Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Audioknižné štúdio 2
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
23:59
Richard Petro – Vydavateľstvo Šarkan, Štítnická 204/16, 048 01 Rožňava
Dodávka hlbokomrazených pekárenských výrobkov I. 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
23:59
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
42195-WYP „Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice – Demandice - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce – Salka“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
43240-WYS Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
08:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Z202031256 Skladaný leták
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202031470 Stolička jedálenská
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
08:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202031616 Antiinfektíva na systémové použitie 08
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031446 Náhradné diely na autobusy Solaris U 15 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202031494 Papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
08:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031548 Diagnostické kity na detekciu génov SARS-CoV-2, IAV a IBV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
08:58
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Potraviny: slepačie vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
09:00
SOŠ technická Michalovce
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
38416-MSS Mapa výskumnej infraštruktúry, register verejných výskumných inštitúcií a ďalšie aplikácie pre oblasť údajov o vede a výskume
Verejná súťaž
UVO 02.12.2020
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
40650-MST Podpora rozvoja podnikania prostredníctvom inovácií a spolupráce so SOŠ v spoločnosti DARUS stav, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 02.12.2020
09:00
DARUS stav s.r.o.
40685-MST Olepovačka
Verejná súťaž
UVO 02.12.2020
09:00
MM interier, s.r.o.
42201-MSS Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa.
Verejná súťaž
UVO 02.12.2020
09:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
42561-WYT Anestetiká
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
42809-WYP Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
43242-WYS Služby stravovania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
09:00
Dom tretieho veku
Z202031373 Laboratórne stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202031383 Mrazená zelenina, ovocie, mrazené polotovary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:00
Prešovský, Slovenská republika
Z202031391 Chladnička jednodverová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031412 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:00
Šahy, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031454 Stolové počítače na výuku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031531 Stolný oxi- Capnograf monitor humánny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 326 - 350 / 835 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23