Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstaranie technológie do mäsovýroby (Priemyselný elektrický mixér mäsa, Profesionálny mlynček na mäso, Hydraulická plnička klobás, Mäsiarska ručná klipsovačka, Elektrický varný kotol s okrúhlym duplikátorom, Elektrický varný kotol s hranatým duplikátorom, Priemyselné odsávanie nerezové, Pracovný nerezový stôl, Elektrická píla stolová na kosti, Vakuová balička, Separátor tuku, Kontrolná váha, Bezdrôtová plošinová váha, Chladiaci box, Chladiaca bloková jednotka, Pracovný nerezový stôl s dvierkami, šuplíkmi, Mäsiarsky klát z bukového dreva, Nerezový regál, Priemyselný tlakový čistič, Mäsiarsky kúter 50L, Sklopná panvica, Teplovzdušná rúra dvojkomorová)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.06.2023
15:00
TIMEA, s.r.o., Olešná 701, 023 52 Olešná
Obstaranie chladiarenského auta do 3,5 t (2 ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.06.2023
15:00
TIMEA, s.r.o., Olešná 701, 023 52 Olešná
Liečivá pre nervový systém, Liečivá pre dermatológiu
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Školenie a simulácia voľného pádu vo veternom tuneli
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.06.2023
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Spotrebný materiál pre potreby ÚAB FBP 6.6.23
Dynamický nákupný systém
19.06.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Anestetiká
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Chemikálie pre potreby ÚAB FBP 6.6.23
Dynamický nákupný systém
19.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Implementácia a údržba elektronickej registratúry (v rozsahu pre minimálne 35 a maximálne 100 užívateľov)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.06.2023
12:00
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3
Hygienické, čistiace a špeciálne prostriedky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.06.2023
12:00
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3
Dodávka rastlín do exteriéru vrátane dopravy, vyloženia rastlín v mieste plnenia a ich zasadenia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.06.2023
12:00
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava 3
Dodávka elektrickej energie pre potreby Datacentra – 2023/2024 (počas obdobia od 01.07.2023 – 30.06.2024); (predpokladaný objem odberu 2 200 000 kWh)
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
09:00
DataCentrum, Cintorínska 2301/5, 811 08 Bratislava
Modernizácia technologického vybavenia vinárskeho podniku - Súbor meracích prístrojov (a to konkrétne Prístroja na stanovenie analytických parametrov vo víne a v mušte, Prístroja na meranie SO2 rýchlou potenciometrickou metódou, Turbidimetra – Zákalometra a Vyvíjača pary)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.06.2023
12:00
BÓNA W&T s.r.o., Čižmárska 548/6, 940 02 Nové Zámky
Rozšírenie skladovacej kapacity voľného octu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.06.2023
23:59
Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
Dodávka na prepravu vrecovacieho tovaru
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2023
10:00
OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen
Vákuová narážka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2023
09:00
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
Granulačná linka (dodanie technológie granulačná linka v počte 1 ks, ktorá pozostáva z: - dopravných technologických ciest pred granulačnou linkou; - granulačného lisu; - systému chladenia granúl)
Prieskum trhu
27.06.2023
10:00
De Heus s.r.o., Kendice 146, 082 01 Kendice
Nákup IKT pre potreby FBP 5.6.23
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Zvýšenie kvality produkcie Radovan Čičko – Regnum (dodávka traktora s orezávacou lištou)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.06.2023
23:59
Radovan Čičko-Regnum,1.mája 819/20, 900 01 Modra
Nákup náhradných dielov pre električky EL02/2023
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
11:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Host security licencie (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2023
13:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Inovatívna výstavba na uskladnenie hnojovice
Prieskum trhu
30.06.2023
00:00
FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Pick/up-úžitkové vozidlo
Prieskum trhu
09.06.2023
23:59
Ing. Lucia Račeková, Byšta 155, 076 13 Byšta
Špeciálny príves na prepravu kŕmnych zmesí (na podvozku pre ťahanie traktorom)
Prieskum trhu
14.06.2023
10:00
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
Nákup IKT pre potreby univerzity - Výzva č. 28 (nákup virtuálneho Wifi kontrolóra, Wifi prístupových bodov, 8 portových switchov, rozvodných panelov do racku, dátových úložísk, interných HDD, externých SSD, IP telefónov, mini PC, PC, bezdrôtových myší, ergonomických myší, setov bezdrôtových klávesníc s myšou)
Dynamický nákupný systém
21.06.2023
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
„Zabezpečenie dodávky elektriny, distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „2024“ II“; (lehota dodania od 01.01.2024 do 31.12.2024 (12 mesiacov), s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov, najviac trikrát (najneskorší dátum ukončenia Zmluvy je 31.12.2027)); (predpokladaný objem odobratej elektriny počas Zmluvného obdobia je 41 453 MWh)
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 151 - 175 / 1140 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20