Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup akumulátorového náradia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
09:00
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
Vnútorná inšpekcia plynovodu DN 700 PN80 Brodské-Dolní Bojanovice / In-line inspection of the DN 700 PN80 gas pipeline Brodské-Dolní Bojanovice
Obchodná verejná súťaž
12.01.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava / SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice 891, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika
KO-VPP-344-22 Vypracovanie PD - BA, Úpravy AB VI.
Výzva na predkladanie ponúk
spp 05.12.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Zabezpečenie stravovania a občerstvenia pre účastníkov pracovnej porady
Zákazka malého rozsahu
05.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výmena detských defibrilačných elektród defibrilátory AED ZOLL-PLUS
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Geodetické služby v podmienkach mesta Nitry
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
08:00
Mesto Nitra
Pracovná zdravotná služba pre UK
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Pracovisko záznamu a spracovania dát o časopriestorovom správaní objektov II.
Prieskum trhu
14.12.2022
12:00
BIGMOON, s.r.o., Ružinovská 18186/44, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Servis a opravy motorových vozidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2022
12:00
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Pojazdné dezinfektory priestoru
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
12:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Pneumatický lis na hrozno
Prieskum trhu
07.12.2022
09:00
Šintavan s.r.o., Nitrianska 509, 925 51 Šintava
Chladiarenské vozidlo do 3,5 t skriňové
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.12.2022
12:00
SLOVATYS spol. s r.o., Paulínska 24, 917 01 Trnava
Obstaranie zariadení na opracovanie viniča hroznového a na výrobu vína (Časť 1 – Mlýnkoodstopkovač, Časť 2 – Nerezové nádrže, Časť 3 – Olivové čerpadlo, Časť 4 – Vinifikátor so šikmým miešadlom)
Prieskum trhu
05.12.2022
08:00
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o., Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému ORIS
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Predaj osobných automobilov (52 ks)
Obchodná verejná súťaž
15.12.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zvýšenie spôsobilosti kybernetickej bezpečnosti v prostredí NCZI II (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Čiastková podpora pre IS Fabasoft (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
09:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Nákup výpočtovej techniky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
09:00
Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
Elektronické stravovacie karty 2023 (od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Investícia do zavedenia technológie precízneho poľnohospodárstva v ŠRV vo firme Ing. Pavol Michálek (Priekopový mulčovač, Mulčovač so strunovými kazetami, Mulčovací stroj čelný, Postrekovač rosič do vinohradu, Hydraulický rozťahovateľný rám s odorávacím pluhom, Ožínacia tunelová lišta jednostranná)
Prieskum trhu
09.12.2022
10:00
Ing. Pavol Michálek, č. 86, 072 51 Orechová
Implementácia bezpečnostných opatrení na základe identifikovaných bezpečnostných zraniteľností v závislosti od výsledkov posúdenia a požiadaviek
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
16:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Dodávka zemného plynu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
PODRYVÁK
Prieskum trhu
07.12.2022
18:00
J.V.&T. s.r.o., Mikušovce 13, 984 01 Lučenec
PLEČKA
Prieskum trhu
07.12.2022
18:00
J.V.&T. s.r.o., Mikušovce 13, 984 01 Lučenec
ROZMETADLO PRIEMYSELNÉHO HNOJIVA
Prieskum trhu
07.12.2022
18:00
J.V.&T. s.r.o., Mikušovce 13, 984 01 Lučenec
Zobrazených: 101 - 125 / 898 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20