Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3/2020 Notebooky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.10.2020
10:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
Rozšírenie kamerového systému mesta Žilina - 2 bezpečnostné kamery ul. Smreková, Osiková
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.10.2020
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti par. c. KN-C 5344/131
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.10.2020
10:00
Mesto Žilina
33018-MSS Komunálne služby v meste Myjava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 23.10.2020
10:00
Mesto Myjava
Výmena a doplnenie hracích prvkov - detských ihrísk Budatín a Hájik
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.10.2020
10:00
Mesto Žilina
Vybavenie IKT
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.10.2020
10:00
Creative Decor, s.r.o., Robotnícka 29, 036 01 Martin
Vybavenie pre tlač
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.10.2020
10:00
Creative Decor, s.r.o., Robotnícka 29, 036 01 Martin
Programovanie webového portálu pre projekt Redakčný portál pre študentov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.10.2020
10:00
Armstrong CC, s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava
32547-MST OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky
Verejná súťaž
UVO 23.10.2020
10:00
Železnice Slovenskej republiky
33238-MST Výkonový transformátor 110/22 kV, 25 MVA
Verejná súťaž
UVO 23.10.2020
10:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
33431-WYP Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vechec s využitím OZE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.10.2020
10:00
Obec Vechec
33505-WYP Prístavba MŠ v obci Milpoš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.10.2020
10:00
Obec Milpoš
Nákup školského nábytku - školské lavice a školské stoličky
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Výmena vchodových dverí s príslušenstvom na bytových domoch na ul. Jovickej v Rožňave
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Mesto Rožňava
Oprava sociálnych zariadení na MŠ Okulka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Nákup dát pohybu obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji - zahraničie podľa dát mobilného operátora
Zákazka s nízkou hodnotou
23.10.2020
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Z202026356 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:15
Lietavská Lúčka, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202026428 Chladiaca dvojdverová skriňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202026431 Disky na osobné motorové vozidlá a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:26
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202026434 Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:29
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202026130 Dodávka originálnych tonerov a cartridgov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202026142 Výroba a tlač kalendárov na kalendárny rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202026437 Súprava pre prepravu nebezpečných vecí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:30
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202026441 Trvanlivé potraviny - základné 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202026596 Transportná plachta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.10.2020
10:30
Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 401 - 425 / 860 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26