Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Autobusová doprava – Zlatá čižma
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Výroba, dodanie a montáž informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Darčekové koše pre 80 a 90-ročných jubilantov mesta Nové Zámky (13.9.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
10:00
Mesto Nové Zámky
Vianočné balíky pre 80 – ročných a starších občanov mesta Nové Zámky (13.9.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
10:00
Mesto Nové Zámky
Vypracovanie architektonickej štúdie – Rekonštrukcia polikliniky, Senec
Prieskum trhu
27.09.2021
12:00
Mesto Senec
Kolumbárium-Nový cintorín v Galante
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
14:00
Mesto Galanta
Rekonštrukcia ihriska - ul. Krásna v Galante
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Mesto Galanta
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavby: Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste - BROWNFIELD Fiľakovo
Prieskum trhu
27.09.2021
15:00
Mesto Fiľakovo
Prepínače a príslušenstvo pre počítačovú sieť LAN
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
11:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
Toaletný papier, zásobník na toaletný papier
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
EIA posúdenie vplyvov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka a montáž okien
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zálohovací systém VEEAM
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Nakládka, odoberanie, preprava a zhodnotenie odpadov z lesného hospodárstva z OZ Žarnovica - ES Žarnovica a ES Šášovské Podhradie
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
08:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žarnovica, Železničná 613/13, 96681 Žarnovica
Vypracovanie GP na pozemky vo vlastníctve štátu v k. ú. Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Liptovský Hrádok, J.Martinku 110, 033 11 Liptovský Hrádok
Obchodná verejná súťaž - predaj nákladného ojazdeného vozidla OVS-11/2021
Obchodná verejná súťaž
30.09.2021
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
SD/18314-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sasinkova 1.SC„
Obchodná verejná súťaž
29.09.2021
13:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Týždeň otvoreného vládnutia 2021 - prenájom priestorov, technického zabezpečenia a občerstvenia (5.10.2021 - 7.10.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie proviantného jednorazového materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z prevádzky bezpilotného prostriedku
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Týždeň otvoreného vládnutia 2021 - prenájom priestorov, technického zabezpečenia a občerstvenia - galavečer 4.10.2021
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač, Letecké kasárne, budova č. 68 sklady a dielne súp. č. 1719 - oprava strešnej krytiny (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 21.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Vladimír BENDÍK, telefón 0960/452 471, e-mail: vladimir.bendik@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - oprava dilatácie a klampiarskych prvkov na muničných skladoch (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 22.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne, najneskôr však do 20.09.2021 (v prípade emailovej komunikácie treba zaslať kontaktné údaje: meno, priezvisko osoby, typ a EČV vozidla) s kontaktnou osobou: - Štefan MADAJ, telefón 0960/346 468, e-mail: stefan.madaj@mil.sk.)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Kalibrácie na meranie fyz. a mech. vlastností materiálov- Etalóny sily
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Výmena okien v objekte HOSPIC ĽUBIETOVÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.09.2021
23:59
SENIOR DOBRÁ NIVA n.o., Ul. Slobody 364/122, 962 61 Dobrá Niva
Zobrazených: 151 - 175 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20