Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Svidník OÚ, rekonštrukcia vstupu do objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Informačné tabule
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Kalibrácia zariadenia: Zetec MIZ-21
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica - oprava kompletného vonkajšieho oplotenia objektu (Obhliadka: Vzhľadom na náročnosť terénu je nutné vidieť priestory výkonu práce. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 24. 6. 2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární (kvôli zabezpečeniu vstupu je nutné sa nahlásiť vopred emailom, najneskôr do 23.6.2021 do 13:00).
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI JAKLOVCE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
09:00
Obec Jaklovce
Rekonštrukcia cyklochodníka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.06.2021
14:00
Obec Kružlov
Zníženie energetickej náročnosti IZOSTAV, spol. s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.06.2021
10:00
IZOSTAV, spol. s r.o., Haburská 49/E, 821 01 Bratislava
Rekonštrukcia kotolne (3. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.06.2021
23:59
BIOMIN, a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.06.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Regeneračno-rehabilitačné laboratórium na testovanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Chemicko-výskumné komponenty (Vyzva na predlozenie ponuky_chemicko-vyskumne komponenty_PTEC (1))
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
POWERTEC s. r. o., Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava
Učebné pomôcky a zariadenia pre modernizáciu výučby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
11:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania 10062021 8:50 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Riešenie statickej dopravy ulica Zombova
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2021
12:00
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
Oplotenie cintorína Šípok - v hornej časti od lesa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Mesto Partizánske
Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Technické služby mesta Nová Baňa
Reklamné a tlačiarenské služby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.06.2021
23:59
Mesto Stará Ľubovňa
Zobrazených: 176 - 200 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20