Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - ND, časti a príslušenstvo leteckej techniky MIG-29
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenská polícia Trenčín - Dodanie a montáž výsuvného pláta a sieť do batožinového priestoru pre vozidlo FORD RANGER
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
15:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Modernizácia parkovacieho systému pre Úrad BSK
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Gastro vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
09:00
VIA LUX Košice-Barca
Hlbokozmrazené potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
SPŠ elektrotechnická Košice
Suché potraviny 2021 - 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
14:00
Hotelová akadémia Košice
Ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
SPŠ elektrotechnická Košice
Motorová kosačka
Prieskum trhu
14.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Čuňovo
„DIGITÁLNA ÚRADNÁ TABUĽA – TOTEM“ v rámci projektu „Rekonštrukcia parkovacích plôch – Námestie Rodiny, Záhorská Bystrica“
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Obnova pomníkov v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
10:00
Mesto Lučenec
Riešenie prechodov pre chodcov Roveň
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
09:00
Mesto Ružomberok
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklistický chodník Svidník – Duplín
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Mesto Svidník
PD - Zateplenie strechy stravovacieho komplexu ZŠ na ul. ČSA č. 725/15 v Moldave nad Bodvou
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Výstavba nového chodníka v meste Bytča, ul. Fraňa Kráľa, dlažba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
25.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Mesto Holíč
Tlakový Holter
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Fakultná nemocnica Nitra
Modernizácia infraštruktúry prevádzky informačných systémov v rámci PPA (OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ a predbežného zapojenia záujemcov k plánovanej zákazke)
Súťažný dialóg
18.06.2021
12:00
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Oprava vchodu č. 2 (stanovisko č. 5) objektu č. 14
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
11:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
Hovädzie mäso vrátane vnútorností II.
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie č. 1, 019 17 Ilava
Dodávka prevodníkov tlaku pre Inštaláciu prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón vybraných sond ZS6 – 2. etapa
Výzva na predkladanie ponúk
21.06.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
JN-VPP-152-21 Maľovanie kancelárskych a skladových priestorov - areál SPP KE Rozvojova
Výzva na predkladanie ponúk
spp 21.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Prievidza OR PZ, oddelenie dokladov a ODI, rekonštrukcia objektu (obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční o 10.00 hod dňa 21.06.2021. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy pri vstupe do objektu.)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Príslušenstvo pre motorové píly
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Termopásky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 151 - 175 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20