Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Ovocie - zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
Gymnázium Sobrance
IT technika
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie-NN, elektrických spotrebičov a ručného elektr.náradia
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
09:00
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Vydanie a tlač monografie 2x 26112020
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Mesto Košice
Energetický audit pre projekt: „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
23:59
Mesto Rožňava
Služby podpory pre aplikáciu
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava, Budyšínska 2/A – zabezpečenie klimatizácie priestorov 4.NP
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie sociálno-kultúrnych špecifikácií pre pracovníkov pomáhajúcich profesií
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Nákup silikónovej hmoty Roadsaver Silicone SL 34903 EN, alebo ekvivalentu
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Aktualizácia navigačných databáz a údajov zmenovej služby - Letecký navigačný plánovací systém
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Technológia praženia sladu – Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.12.2020
23:59
Sladovňa SESSLER, a.s., Pri Kalvárii 17 917 01 Trnava
Spotrebný materiál a pipeta pre projekt LYNCH
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.12.2020
14:00
Slovgen s.r.o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Vybavenie kuchyne MŠ Čičava
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.12.2020
10:00
Obec Čičava
Projektová dokumentácia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chrenovec - Brusno
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.12.2020
11:00
Obec Chrenovec – Brusno
CYKLISTICKÁ TRASA ŠPORTOVÁ UL. BREZOVÁ POD BRADLOM
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.12.2020
12:00
Mesto Brezová pod Bradlom
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy PD Mestečko – prevádzka Dohňany
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.12.2020
12:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Z202024873 Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2020
11:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202029113 Pramenitá pitná voda vrátane prenájmu dávkovačov vody a stojanov na barely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
08:39
Bratislava - mestská časť Lamač, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202029506 HW maintenance zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2020
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202029527 Rukavice jednorazové vinylové, nepudrované, ochranné okuliare
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202029842 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:03
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202029970 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
12:00
Gbely, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z202030290 Informačný a navigačný systém pre študentov so špecifickými potrebami (HW, SW s uvedením do prevádzky).
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
12:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 126 - 150 / 828 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20