Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Bezdrôtová meteorologická stanica
Prieskum trhu
27.09.2023
15:00
AGROKRUH SLOVAKIA, družstvo, Hrubý Šúr 245, 925 25 Hrubý Šúr
Liečivá pre zmyslové orgány
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Balenie a váženie produktov mliečnej výroby (Hlbokoťažný baliaci stroj (1 kus); Závitovkový olejový kompresor na výrobu stlačeného vzduchu ako prídavné zariadenie k automatickej baličke - hlbokoťah (1 kus); Mobilná vákuová komorová balička (1 kus); Automatická priebežná váha so spodnou tlačiarňou (1 kus); Riadiaci dopravník trojradový s výškovo nastaviteľným stojanom (1 kus); Rozraďovací dopravník (1 kus); Manuálne vážiace a etiketovacie zariadenie, váživosť do 15 kg (1 kus))
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Kontajnerové komory na zrenie syra s kompletnou výbavou, zrecie regály
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Riadený ionizačný systém na dezinfekciu a dezodoráciu priestorov a sanitácia priestorov mliekarne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Umývačka foriem syrov, roštov, drobného vybavenia mliekarne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Vybavenie plničky pre mliekareň
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Vinárske vybavenie (Plniaca linka na víno - 1 kus, Etiketovací stroj - 1 kus, Drevené sudy - 16 kusov, Odkaľovacia nádrž - 1 kus, Vyvíjač pary - 1 kus)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
09:00
Poľnohospodárske družstvo Šípkové, družstvo, 922 03 Šípkové
Samoobslužný výdajný automat na 100% ovocno/zeleninové šťavy
Prieskum trhu
31.10.2023
23:59
Ing. Jozef Cipro TAWI, Jana A. Komenského 1333/4, 071 01 Michalovce
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - nebytový priestor – bývalá strojovňa vzduchotechniky o celkovej ploche 40,80 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Obchodná verejná súťaž
09.10.2023
12:00
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku vo vlastníctve BSK - účel nájmu: telocvičňa, šatňa a umyvárka o rozlohe 290,26 m2 - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
12:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS - prenájom nebytového priestoru (2 x kancelária, sociálne zariadenie) o výmere 27,25 m2, SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (predpokladané množstvo elektronických stravovacích poukážok: 330 zamestnancov x 510 pracovných dní = 168 300 elektronických stravovacích poukážok); (rámcová dohoda sa uzatvorí na dobu určitú, a to do 31.12.2025)
Verejná súťaž
26.10.2023
10:00
Prešovský samosprávny kraj
Obchodná verejná súťaž č. OVS 1/2023/TU (prenechanie majetku do užívania formou zmluvy o nájme nebytových priestorov, nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti – stavbe s. č. 486 postavenej na pozemku parc. KN-c 352/2, zapísanej na LV č. 2525 pre k.ú. Turzovka, vedenom Okresným úradom v Čadci katastrálnym odborom; 1. NP (lekáreň) + 1.NP (sklady pre lekáreň, chodby a sociálne zariadenia); výmera určená na prenájom celkom: 165,10 m2; doba nájmu: určitá, najviac 5 rokov)
Obchodná verejná súťaž
09.10.2023
14:00
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Osobné, nákladné a špeciálne vozidlá (odpredaj); (ZETOR FORTERRA 120; MAN TGA 33.440 6x6; LADA NIVA 1.7i)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
12:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Úradné overenie ultrazvuku RMG MT3
Výzva na predkladanie ponúk
29.09.2023
14:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Vypracovanie cenovej ponuky na výmenu 2 ks okien v Neurologickej ambulancii č.238, Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, Bratislava (obhliadka a zameranie okien je možné 25.9.2023 v čase od 12.00 - 14.00 hodiny. Hláste sa, prosím, u vedúceho údržby p. Schmidta, tel.č.: +421 917 886 847)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Vypracovanie cenovej ponuky na opravu vonkajších a vnútorných hydrantov (obhliadka rozsahu opráv hydrantov je možná dňa 25.9.2023 v čase od 10.00 - 12.00 hodiny, ohláste sa, prosím, u p. Schmidta vedúceho údržby na tel.č.+421 917 886 847)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
ND žkv - elektrická a motorová časť - puzdro, odťahovač zdrže, vyrovnávač, kĺzatko, západka a záves
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
09:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Hadice VOITH a iné
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Dodanie meradla opotrebenia samočinného spriahadla DMJ 861
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Sada tesnení Dellner a tesnenie O-krúžok
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Vzduchojemy
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
13:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Dodanie a sprevádzkovanie AKU plošinového vozíka s nosnosťou 2 tony s nadstavbou valník
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Opravy motorov, el. generátorov a ventilátorov
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zobrazených: 176 - 200 / 1024 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20