Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202031648 tikagrelor 90 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
14:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
41248-WYS Zmluvný výskum v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
15:00
BIOMIN, a.s.
Z202031496 Sójový extrahovaný šrot
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
15:00
Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031607 Antiinfektíva na systémové použitie 14
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
15:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
38060-WYP Modernizácia cesty II/514 -časť 1.: Cesta II/514 Horné Štitáre – Nemčice – časť 2.: Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.12.2020
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Z202031559 Skriňa lieková
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
08:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202031599 Zemiaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
08:00
Prešovský, Slovenská republika
AOS-300/23-167/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: " Pripojenie do siete SANET"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202031452 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202031529 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
08:30
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Dodávka výpočtovej techniky.tlačiarne
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka výpočtovej techniky.notebooky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka výpočtovej techniky.počítače
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka výpočtovej techniky.minipc
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
43151-WYT Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 420
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.12.2020
09:00
Obstarávacie trhovisko Slovenska
43693-WNS Spracovanie podrobnej diagnostiky mosta na Škultétyho ulici v Prešove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.12.2020
09:00
Mesto Prešov
43696-WNT Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.12.2020
09:00
DUMAT - mestská príspevková organizácia
Z202031165 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031365 Rozšírenie vybavenosti existujúcej laparoskopickej zostavy značky STORZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031601 Ručné elektrické a akumulátorové náradie 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031614 Chlieb a pekárenské výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Prešovský, Slovenská republika
Z202031645 Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031652 Tlačiarenské služby - tlač knihy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202031577 Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:15
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031534 Počítač s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:45
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 476 - 500 / 835 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29