Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.04.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Dodávka plnoautomatického vstrekovacieho lisu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.12.2020
15:00
MISTER & SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany
Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.12.2020
12:00
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o Skalica, Kráľovská 9, 909 01 Skalica
Dodávky čistiacich, pracích prostriedkov a bezplatný prenájom dávkovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.12.2020
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.12.2020
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - objekt na Mukačevskej ulici b.č.1 - oprava mäkkej strešnej krytiny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Viničné - oprava striech vrátane klampiarskych prác v objekte D
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávky čistiacich, pracích prostriedkov a bezplatný prenájom dávkovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Agentúra správy majetku Bratislava -Bratislava, KK budova č. 6, 9, 24 - vybudovanie spevnených plôch pre bicyklové státie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Výstavba altánku
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Dodávky maliarskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného procesu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.12.2020
09:00
P R O B U G A S a. s., Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Obstaranie marketingových služieb-CBS spol, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.12.2020
15:00
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
ZBERNÝ DVOR V OBCI DOLINKA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.12.2020
10:00
Obec Dolinka
Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
11.12.2020
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
Stredná športová škola, Ostredková 10, 821 02 Bratislava
PD pre projekt vegetačnej strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2020
15:30
SOŠ technická Michalovce
Dodávky maliarskych potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Nábytok do školskej jedálne
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
15:00
Gymnázium Šrobárová KE
Rekonštrukcia MK a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická a Ovocná ulica
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
10:00
Mesto Trnava
Odstraňovanie porúch, závad a havarijných stavov vodovodných a kanalizačných systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, MS Kubrá, technický priestor - dobudovanie zábradlí na rampy a schody
Zákazka s nízkou hodnotou
11.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vodozádržné opatrenia v obci Pušovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.12.2020
16:00
Obec Pušovce
Zobrazených: 1 - 25 / 700 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20