Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.04.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Obnova parku pri Kalvárii - prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Zákazka s nízkou hodnotou
30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
VÝROBNÁ TECHNOLÓGIA NA VÝROBU PRAŽENEJ KÁVY A JEJ APLIKÁCIU DO RÔZNYCH TYPOV JEDNORÁZOVÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH OBALOV
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
14:00
LANDIS SK, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zníženie energetickej náročnosti výrobných hál spol. TOMARK, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
14:00
TOMARK, s.r.o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov
Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kas. Kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní v b. č. 3 - realizácia prác
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Digitálne dokončovacie zariadenie pre výrobky z papiera s 3D tlačou
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.03.2021
12:00
LITOGRAF s. r. o., Gogoľova 2304/18, 85101 Bratislava-Petržalka
Rekonštrukcia plynovej kotolne na Sklenárovej ul. č. 5, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Automatizovaná linka na výrobu nábytkových dielcov s kolaboratívnym robotom a 3D skenovaním
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.03.2021
12:00
Dalno Trade, s.r.o., Aleja slobody 2240, 026 01 Dolný Kubín
Rozvody medicinalnych plynov pre nove covidove JIS v budove LDCH
Zákazka s nízkou hodnotou
04.03.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Komárno, Pohraničná ul., OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - výkon činnosti stavebného dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Súbor učebných pomôcok k projektu „Modernými metódami k zvýšeniu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou“
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
14:00
Gymnázium Moldava nad Bodvou
Realizačné projektová dokumentácia pre stavbu: "Budova Magistrátu mesta Košice - modernizácia osvetlenia, zateplenie strešného plášťa a fotovoltický systém"
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
10:00
Mesto Košice
Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Zariadenia a služby pre výskumný projekt
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.03.2021
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Informačný systém pre efektívne riadenie prepravnej spoločnosti (vývoj aplikačného softvéru)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.03.2021
10:00
A-Power, s.r.o., Kláštorská 2154/104, 949 01 Nitra
Zastrešenie terasy na účel telocvične pre pacientov na 5.nadzemného podlaží v pavilóne „A“, súp. čís. 621 – zmena dokončenej stavby
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.03.2021
15:00
Vitalita, n. o., Lehnice, Lehnice č. 113, 930 37 Lehnice
Energetické úspory v spoločnosti ĎURIŠ Nábytok
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.03.2021
10:00
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, 196, 920 64 Kľačany
Rekonštrukcia infraštruktúry v obci Breznica
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.03.2021
23:59
Obec Breznica
Grafická príprava a tlač manuálu
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Kubrá, b. č. 38 v TP - oprava poškodených konštrukcií v zmysle statického posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.03.2021
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
Pozemné komunikácie v obci Drienovská Nová Ves
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.03.2021
12:00
Obec Drienovská Nová Ves
Notebooky a IKT technika
Zákazka s nízkou hodnotou
05.03.2021
14:00
SPŠ dopravná Košice
Sanácia komína, vstupov do objektu MŠ - Piesočná 2
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Realizácia výťahu v Starej radnici
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
16:00
Mesto Pezinok
Zobrazených: 1 - 25 / 615 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20