Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zmena palivovej základne - KD Večelkov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 21.09.2021
15:00
Obec Večelkov
Obnova Domu smútku Tisovec
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
23:59
Mesto Tisovec
Ryba a rybie výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
SPŠ elektrotechnická Košice
Gymnázium - stravné lístky 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
11:00
Gymnázium SNV Javorová 16
Kompaktná výkonová stmievacia jednotka pre montáž na stenu v prevedení technológie „DIM-SWITCH“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Spišské divadlo SNV
Pranie a žehlenie prádla
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
23:59
Hotelová akadémia Košice
Kancelársky kontajner vrátane sanity pre terénnu prácu
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
11:00
Mesto Humenné
Hasičská zbrojnica Trebišov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Mesto Trebišov
Rekonštrukcia MŠ Makarenkova - strecha SO-01
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Partizánske
Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice - vypracovanie štúdie a realizačného projektu
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Partizánske
Modernizácia miestneho rozhlasu v meste Svidník
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Mesto Svidník
Oplotenie vojenského cintorína vo Svidníku - 1. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Mesto Svidník
Vykonávanie geodetických prác na OZ Sobrance
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
08:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Oprava prehrádzky Žuhračka
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice
Komplexná oprava povrchu dvorov Nemocnice ZVJS
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Súdna 15, 911 96 Trenčín
Bravčové mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
09:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Oprava sociálnych zariadení v administratívnej budove
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
12:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany
Rekonštrukcia RS – výroba a dodávka rozvádzačov
Výzva na predkladanie ponúk
30.09.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Bratislava, areál MV SR Šancová 1, rekonštrukcia poškodených oporných múrov
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku, b. č. 8 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 22.septembra o 9,00 hod. pred vstupom do kasární kpt. Nálepku, ulica kpt. Nálepku č. 1, Trebišov. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika STANKOVÁ, tel.: 0960/550 204, e-mail: monika.stankova@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Bratislava, Budova na Špitálskej 22, Duklianske a Kutuzovove kasárne, VÚ1570 Vajnory, VÚ3030 Mierovo, VÚ4405 Viničné - oprava požiarneho vodovodu
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Múzeum Ferdiša Kostku, Stupava - Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Kreslá s polohovacím operadlom
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
ARCUS Košice
Pracovné odevy
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
ARCUS Košice
Výmena okien - SOŠT, Partizánska a Kapušianska ulica Michalovce
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
10:00
SOŠ technická Michalovce
Zobrazených: 126 - 150 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20