potrebné vykonať v termíne: od 11.6.2021 do 17.6.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2021
11:00
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Výmena PVC v školskej jedálni v ZŠ Sokolíkova (Termín obhliadky 16.06.2021 o 09:00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry 2 (11.06.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Vyhotovenie projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby: „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Mesto Rožňava
Mobiliár - Základnej umeleckej škoily Jána Melkoviča
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
10:00
Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa
Zobrazených: 201 - 225 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20