Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
SD/19420 Rekonštrukcia plynovodov Lučenec, Centrum, Novohradská 2.SC. (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
04.08.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obnova subskripcií pre potreby prevádzkovania projektu Objektívnej zodpovednosti
Zákazka s nízkou hodnotou
11.07.2022
09:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Aplikácia na zber, evidenciu a pasportizáciu cyklotrás na území PSK
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Vírivé vane na masáž končatín
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Obnova IT infraštruktúry
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
15:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávka softvérového diela – Databáza telefónnych čísel „Do Not Contact List“
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
15:00
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Nákup IKT a IoT pre projekt „Moderné technológie – SMART CITY Považská Bystrica“ (Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
Akčný plán mesta Bardejov pre zhodnotenie a prispôsobenie vplyvu klimatických zmien mesta Bardejov (Služby) pdf FUR000157_E.1_Navrh akcneho planu mesta Bardejov pre zmiernovanie a prisposobovanie sa zmene klimy
Zákazka s nízkou hodnotou
21.07.2022
23:59
Mesto Bardejov
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: Stavebné práce a údržba miestnych ciest v meste Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.07.2022
09:00
Mesto Lučenec
Oplotenie areálu školy Dr. Jánskeho - rekonštrukcia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.07.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
Klimatizácia MŠ Veltlínska ul. Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou
16.07.2022
12:00
Mesto Svätý Jur
VI-OVS-158-22 Reklamné a marketingové služby
Obchodná verejná súťaž
spp 08.08.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Z20225644 Kancelárske zariadenia - skartovačky, laminovačky, rezačky, magnetické tabule
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20225875 Hnedé uhlie (Svetec)Bilina- kocka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z20226392 Cukor, cukrovinky, pudingový prášok, med (interný kód 12-16)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20226394 Preprava takmer identických bremien s hmotnosťou do 100kg/ks v počte cca 700 ks na území Slovenskej republiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226395 Nápoje 12-22
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20226413 Oprava hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
12:15
Nováky, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20226415 Tvrdomer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
10:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20226426 Laboratórny informačný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20226432 Replikátor portov pre notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20226456 Rolba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
14:00
Široké, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20226462 Nákup a dodávka nového komunálneho vozidla s výmennou sypačovou nadstavbou na zimnú údržbu pozemných komunikácií, výmennou trojstrannou sklápacou nadstavbou a s čelnou snehovou radlicou vrátane dopravy a zloženia v mieste plnenia zákazky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
10:00
Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20226464 Dockovacia stanica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20226496 Automatická izolačná stanica nukleových kyselín, amplifikačné kity s požadovanými špecifikami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 916 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20