Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
18:00
VAPOS ORAVA, s.r.o., č.1006, 029 47 Oravská Polhora
Linka na výrobu izolačných skiel
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
09:00
GLASKO s.r.o. Prešov, Pod Táborom 32/A, 080 01 Prešov
KO-OVS-139-21 Redizajn zákazníckych centier SPP – vypracovanie PD.
Obchodná verejná súťaž
spp 16.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
spp 04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Regulačná stanica – vyregulovanie systému vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
10:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44. 821 08 Bratislava, IČO: 00607304
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Neplánované opravy a ošetrenia kolesových traktorov ZETOR a ich prídavných zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Banská Bystrica, veliteľská budova - revitalizácia budovy - SZ a PD (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre kvalifikované spracovanie cenovej ponuky dňa 22.7.2021 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb a vozidla do týchto objektov u kontaktnej osoby podľa bodu 6.2. tejto výzvy v termíne do 20.7.2021 do 9.00 hod. Záujemcom, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Zraz bude o 9.00 hod. pred hlavným vstupom do veliteľskej budovy v Banskej Bystrici: Ul.: ČSA č.7 , 974 01 BANSKÁ BYSTRICA)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Automatická linka na výrobu paliet
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.08.2021
10:00
Shellwood, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
Automatizovaná linka na výrobu kartónových obalo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.08.2021
10:00
3PACK group Žilina, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
Nákup osobného automobilu pre poskytovanie terénnych, komunitných a sociálnych služieb v meste Jelšava
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
09:00
Mesto Jelšava
HR-VPP-176-21 Zhotovenie stavby: Nové Mesto nad Váhom, rekonštrukcia príjazdovej cesty do areálu
Výzva na predkladanie ponúk
spp 29.07.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Aplikácia pre manažovanie projektových zámerov a komunikáciu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
13:00
Prešovský samosprávny kraj
Veľkokapacitná práčka
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Dodávka 80 ks odpadkových smetných košov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Výzva na predloženie nezáväznej ponuky - Ručný Ramanov spektrometer na detekciu výbušnín a Ručný FTIR spektrometer na detekciu výbušnín
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.07.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia osvetlenia vo výstavných priestoroch
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Galéria umelcov Spiša, SNV
Klimatizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Predĺženie pešej zóny Sch. Trnavského v MČ Bratislava-Dúbravka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.08.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Vybudovanie Parkoviska -II-III
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Mesto Rajecké Teplice
Zákazka na nákup potravín (03100000-2 poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 03200000-3 obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie, orechy, 15100000-9 živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 15200000-0 spracované a konzervované ryby, 15300000-1 ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, 15400000-2 živočíšne a rastlinné oleje a tuky, 15500000-3 mliečne výrobky, 15600000-4 mlynárske výrobky, škrob a škrobové výrobky, 15800000-6 rôzne potravinárske výrobky)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
12:00
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky, IČO: 160229
Servis, opravy a údržba plastových okien
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
10:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44. 821 08 Bratislava, IČO: 00607304
Zobrazených: 1 - 25 / 757 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20