Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Technická pomoc za účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR – odborná jazyková príprava
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.09.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
NZ 1221 Štúdia realizovateľnosti pre identifikáciu spôsobov využitia obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“) pre hromadnú cestnú prepravu tovaru
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
16:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Výzva na predkladanie ponúk č. 2121: Festival Inofest 2021. 13.09.2021
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
14:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Gastronomické vybavenie úpravovne jedla Materskej školy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 27.09.2021
15:00
Obec Bačkovík
Inovatívne zariadenie pekárne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 23.09.2021
09:00
JEBO – CHLEBO spol. s.r.o., Veterná 13, 980 42 Rimavská Seč
Linka na spracovanie mlieka – technológia príjmu a tepelného ošetrenia mlieka a smotany
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 30.09.2021
12:00
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
Linka pre výrobu MgO
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
PROCHEMICAL GROUP s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Lyofilizačná linka
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
PROCHEMICAL s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Náradie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 24.09.2021
15:00
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta, Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 21.09.2021
10:00
Obec Zemianska Olča
Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody – merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Rozšírenie licencií FortiGate firewallov o (UTM) BUNDLE na 36 mesiacov
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Oprava havarijnej časti strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Vakový zdvihák
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
ARCUS Košice
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Verejná súťaž pre nadlimitnú zákazku - potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
ARCUS Košice
Simultánne tlmočenie 14092021 10:00 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
11:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Diagnostický kit pre pokračovanie výskumu pre ÚBEV
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Občerstvenie – Štúrova Modra
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Dodávka 60 ks parkových lavíc
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Revitalizácie predzáhradiek, verejných priestranstiev a výsadby záhonov do verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Prenájom úžitkového motorového vozidla - operatívny leasing
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Rača
Modernizácia a rozšírenie internej siete
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.09.2021
10:00
Mesto Humenné
Zmeny a doplnky č.11 Územného plánu – Humenné
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2021
13:00
Mesto Humenné
OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 152/1, ul. Hrnčíriková 222/6, ul. Februárová 1478//2 - do 20.9.2021 (zv. 9.9.2021)
Obchodná verejná súťaž
20.09.2021
10:00
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske, 29.augusta 1191/51, 958 01 Partizánske
Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici II.
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
23:59
Mesto Pezinok
Zobrazených: 176 - 200 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20