Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Riadenie projektu – externé (geoterm)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
16:00
Mesto Hurbanovo
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Mesto Tisovec
Hlasovací, evidenčný, riadiaci a konferenčný systému pre zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Stropkov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.06.2021
12:00
Mesto Stropkov
Izolácia futbalovej tribúny Pšurnovice
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hliník nad Váhom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Rekonštrukcia terasy a oprava okapového systému - Dom smútku
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Úprava a rozšírenie WORKOUT IHRISKA - KAPLNKA
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Ofsetové farby a laky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
09:00
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
Preventívna údržba a prehliadka, servis a oprava požiarneho uzáveru – požiarnej rolety (Nemocnica akad. L. Dérera)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Odstraňovanie povodňových škôd na LC Mičovec - zosuv, projekt (dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie a obhliadka je nutná)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
Redizajn - rozvoj, používateľská podpora a správa aplikácií a webových serverov
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
12:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prístavba garáže CA PZZP
Výzva na predkladanie ponúk
22.06.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Oprava priestorov WC pre učiteľov a ostatných zamestnancov školy
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava
Oprava vstupnej chodby
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
12:00
Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Servis, opravy a údržba fotografických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kalibrácia a overenie správnej funkčnosti pipiet používaných v DNA laboratóriach
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kalibrácia a overenie správnej funkčnosti laminárnych boxov v DNA laboratóriach
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detektor kovov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Hospodárska správa MO SR Bratislava - Mince - strieborná a bronzová pamätná minca "TISA"
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Hospodárska správa MO SR Bratislava - Mince - pamätné mince náčelníka Generálneho štábu OS SR
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Hospodárska správa MO SR Bratislava - Mince - minca Hlavného poddôstojníka OS SR - 100 kusov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kuchyňa - hangár ľahkej konštrukcie - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, budova č. 30 a 42, Hala TOV - náter odolný voči ropným látkam (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 22.06.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Roland LŐRINC)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, budova č.003 - oprava strešnej šindľovej krytiny budova č. 003 (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 18.júna 2021 o 9,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Kontaktná osoba pre obhliadku: PAVLÍKOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa II Martin - Terče na nácvik streľby - kovové
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 126 - 150 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20