Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Box s riadeným chladením
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
10:00
TALIANSKA PEKÁREŇ DS s.r.o., Športová 803/32, 929 01 Dunajská Streda
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme CHVU Čergov – Hradisko
Prieskum trhu
22.12.2022
09:00
Dobrovoľné združenie občanov HRADISKO o.z., Terňa 32, 082 67 Terňa
Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centre
Zákazka s nízkou hodnotou
16.12.2022
10:00
Mesto Snina
Spracovanie PD pre stavebné povolenie „Vodná nádrž v lokalite Železnička“
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Spracovanie PD pre stavebné povolenie „Vodná nádrž v lokalite Bučina“
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Hospodárska budova Malcov - búracie práce
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Stodola Matiaška - búracie práce
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Ťahaný rotorový mulčovač
Prieskum trhu
12.12.2022
16:00
ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo, Farská 77/25, 027 44 Tvrdošín
Nákup infračervených panelov na vyhrievanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.12.2022
09:00
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
Napájací automat pre teľatá
Prieskum trhu
09.12.2022
23:59
Poľnohospodárske družstvo Hranovnica, Hviezdoslavova 303, 059 16 Hranovnica
Linka na formovanie a pečenie slaných a ochutených tyčiniek
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
15:00
DRU a.s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen
Dielenská technológia
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2022
08:00
For Your Glory s. r. o., Nitrianska 1729/5, 927 05 Šaľa
Projektová dokumentácia Lesná cesta Selce – Píla - rekonštrukcia (dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu spolu s geotechnickým prieskumom a geometrickým zameraním pozemkov, na akciu „Lesná Selce - Píla – rekonštrukcia“ v šiestich vyhotoveniach (papierových sadách) a 1 x na CD nosiči v rozsahu tak, ako je to uvedené v návrhu zmluvy uvedenej v prílohe a výkon autorského dozoru v trvaní 15 hodín. Lesná cesta Selce- Píla sa nachádza v okrese Poltár, v k.ú. Selce. Je s asfaltovým povrchom, pričom jej dĺžka je 5,8 km a šírka 4m. Na ceste je potrebné zrekonštruovať obrusnú a podkladové vrstvy, priečne odvodnenie a pozdĺžnu priekopu na celej dĺžke cesty s vybudovaním viacerých odvozných miest dreva.); (Obhliadka miesta plnenia je stanovená na 8.12.2022 so stretnutím o 9.00 hod pred OÚ Selce (okres Poltár). Na obhliadku je potrebné sa dopredu telefonicky nahlásiť u kontaktnej osoby: Ing. Štefan Sarvaš, mobil: 0918 335 510)
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
Technológia pre odchov mliečnych teliat
Prieskum trhu
07.12.2022
08:00
Agrodružstvo v Soli, Soľ 12, 094 35 Soľ
Sejačka širokoriadková
Prieskum trhu
09.12.2022
16:00
ORAGRO-V, s.r.o., Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
Hĺbkový kyprič
Prieskum trhu
09.12.2022
15:00
ORAGRO-V, s.r.o., Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo
Materiál na hasičský šport
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Malé zlepšenie eGov služieb NSK a podpora prevádzky IS NSK
Verejná súťaž
10.01.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
Kancelársky sektorový nábytok
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2022
14:00
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov
Priemyselný odvlhčovač vzduchu (dodanie 12 ks odvlhčovacích zariadení v nasledovných množstvách na jednotlivé strediská SŠHR SR: 4 ks stredisko SŠHR SR Vígľaš, 4 ks stredisko SŠHR SR Kysuce, 2 ks stredisko Čachtice, 2 ks stredisko Ľupča)
Zákazka s nízkou hodnotou
SHR 08.12.2022
10:00
Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava
Časti spriahadiel a ťahacieho ústrojenstva – Hák ťažný krátky + matica D225765S300 NOVY
Obchodná verejná súťaž
08.12.2022
11:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Oprava a údržba lekárskych a chirurgických zariadení Power modul p/TRS, LOT: 42683 výmenou za nový prístroj, doprava
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Projektová dokumentácia pre stavbu: Rekonštrukcia odd. psychiatrie – 3 ošetrovacie jednotky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Rozšírenie deduplikačného úložiska
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2022
11:00
Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
Digitálne technológie a zlepšenie ochrany zvierat pred chorobami
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.12.2022
15:00
Roľnícke družstvo Dovalovo, Dovalovo 515, 033 01 Liptovský Hrádok
Zobrazených: 126 - 150 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20