Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Zoborské a Krškanské kasárne, b. č. 288, 151, 20, 313 - oprava čerpadiel po vykurovacej sezóne
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Inovácia a modernizácia procesu opráv vstrekovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.09.2020
10:00
AD control, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva
Dodanie tovaru - úžitkové vozidlo dodávka s nákladným priestorom do 3,5 ton
Zákazka s nízkou hodnotou
10.10.2020
23:59
Východoslovenská galéria Košice
Inteligentné inovatívne technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.09.2020
13:00
ANAJ SLOVAKIA s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec
Vodozádržné opatrenia v obci Lemešany
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.09.2020
12:00
Obec Lemešany
Automatické robotické zváracie pracovisko
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 02.10.2020
14:00
V I K O spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica
Vybudovanie a osadenie nového parného kotla do kotolne v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2020
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, Kasárne kpt. Nálepku - oprava strechy VZK
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Šaľa OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
11:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Digitálne fotoaparáty
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dataprojektory a plátno projekčné
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Urban park Tbiliská
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Mestská časť Bratislava-Rača
Agentúra správy majetku Bratislava - Banská Bystrica, TOPÚ - oprava odpadového potrubia
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, Letisko SNP Tri duby, b. č. 75 - oprava sociálnych zariadení, podláh a terasy, b. č. 168 radarcentrum - oprava sociálnych zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úradom pre investície a akvizície Bratislava - Oprava integrovaného bezpečnostného systému C4
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač - vybudovanie stojiska na nabíjanie a vybíjanie
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Automatizácia obracačov PH vrátane automatizovanej vymáčky jačmeňa na linku PH
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.10.2020
14:00
LYCOS Trnavské sladovne, spol. s r.o., Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Montovaná oceľová hala – zberný dvor
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.09.2020
12:00
Obec Cífer
Zníženie energetickej náročnosti IZOSTAV, spol. s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
10:00
IZOSTAV, spol. s r.o., Haburská 49/E, 821 01 Bratislava
Agentúra správy majetku Bratislava - Topoľčany, Jaselské kasárne, b.č. 2 - budova mužstva + KJB - oprava sociálnych zariadení, obnova hygienických malieb a náterov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Duklianske kasárne - budova č. 1,2,5,7 (výmena čerpadla, oprava rozvádzačov, výmena ventilov)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ochranné odevy a pracovné pomôcky
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Zabezpečenie PD pre realizáciu stavby –
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Kasárne SNP, b.č.43 - výmena výmenníka tepla
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Predajnianska K. – Zvuko-technika
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.09.2020
09:30
Katarína Predajnianská, Štúrová 135, 901 01 Malacky
Zobrazených: 1 - 25 / 735 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20