Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.04.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK - CNC ODVAĽOVACIA FRÉZA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.05.2021
14:00
DIN - TECHNIK spol., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK spol. s.r.o. - 4-OSÉ CNC MERACIE ZARIADENIE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.05.2021
14:00
DIN - TECHNIK spol., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK - 3D PORTÁLOVÝ SÚRADNICOVÝ MERACÍ STROJ
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.05.2021
14:00
DIN - TECHNIK spol., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Rast inovačných kapacít v spoločnosti Mäspoma
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.04.2021
10:00
M ä s p o m a spol. s r.o., ul.T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen
Didaktické pomôcky pre materské školy
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
23:59
Mesto Trnava
Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
29.04.2021
11:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Výber dodávateľa stavebných prác pre zákazku - Zníženie energetickej náročnosti budovy súpisné číslo 915 spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. – aktualizácia č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.04.2021
23:59
Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK - výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2" - realizácia prác
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávka inteligentnej plnoautomatickej linky na výrobu komponentov z dreva
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.06.2021
14:00
TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
Rekonštrukcia systému osvetlenia výrobnej haly
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.04.2021
10:00
PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva
Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu č. 26
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.04.2021
13:30
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Dodávka technológie pre výrobu betónu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.04.2021
15:00
ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, 075 01 Trebišov
Softwér pre Industry 4.0
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.04.2021
23:59
WINFER, spol. s r.o., Gaštanový rad 4176/25, 929 01 Dunajská Streda
Škola blízka životu – ZŠ Obrancov mieru 884_23, Detva – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.04.2021
10:00
Mesto Detva
Výstavba malej kompostárne v obci Očová
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.04.2021
10:00
Obec Očová
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova K - oprava okien formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kamenec pod Vtáčnikom, Chata Vlčiná, b. č. 127 - oprava striech
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, budovy č. 3, 4 a 6 - oprava okien formou výmeny za plastové
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - LK Malacky - budova č. 03, 06 - oprava strešných krytín
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, b. č. 5 - oprava fasády, výmena drevených vchodových dverí a okien
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Veľkoformátová digitálna tlačiareň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.04.2021
10:00
ROSS s.r.o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec
Dodávka IKT hardvéru a audiovizuálnych zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.04.2021
14:00
Dunatex, s.r.o., Námestie Kossutha 3087/124, 945 04 Komárno
Dodanie kontajnerov - zberný dvor
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
10:00
Mesto Senec
Zobrazených: 1 - 25 / 717 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20